Oznamovanie správ pomocou Siri v slúchadlách AirPods

Keď máte nasadené slúchadlá AirPods alebo kompatibilné slúchadlá Beats, Siri vám môže oznamovať prichádzajúce správy. Obratom na ne môžete odpovedať hlasom.

Čo potrebujete

Správy si pomocou Siri môžete nechať oznamovať v týchto slúchadlách:

 • AirPods Max
 • AirPods (2. generácia)
 • AirPods Pro
 • Powerbeats
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro

Kompatibilné slúchadlá musíte mať spárované s jedným z týchto zariadení:

 • iPhone so systémom iOS 14.3 alebo novším
 • iPad so systémom iPadOS 14.3 alebo novším


Oznamovanie správ pomocou Siri

Zapnutie oznamovania správ pomocou Siri

 1. Otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Hlásenia a potom na položku Oznamovať správy pomocou Siri.
 3. Zapnite oznamovanie správ pomocou Siri.

Keď je táto funkcia zapnutá a vy máte slúchadlá pripojené k iPhonu alebo iPadu, máte ich nasadené a vaše zariadenie je zamknuté, Siri vám bude nahlas čítať prichádzajúce správy. Siri prehrá zvuk, potom oznámi meno odosielateľa a prečíta správu. Ak je správa dlhá, Siri iba oznámi meno odosielateľa a povie, že vám odoslal správu. Siri potom môžete požiadať o prečítanie celej správy alebo si správu môžete otvoriť a prečítať v iPhone alebo iPade.

V menu Nastavenia > Hlásenia > Oznamovať správy pomocou Siri tiež môžete nastaviť, od ktorých kontaktov vám má Siri čítať správy. Klepnite na Správy a potom si vyberte z možností Obľúbené, Posledné, Kontakty alebo Všetky osoby.

Ak si ovládacie centrum na iPhone, iPode touch alebo iPade upravíte tak, aby obsahovalo oznamovanie správ pomocou Siri, môžete pomocou ovládacieho centra túto funkciu rýchlo zapnúť alebo vypnúť.

Odpovedanie na správy

 1. Počkajte, kým Siri prečíta správu. Potom bude čakať na vašu odpoveď.
 2. Povedzte Siri, že chcete odpovedať, a potom nadiktujte správu. Povedzte napríklad „Odpovedz ,Už idem‘“ alebo „Povedz jej ,Stretneme sa tam‘“. Keď dohovoríte, Siri vám odpoveď prečíta a opýta sa, či ju chcete odoslať. 

Môžete nastaviť, aby funkcia Siri vašu odpoveď odoslala automaticky bez prečítania. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia > Oznamovať správy pomocou Siri a zapnite nastavenie Odpovedať bez potvrdenia.

Ak vám naraz príde viac správ, oznamovanie správ pomocou Siri môžete rýchlo pozastaviť tak, že si z ucha vyberiete jedno zo slúchadiel AirPods alebo si zložíte slúchadlá.

Oznámenia pomocou Siri nepočuť

Ak Siri nepočujete oznamovať vám správy, vyskúšajte toto:

 1. Skontrolujte, či používate kompatibilné zariadenie.
 2. V menu Nastavenia > Bluetooth skontrolujte, či máte slúchadlá AirPods alebo kompatibilné slúchadlá Beats spárované so zariadením.
 3. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia > Oznamovať správy pomocou Siri a skontrolujte, či je oznamovanie správ pomocou Siri zapnuté. Potom klepnite na Správy a skontrolujte, či je oznamovanie správ pomocou Siri zapnuté aj tam.
 4. Skontrolujte, či je iPhone alebo iPad zamknutý a má zhasnutú obrazovku. Ak zariadenie používate, Siri správy neoznamuje.

Dátum zverejnenia: