Oznamovanie hlásení pomocou Siri v slúchadlách AirPods alebo Beats

Keď máte nasadené slúchadlá AirPods alebo kompatibilné slúchadlá Beats, Siri môže oznamovať prichádzajúce hlásenia z apiek, ako sú Správy a Pripomienky, a z podporovaných apiek od iných výrobcov. Obratom na ne môžete odpovedať hlasom.

Čo potrebujete

Hlásenia si pomocou Siri môžete nechať oznamovať v týchto slúchadlách:

 • AirPods Max
 • AirPods (2. generácia) alebo novšie
 • AirPods Pro (1. generácia) alebo novšie
 • Beats Fit Pro
 • Powerbeats
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro

Kompatibilné slúchadlá musíte mať spárované s jedným z týchto zariadení:

 • iPhone so systémom iOS 15 alebo novším
 • iPad so systémom iPadOS 15 alebo novším


Zapnutie funkcie Oznamovať hlásenia

 1. Otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na Hlásenia.
 3. Klepnite na Oznamovať hlásenia.
  Oznamovanie správ pomocou Siri
 4. Zapnite možnosť Oznamovať hlásenia.


Používanie funkcie Oznamovať hlásenia

Keď je táto funkcia zapnutá, Siri oznamuje prichádzajúce hlásenia z apiek, ako sú Správy a Pripomienky, a z podporovaných apiek od iných výrobcov. Keď máte slúchadlá pripojené k iPhonu alebo iPadu, máte ich nasadené a zariadenie je zamknuté, Siri vám bude nahlas čítať prichádzajúce hlásenia.

Ak apka, ktorú používate, vyhodnotí hlásenie ako neodkladné alebo ako priamu správu, Siri prehrá zvuk a potom hlásenie oznámi automaticky. Môžete tiež vybrať, ktoré hlásenia má Siri čítať:

 1. Na iPhone alebo iPade prejdite na Nastavenia > Hlásenia > Oznamovať hlásenia.
 2. Klepnite na Správy. 
 3. Vyberte Neodkladné a súkromné správy alebo Všetky hlásenia.

Ak si na iPhone alebo iPade prispôsobíte ovládacie centrum a pridáte doň funkciu Oznamovať hlásenia, budete ju tam môcť rýchlo zapnúť alebo vypnúť.

Ak dostanete viac hlásení naraz, môžete Siri zabrániť v prečítaní všetkých hlásení tak, že si jedno slúchadlo vyberiete z ucha alebo si zložíte slúchadlá.

Odpovedanie na hlásenia

V apkách, v ktorých môžete odoslať odpoveď, napríklad Správy, môžete odpovedať na hlásenia, ktoré Siri oznamuje, na kompatibilných slúchadlách alebo vo vozidle, ktoré podporuje systém CarPlay:

 1. Počkajte, kým Siri prečíta hlásenie. Potom bude čakať na vašu odpoveď.
 2. Povedzte Siri, že chcete odpovedať, a potom vyslovte správu. Povedzte napríklad „Odpovedz ,Už idem‘“ alebo „Povedz jej ,Stretneme sa tam‘“. Keď dohovoríte, Siri vám odpoveď prečíta a opýta sa, či ju chcete odoslať.


Ak oznámenia pomocou Siri nepočuť

Ak hlásenia, ktoré má Siri oznamovať, nepočuť, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Skontrolujte, či používate kompatibilné zariadenie.
 2. V menu Nastavenia > Bluetooth skontrolujte, či máte slúchadlá AirPods alebo kompatibilné slúchadlá Beats spárované so zariadením.
 3. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia > Oznamovať hlásenia a uistite sa, že možnosť Oznamovať hlásenia je zapnutá.
 4. Skontrolujte, či je iPhone alebo iPad zamknutý a má zhasnutú obrazovku. Ak zariadenie používate, Siri správy neoznamuje.


Dátum zverejnenia: