Použitie funkcie Čas pred obrazovkou na Macu

Pomocou funkcie Čas pred obrazovkou môžete monitorovať používanie, plánovať odpočinok a nastavovať limity na všetkých svojich zariadeniach.

MacBook Pro s otvoreným oknom Čas pred obrazovkou v Systémových nastaveniach

Prostredníctvom funkcie Čas pred obrazovkou môžete sledovať, koľko času vy a vaše deti trávite v aplikáciách, na webových stránkach a pri ďalších aktivitách. Môžete sa tak lepšie rozhodovať, ako budete zariadenia používať, a prípadne nastavovať obmedzenia.


Zapnutie funkcie Čas pred obrazovkou

V systéme macOS Catalina alebo novšom postupujte takto:

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Čas pred obrazovkou. 
 2. Kliknite na Možnosti v ľavom dolnom rohu.
 3. Kliknite na Zapnúť.
 4. Ak chcete mať možnosť zobrazovať informácie o používaní všetkých ostatných zariadení prihlásených do iCloudu pomocou vášho účtu Apple ID, na jednotlivých Macoch vyberte Zdieľať medzi zariadeniami. Na každom iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite na Nastavenia > Čas pred obrazovkou a zapnite uvedené nastavenie.

Ak spravujete účet svojho dieťaťa pomocou Rodinného zdieľania, funkciu Čas pred obrazovkou môžete zapnúť priamo v zariadeniach dieťaťa. Môžete ju zapnúť aj zo svojho Macu takto:*

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Rodinné zdieľanie.
 2. Na postrannom paneli kliknite na Čas pred obrazovkou a v zozname napravo vyberte meno svojho dieťaťa.
 3. Kliknite na tlačidlo Otvoriť Čas pred obrazovkou, čím sa vrátite na nastavenia tejto funkcie.
 4. V menu v ľavom hornom rohu vyberte meno svojho dieťaťa.
 5. Kliknite na Možnosti v ľavom dolnom rohu.
 6. Kliknite na Zapnúť.

Skôr než vyberiete Použiť kód pre Čas pred obrazovkou, prečítajte si o kódoch pre Čas pred obrazovkou.


Použitie kódu funkcie Čas pred obrazovkou

Nastavte si kód, aby ste len vy mohli meniť nastavenia funkcie Čas pred obrazovkou a povoliť viac času po dosiahnutí limitov pre aplikácie. Ak ste rodič, túto funkciu môžete použiť na nastavenie obmedzení obsahu, obmedzení komunikácie a obmedzení týkajúcich sa súkromia pre svoje dieťa.

Ak spravujete účet svojho dieťaťa pomocou Rodinného zdieľania, postupujte takto:*

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Čas pred obrazovkou.
 2. V menu v ľavom hornom rohu vyberte meno svojho dieťaťa.
 3. Kliknite na Možnosti v ľavom dolnom rohu.
 4. Vyberte Použiť kód pre Čas pred obrazovkou a po zobrazení výzvy zadajte kód.
 5. Ak používate najnovšiu verziu systému macOS, zobrazí sa vám možnosť zadať účet Apple ID na povolenie obnovenia kódu pre Čas pred obrazovkou, ak by ste tento kód zabudli.

Ak na spravovanie účtu svojho dieťaťa nepoužívate Rodinné zdieľanie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili do štandardného účtu dieťaťa na Macu, ktorý používa. Ak neviete, čo ďalej, pokračujte krokmi nižšie. Funkcia Čas pred obrazovkou vám s tým pomôže.
 2. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Čas pred obrazovkou.
 3. Nastavte funkcie Odpočinok, Limity pre apky, Obmedzenie komunikácieObsah a súkromie so všetkými obmedzeniami, ktoré chcete pre dieťa uplatňovať.
 4. Kliknite na Možnosti v ľavom dolnom rohu.
 5. Vyberte Použiť kód pre Čas pred obrazovkou a po zobrazení výzvy zadajte kód.
 6. Ak používate najnovšiu verziu systému macOS, iOS alebo iPadOS, zobrazí sa vám možnosť zadať účet Apple ID na povolenie obnovenia kódu pre Čas pred obrazovkou, ak by ste tento kód zabudli.

Ak budete kód nastavovať zo správcovského účtu, zobrazí sa upozornenie s informáciou, že by ste ho mali nastaviť zo štandardného účtu. Ak vaše dieťa štandardný účet nemá, môžete buď účet nastaviť a prihlásiť sa doň, alebo si môžete vybrať z týchto možností:

 • Povoliť užívateľovi spravovanie tohto počítača. Ak vyberiete túto možnosť, kód sa bude vzťahovať na aktuálneho používateľa, aj keď bude mať v tomto Macu rolu správcu. Túto možnosť však neodporúčame, pretože správcovia majú k dispozícii oprávnenia systému macOS, ktoré im umožňujú meniť obmedzenia.
 • Nepovoliť užívateľovi spravovanie tohto počítača. Ak vyberiete túto možnosť, zobrazí sa vám výzva na zadanie hesla k účtu, čo vám umožní meniť nastavenia. Podľa pokynov potom vytvoríte nový správcovský účet určený pre rodiča. Správcovský účet, do ktorého ste momentálne prihlásený, sa zmení na štandardný účet, ktorý bude používať dieťa.

Prečítajte si, čo robiť, ak ste zabudli kód funkcie Čas pred obrazovkou.


Sledovanie využitia

Ak chcete zistiť, koľko času ste strávili používaním aplikácií a na webových stránkach, použite funkcie Použité apky, HláseniaFrekvencia používania, ktoré nájdete na postrannom paneli funkcie Čas pred obrazovkou.

Predvoľby funkcie Čas pred obrazovkou: Aplikácie

Každá funkcia ponúka niekoľko zobrazení:

 • Ak chcete zobraziť používanie iba jedného zariadenia, vyberte dané zariadenie v menu naspodku okna.
 • Ak chcete prepínať medzi dňami, kliknite na ne v týždennom grafe alebo použite tlačidlá šípok nad grafom. Ak chcete zobraziť celkové používanie za týždeň vrátane porovnania s minulým týždňom, v menu dátumu navrchu okna vyberte možnosť Tento týždeň.
 • Ak chcete zobraziť štatistiky používania pre účet dieťaťa, v menu v ľavom hornom rohu vyberte meno dieťaťa.
    

Ikona Aplikácie
Aplikácie

Zistite, koľko času ste strávili používaním jednotlivých aplikácií. Kliknite na Kategórie a zobrazte si používanie podľa kategórií, ako napríklad sociálne siete, produktivita alebo zábava. Ak chcete zistiť, do ktorej kategórie patrí určitá aplikácia, kliknite na ikonu Informácie , ktorá sa zobrazí, keď na aplikáciu v zozname presuniete ukazovateľ myši. Môžete tiež kliknúť na ikonu limitu pre aplikáciu  a rýchlo vytvoriť nový limit pre príslušnú aplikáciu alebo kategóriu.
  

Ikona Hlásenia
Hlásenia

Zistite, koľko hlásení ste dostali z jednotlivých aplikácií. Nezabudnite, že v menu zariadenia naspodku okna môžete oddeliť hlásenia prijaté na Macu od hlásení prijatých na iPhone, iPade alebo iPode touch.
  

Ikona Frekvencia používania
Frekvencia používania

Zistite, koľkokrát ste použili svoj iPhone, iPad alebo iPod touch a ktorú aplikáciu ste otvorili ako prvú.


Obmedzenie používania

Naplánujte si odpočinok a nastavte limity pre aplikácie a webové stránky pomocou funkcií Odpočinok, Limity pre apky, Obmedzenie komunikácie, Vždy povolenéObsah a súkromie, ktoré nájdete na postrannom paneli funkcie Čas pred obrazovkou. Limity sa vzťahujú na tento Mac a všetky ostatné zariadenia, ktoré používajú funkciu Čas pred obrazovkou a majú zapnuté nastavenie Zdieľať medzi zariadeniami.

Ak chcete nastaviť limity pre účet dieťaťa, v menu v ľavom hornom rohu vyberte meno dieťaťa a potom nastavte jednotlivé funkcie.* Môžete to urobiť aj priamo v zariadeniach dieťaťa.

Ikona Odpočinok
Odpočinok

Naplánujte si určité časové úseky, počas ktorých môžete používať iba povolené aplikácie. Hlásenie o odpočinku sa zobrazí 5 minút pred jeho začiatkom. Po začatí odpočinku aplikácia zobrazí správu, že ste v nej dosiahli limit. 

 • Zavrite aplikáciu kliknutím na tlačidlo OK a rešpektujte limit, ktorý ste nastavili. Alebo kliknite na Ignorovať limit a vyberte Ešte jednu minútu, Pripomenúť o 15 minút alebo Ignorovať limit na dnes. 
 • Ak máte nastavený kód pre Čas pred obrazovkou, funkcia Odpočinok zobrazí ďalšie nastavenie: Blokovať počas odpočinku. Keď vyberiete toto nastavenie a po začatí odpočinku kliknete na Požiadať o viac času, zadaním daného kódu môžete aplikáciu schváliť na ďalších 15 minút, hodinu alebo celý deň. Používatelia s účtom dieťaťa môžu na Ešte jednu minútu kliknúť iba raz. Prípadne môžu kliknúť na Požiadať o viac času a odoslať tak rodičovskému účtu žiadosť o schválenie.

Ikona Limity pre apky
Limity pre apky

Nastavte časový úsek, počas ktorého chcete povoliť používanie aplikácií. Limity môžete nastaviť pre konkrétne aplikácie alebo celé kategórie aplikácií.

Predvoľby funkcie Čas pre obrazovkou: Limity pre apky

Hlásenie o limite pre aplikáciu sa zobrazí 5 minút pred dosiahnutím (vyčerpaním) daného limitu. Po dosiahnutí limitu aplikácia zobrazí okno s informáciou, že ste dosiahli limit. 

 • Zatvorte aplikáciu kliknutím na OK a rešpektujte limit, ktorý ste nastavili. Alebo kliknite na Ignorovať limit a vyberte Ešte jednu minútu, Pripomenúť o 15 minút alebo Ignorovať limit na dnes. 
 • Ak máte nastavený kód pre Čas pred obrazovkou, funkcia Limity pre apky zobrazí ďalšie nastavenie: Blokovať po skončení limitu. Keď vyberiete toto nastavenie a po dosiahnutí limitu kliknete na Požiadať o viac času, zadaním daného kódu môžete aplikáciu schváliť na ďalších 15 minút, hodinu alebo celý deň. Používatelia s účtom dieťaťa môžu na Ešte jednu minútu kliknúť iba raz. Prípadne môžu kliknúť na Požiadať o viac času a odoslať tak rodičovskému účtu žiadosť o schválenie.

Ikona Komunikácia
Limity pre komunikáciu

Môžete nastavovať, s kým vaše deti môžu komunikovať počas dňa a počas odpočinku. Tieto limity sa vzťahujú na kontakty v aplikáciách Telefón, FaceTime a Správy a v iCloude. Komunikácia so známymi číslami tiesňového volania rozpoznávanými operátorom mobilnej siete je povolená vždy. Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať zapnutú funkciu Kontakty v nastaveniach iCloudu.

Predvoľby funkcie Čas pred obrazovkou: Komunikácia

Ikona Vždy povolené
Vždy povolené

Používanie niektorých aplikácií môžete povoliť aj počas odpočinku alebo v prípade, že je limit pre aplikácie nastavený pre možnosť Všetky apky a kategórie. Aplikácie Telefón, Správy, FaceTime a Mapy sú predvolene povolené, tu to však môžete zmeniť.

Ikona Obsah a súkromie
Obsah a súkromie

Obmedzte obsah, nákupy či sťahovanie alebo skonfigurujte nastavenia súkromia. Ak sa pokúsite použiť niektorú z obmedzených položiek, zobrazí sa správa s vysvetlením, prečo ju použiť nemôžete. Ak napríklad prejdete na zablokovanú webovú stránku, zobrazí sa správa s upozornením, že filter obsahu zablokoval webovú stránku. Ak používate kód pre Čas pred obrazovkou, súčasťou správy bude možnosť kliknúť na Pridať webovú stránku. Ak na ňu kliknete a zadáte kód, webovú stránku povolíte. Používatelia s účtom dieťaťa môžu odoslať žiadosť o schválenie rodičovskému účtu.


Schvaľovanie žiadostí funkcie Čas pred obrazovkou

Ikona Žiadosti
Žiadosti

Ak máte nezodpovedané žiadosti od detského účtu, postranný panel funkcie Čas pred obrazovkou obsahuje sekciu Požiadavky. Tam môžete spravovať všetky žiadosti, ktoré odoslalo vaše dieťa. Žiadosť môžete schváliť na 15 minút, hodinu alebo celý deň. Prípadne môžete kliknúť na Neschváliť.

Predvoľby funkcie Čas pred obrazovkou: Žiadosti

Žiadosti o schválenie dostanete aj v podobe hlásení, takže ich môžete schváliť priamo z nich:

Oznámenie o požiadavke funkcie Čas pred obrazovkou na ploche systému macOS


Ďalšie informácie

* Ak ste nastavili hodinky Apple Watch pre člena rodiny pomocou svojho iPhonu, na inštaláciu alebo nastavenie funkcie Čas pred obrazovkou pre tieto hodinky budete potrebovať zariadenie so systémom iOS 14 alebo iPadOS 14.

Dátum zverejnenia: