Oznamovanie správ pomocou Siri v slúchadlách AirPods

Keď máte nasadené slúchadlá AirPods alebo kompatibilné slúchadlá Beats, Siri vám môže oznamovať prichádzajúce správy. Obratom na ne môžete odpovedať hlasom.

Čo potrebujete

Správy si pomocou Siri môžete nechať oznamovať v týchto slúchadlách:

 • AirPods (2. generácia)
 • AirPods Pro
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro

Kompatibilné slúchadlá musíte mať spárované s jedným z týchto zariadení:

 • iPhone so systémom iOS 13.2 alebo novším
 • iPad so systémom iPadOS 13.2 alebo novším


Zapnutie oznamovania správ pomocou Siri

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Hlásenia a potom na položku Oznamovať správy pomocou Siri.
 3. Zapnite oznamovanie správ pomocou Siri.

Keď je táto funkcia zapnutá a vy máte slúchadlá pripojené k iPhonu alebo iPadu, máte ich nasadené a vaše zariadenie je zamknuté, Siri vám bude nahlas čítať prichádzajúce správy. Siri prehrá zvuk, potom oznámi meno odosielateľa a prečíta správu. Ak je správa dlhá, Siri iba oznámi meno odosielateľa a povie, že vám odoslal správu. Siri môžete požiadať, aby vám prečítala celú správu, alebo si ju môžete otvoriť a prečítať v iPhone alebo iPade.

V menu Nastavenia > Hlásenia > Oznamovať správy pomocou Siri tiež môžete nastaviť, od ktorých kontaktov vám má Siri čítať správy. Klepnite na aplikáciu Správy a potom si vyberte z možností Obľúbené, Posledné, Kontakty alebo Všetky osoby.

Ak si prispôsobíte ovládacie centrum a pridáte doň funkciu Oznamovať správy pomocou Siri, budete ju tam môcť rýchlo zapnúť alebo vypnúť.

Odpovedanie na správy

 1. Počkajte, kým Siri prečíta správu. Potom bude čakať na vašu odpoveď.
 2. Povedzte Siri, že chcete odpovedať, a potom nadiktujte správu. Povedzte napríklad „Reply ‚I'm on my way‘“ (Odpovedz „Už idem“) alebo „Tell her ‚I'll meet you there‘“ (Povedz jej „Stretneme sa tam“). Keď dohovoríte, Siri vám odpoveď prečíta a opýta sa, či ju chcete odoslať. 

Môžete nastaviť, aby Siri vašu odpoveď odoslala automaticky bez prečítania. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia > Oznamovať správy pomocou Siri a zapnite nastavenie Odpovedať bez potvrdenia.

Ak vám naraz príde viac správ, oznamovanie správ pomocou Siri môžete rýchlo pozastaviť tak, že si z ucha vyberiete jedno zo slúchadiel AirPods alebo si zložíte slúchadlá.

Oznámenia pomocou Siri nepočuť

Ak Siri nepočujete oznamovať vám správy, vyskúšajte toto:

 1. Skontrolujte, či používate kompatibilné zariadenie.
 2. V menu Nastavenia > Bluetooth skontrolujte, či máte slúchadlá AirPods alebo kompatibilné slúchadlá Beats spárované so zariadením.
 3. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia > Oznamovať správy pomocou Siri a skontrolujte, či je oznamovanie správ pomocou Siri zapnuté. Potom klepnite na aplikáciu Správy a skontrolujte, či je oznamovanie správ pomocou Siri zapnuté aj tam.
 4. Skontrolujte, či je iPhone alebo iPad zamknutý a má zhasnutú obrazovku. Ak zariadenie používate, Siri správy neoznamuje.

Dátum zverejnenia: