Skladby sú sivé

Ak si predplatíte službu Apple Music alebo iTunes Match, budete mať prístup k celej svojej hudobnej knižnici na všetkých zariadeniach. Ak vidíte skladby, ktoré sú po zapnutí synchronizácie knižnice sivé a nedajú sa prehrať, postupujte podľa týchto krokov.

Všetka hudba alebo väčšina z nej je sivá

Funkcia Synchronizovať knižnicu môže byť vypnutá alebo sa v niektorom zariadení nedokáže pripojiť na internet. Skontrolujte toto:

  • Ak je hudobná knižnica uložená v počítači, skontrolujte, či je synchronizácie knižnice zapnutá. Potom skontrolujte, či je synchronizácie knižnice zapnutá na všetkých ostatných zariadeniach.
  • Skontrolujte, či sú všetky zariadenia pripojené na internet.

Nahratie hudobnej knižnice trvá dlho

Ak bola väčšia časť hudby naimportovaná z iných zdrojov než Apple Music alebo máte veľkú hudobnú knižnicu, nahratie hudobnej knižnice môže trvať dlhšie.

Skontrolujte, či je váš počítač autorizovaný, aby sa dala nahrať všetka hudba, ktorú ste v minulosti zakúpili v iTunes Store. Potom postupujte takto:

  1. Pripojte Mac alebo PC na internet.
  2. V Macu otvorte aplikáciu Hudba. V PC otvorte iTunes pre Windows.
  3. Skontrolujte, či je zapnutá synchronizácia knižnice.
  4. Aplikáciu Hudba alebo iTunes pre Windows nechajte otvorenú, kým sa nedokončí nahrávanie hudobnej knižnice.

Skladba sa nedá nahrať pomocou služby Apple Music alebo iTunes Match

Ak sa vedľa skladby zobrazuje ikona , skladba pravdepodobne nie je vhodná na nahratie. Prečítajte si prečo.

Skladba nie je dostupná v službe Apple Music

Niektoré skladby alebo albumy môžu byť sivé, pretože práve nie sú v Apple Music dostupné. Toto sú niektoré dôvody:

  • Interpreti a poskytovatelia obsahu môžu vopred vydať niektoré skladby z albumu, nie však všetky. Ak si do knižnice pridáte celý album, skladby budú dostupné vtedy, keď budú vydané.
  • Interpreti a poskytovatelia obsahu môžu zmeniť hudbu v katalógu Apple Music alebo z neho hudbu odstrániť. Prehľadajte Apple Music a zistite, či daná skladba nie je dostupná pod iným názvom alebo v inom súbore. Ak áno, pridajte si ju do knižnice, aby už nebola sivá.
  • Skladba nemusí byť vo vašej krajine alebo oblasti dostupná a pri vyhľadávaní v Apple Music sa bude zobrazovať ako neaktívna.
  • Ak je sivá skladba s nevhodným obsahom, pravdepodobne máte v zariadení zapnuté obmedzenia. Na vypnutie obmedzení môžete použiť funkciu Čas pred obrazovkou v iPhone, iPade alebo iPode touch alebo Čas pred obrazovkou v Macu. Do knižnice si z Apple Music môžete pridať aj verziu bez nevhodného obsahu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: