Usporadúvanie e-mailov na Macu

Prečítajte si, ako mať pod kontrolou svoju schránku prijatých správ, aby ste mohli ľahšie zamerať pozornosť na správy, ktoré sú pre vás dôležité.

 


Usporadúvanie správ podľa konverzácie

Konverzácia (vlákno) obsahuje pôvodnú správu a všetky odpovede na túto správu. Keď správy usporiadate podľa konverzácie, každá konverzácia sa zbalí, čo znamená, že sa vám v schránke bude zobrazovať len najnovšia správa konverzácie. Keď vyberiete túto správu, v oblasti náhľadu sa zobrazia všetky správy konverzácie.

Apka Mail v systéme macOS s usporiadaním podľa konverzácie

Menu Zobraziť na lište ponúka niekoľko možností usporiadania správ podľa konverzácie:

 • Usporiadať podľa konverzácie: Zapne alebo vypne zobrazenie konverzácií.
 • Zvýrazniť konverzácie: Zvýrazní konverzácie, aby ste si ich v schránke ľahšie všimli.
 • Rozbaliť všetky konverzácie: Zobrazí všetky správy všetkých konverzácií v schránke. 
 • Zbaliť všetky konverzácie: Zobrazí len najnovšiu správu každej konverzácie v schránke.

Prečítajte si viac o konverzáciách vrátane informácií o tom, ako konverzácie skryť.


Presúvanie správ do schránok

Presúvanie správ do schránok predstavuje skvelý spôsob usporiadania správ, ktoré chcete zachovať.

Vytvorenie novej schránky pre správy

 1. Na lište vyberte položku Schránka > Nová schránka. 
 2. Pomenujte schránku a vyberte jej umiestnenie.
  • Ak chcete, aby bola schránka prístupná len na vašom Macu, vyberte umiestnenie Na mojom Macu. 
  • Ak chcete schránku sprístupniť na všetkých ostatných zariadeniach, ktoré používajú ten istý účet, vyberte iné umiestnenie, napríklad server IMAP alebo iCloud. 

Možnosti v okne Nová schránka v apke Mail v systéme macOS 

Presúvanie správ do schránky

 • Potiahnutím správu presuňte do schránky na postrannom paneli, ktorú ste vytvorili.
 • Môžete aj vybrať správu a potom ju kliknutím na tlačidlo Presunúť  na paneli s nástrojmi presunúť do navrhovanej schránky. Navrhovaná schránka sa mení v závislosti od miesta, na ktoré ste presunuli podobné správy, takže návrhy sa zlepšujú tým viac, čím viac správ presuniete. Môžete aj kliknúť na šípku  vedľa tlačidla Presunúť a zvoliť konkrétnu schránku alebo používať pravidlá na automatické presúvanie správ do schránok.


Odhlasovanie z e-mailových zoznamov

Keď apka Mail zistí, že správa bola odoslaná v rámci e-mailového zoznamu, nad telom správy sa zobrazí banner: „Táto správa bola poslaná z databázy emailových adries.“ Ak sa chcete z e-mailového zoznamu odhlásiť, v banneri kliknite na možnosť Odhlásiť sa. Prečítajte si viac o funkcii zrušenia odberu

Správa z e-mailového zoznamu v apke Mail v systéme macOS

 


Blokovanie odosielateľov

Filtrovanie blokovanej pošty je jeden zo spôsobov filtrovania nevyžiadanej pošty. Obe funkcie môžete používať súčasne.

Keď niektorého odosielateľa zablokujete, budete od neho aj naďalej dostávať správy, no v apke Mail sa pri jeho mene v zozname správ bude zobrazovať symbol blokovania . Do hlavičky nad každou správou sa tiež pridá text: „Táto správa je od zablokovaného odosielateľa.“ 

 1. Otvorte správu od odosielateľa, ktorého chcete zablokovať.
 2. Kliknite na šípku  vedľa mena odosielateľa v hlavičke správy a v menu vyberte Blokovať kontakt. Na odblokovanie vyberte Odblokovať kontakt.

Menu odosielateľa v apke Mail v systéme macOS s vybratou možnosťou blokovania kontaktu

Blokovanie môžete spravovať v nastaveniach apky Mail: Vyberte Mail > Nastavenia, kliknite na Odpad a potom na tab Blokované.

Nastavenia apky Mail v systéme macOS – Odpad

 • Uistite sa, že je vybratá možnosť Povoliť filtrovanie blokovaných emailových správ. Ak zrušíte zaškrtnutie tohto políčka, apka Mail si bude aj naďalej pamätať odosielateľov, ktorých ste zablokovali, no prestane ich blokovať.
 • Ak chcete, aby apka Mail automaticky presúvala nové blokované správy do koša, vyberte Presunúť do koša.
 • Ak chcete blokovaného odosielateľa odstrániť zo zoznamu, vyberte jeho e-mailovú adresu a potom kliknite na tlačidlo na odstránenie (–) pod zoznamom.
 • Ak chcete niektorý zo svojich kontaktov zablokovať, kliknite na tlačidlo pridania (+) a potom výberom mena zablokujte všetky e-mailové adresy a telefónne čísla priradené k tomuto kontaktu v apke Kontakty. E-mailové adresy a telefónne čísla môžete aj naďalej odstraňovať jednotlivo pomocou tlačidla odstránenia (–).

Váš zoznam blokovaných položiek sa zdieľa s apkami Mail, Správy, FaceTime a Telefón na všetkých vašich zariadeniach, ktoré používajú iCloud Kontakty a sú prihlásené do iCloudu pomocou vášho účtu Apple ID.

 


Označovanie osôb ako VIP

Ak odosielateľa označíte ako VIP, všetky správy od neho v schránke prijatých správ sa budú zobrazovať aj v schránke VIP na postrannom paneli. Nastavených môžete mať až 100 VIP. Toto nastavenie sa zdieľa so všetkými vašimi zariadeniami, ktoré používajú iCloud Kontakty a sú prihlásené do iCloudu pomocou vášho účtu Apple ID. 

 1. Otvorte správu od príslušného odosielateľa.
 2. Presuňte ukazovateľ doľava od jeho mena v hlavičke správy.
 3. Kliknite na hviezdičku vedľa jeho mena.

Správa v apke Mail v systéme macOS s ukazovateľom myši nad odosielateľom a zobrazenou hviezdičkou VIP

 


Označovanie správ značkami

Keď označíte správu značkou, zobrazí sa vedľa správy v schránke prijatých správ a v hlavičke správy ikona vlajky .

 • Ak chcete správu označiť značkou, vyberte požadovanú správu a v menu Označiť na paneli s nástrojmi vyberte požadovanú značku. 
 • Ak chcete značku odstrániť, vyberte ju znova alebo vyberte Odstrániť značku.

Vyskakovacie menu s možnosťami označenia v apke Mail v systéme macOS

Ak chcete zobraziť iba správy, ktoré ste označili, postupujte takto:

 • Kliknutím na Označené na paneli obľúbených položiekzobrazte všetky správy označené nejakou značkou alebo kliknite na šípku  vedľa tejto položky a vyberte konkrétnu značku.
 • Môžete tiež vybrať schránku Označené na postrannom paneli. Ak ste použili viac ako jednu farbu značky, schránka Označené obsahuje schránky pre jednotlivé farby. Ak ich chcete zobraziť, kliknite na trojuholník odkrytia  vedľa schránky.

Prečítajte si viac o značkách vrátane informácií o ich premenovaní. Môžete napríklad premenovať „Červené“ na „Naliehavé“. 


Dátum zverejnenia: