Použitie funkcie Čas pred obrazovkou v Macu

Systém macOS Catalina prináša všetky vaše obľúbené možnosti funkcie Čas pred obrazovkou do Macu. Monitorujte používanie, naplánujte si odpočinok a nastavujte limity pre aplikácie a webové stránky vo všetkých svojich zariadeniach.

Zapnutie funkcie Čas pred obrazovkou

Uistite sa, že máte v Macu nainštalovaný systém macOS Catalina, a postupujte takto:

 1. Vyberte menu Apple   > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Čas pred obrazovkou. 
 2. Kliknite na položku  Možnosti v ľavom dolnom rohu.
 3. Kliknite na možnosť Zapnúť.
 4. Ak chcete zobraziť informácie o používaní všetkých zariadení prihlásených do iCloudu pomocou vášho účtu Apple ID, v jednotlivých Macoch vyberte možnosť Zdieľať medzi zariadeniami. V každom iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite na položku Nastavenia > Čas pred obrazovkou a zapnite uvedené nastavenie.

Ak spravujete účet svojho dieťaťa pomocou Rodinného zdieľania, funkciu Čas pred obrazovkou môžete zapnúť priamo v zariadeniach dieťaťa. Môžete ju zapnúť aj zo svojho Macu takto:

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Rodinné zdieľanie.
 2. Na postrannom paneli kliknite na položku Čas pred obrazovkou a v zozname napravo vyberte meno svojho dieťaťa.
 3. Kliknite na tlačidlo Otvoriť Čas pred obrazovkou, čím sa vrátite na nastavenia tejto funkcie.
 4. V menu v ľavom hornom rohu vyberte meno svojho dieťaťa.
 5. Kliknite na položku  Možnosti v ľavom dolnom rohu.
 6. Kliknite na možnosť Zapnúť.

Skôr než vyberiete možnosť Použiť kód pre Čas pred obrazovkou, prečítajte si o kódoch pre Čas pred obrazovkou.

 


Sledovanie používania

Ak chcete zistiť, koľko času ste strávili používaním aplikácií a na webových stránkach, použite funkcie Používanie aplikáciíHláseniaFrekvencia používania, ktoré nájdete na postrannom paneli funkcie Čas pred obrazovkou.


Nastavenia funkcie Čas pred obrazovkou

Každá funkcia ponúka niekoľko zobrazení:

 • Ak chcete zobraziť používanie iba jedného zariadenia, vyberte dané zariadenie v menu naspodku okna.
 • Ak chcete prepínať medzi dňami, kliknite na ne v týždennom grafe alebo použite tlačidlá šípok nad grafom. Ak chcete zobraziť celkové používanie za týždeň vrátane porovnania s minulým týždňom, v menu dátumu navrchu okna vyberte možnosť Tento týždeň.
 • Ak chcete zobraziť štatistiky používania pre detský účet, v menu v ľavom hornom rohu vyberte jeho meno.

 

Používanie aplikácií

Zistite, koľko času ste strávili používaním jednotlivých aplikácií. Kliknite na položku Kategórie a zobrazte si používanie podľa kategórií, ako napríklad sociálne siete, práca alebo zábava. Ak chcete zistiť, do ktorej kategórie patrí určitá aplikácia, kliknite na ikonu Informácie , ktorá sa zobrazí, keď na aplikáciu v zozname ukážete kurzorom myši. Alebo kliknite na ikonu Limit pre apku , čím rýchlo vytvoríte nový limit pre aplikáciu alebo kategóriu.

  

Hlásenia

Zistite, koľko hlásení ste dostali z jednotlivých aplikácií. Nezabudnite, že v menu zariadenia naspodku okna môžete oddeliť hlásenia prijaté v Macu od hlásení prijatých na iPhone, iPade alebo iPode touch.

 

Frekvencia používania

Zistite, koľkokrát ste použili svoj iPhone, iPad alebo iPod touch a ktorú aplikáciu ste otvorili ako prvú.

 


Obmedzenie používania

Naplánujte si odpočinok a nastavte limity pre aplikácie a webové stránky pomocou funkcií Odpočinok, Limity pre apky, Vždy povolenéObsah a súkromie, ktoré nájdete na postrannom paneli funkcie Čas pred obrazovkou. Limity sa vzťahujú na tento Mac a všetky ostatné zariadenia, ktoré používajú funkciu Čas pred obrazovkou a majú zapnuté nastavenie Zdieľať medzi zariadeniami.

Ak chcete nastaviť limity pre detský účet, v menu v ľavom hornom rohu vyberte meno dieťaťa a potom nastavte jednotlivé funkcie. Môžete to urobiť aj priamo v zariadeniach dieťaťa.

  

Odpočinok

Naplánujte si určité časové úseky, počas ktorých môžete používať iba povolené aplikácie. Hlásenie o odpočinku sa zobrazí 5 minút pred jeho začiatkom. Po začatí odpočinku aplikácia zobrazí správu, že ste v nej dosiahli limit. 

 • Zavrite aplikáciu kliknutím na tlačidlo OK a rešpektujte limit, ktorý ste nastavili. Alebo kliknite na položku Ignorovať limit a vyberte možnosť Ešte jednu minútu, Pripomenúť o 15 minút alebo Ignorovať limit na dnes. 
 • Ak máte nastavený kód pre Čas pred obrazovkou, funkcia Odpočinok zobrazí ďalšie nastavenie: Blokovať počas odpočinku. Keď vyberiete toto nastavenie a po začatí odpočinku kliknete na možnosť Požiadať o viac času, zadaním daného kódu môžete aplikáciu schváliť na ďalších 15 minút, hodinu alebo celý deň. Používatelia s detským účtom môžu na možnosť Ešte jednu minútu kliknúť iba raz. Prípadne môžu kliknúť na možnosť Požiadať o viac času a odoslať tak rodičovskému účtu žiadosť o schválenie.

 

Limity pre apky

Nastavte časový úsek, počas ktorého chcete povoliť používanie aplikácií. Limity môžete nastaviť pre konkrétne aplikácie alebo celé kategórie aplikácií.

Hlásenie o limite pre aplikáciu sa zobrazí 5 minút pred dosiahnutím (vyčerpaním) daného limitu. Po dosiahnutí limitu aplikácia zobrazí okno s informáciou, že ste dosiahli limit. 

 • Zavrite aplikáciu kliknutím na tlačidlo OK a rešpektujte limit, ktorý ste nastavili. Alebo kliknite na položku Ignorovať limit a vyberte možnosť Ešte jednu minútu, Pripomenúť o 15 minút alebo Ignorovať limit na dnes. 
 • Ak máte nastavený kód pre Čas pred obrazovkou, funkcia Limity pre apky zobrazí ďalšie nastavenie – Blokovať po skončení limitu. Keď vyberiete toto nastavenie a po dosiahnutí limitu kliknete na možnosť Požiadať o viac času, zadaním daného kódu môžete aplikáciu schváliť na ďalších 15 minút, hodinu alebo celý deň. Používatelia s detským účtom môžu na možnosť Ešte jednu minútu kliknúť iba raz. Prípadne môžu kliknúť na možnosť Požiadať o viac času a odoslať tak rodičovskému účtu žiadosť o schválenie.

 

Vždy povolené

Povoľte používanie niektorých aplikácií aj počas odpočinku alebo po nastavení limitu pre apky pre možnosť Všetky apky a kategórie. Aplikácie Telefón, Správy, FaceTime a Mapy sú predvolene povolené, tu to však môžete zmeniť.

 

Obsah a súkromie

Obmedzte obsah, nákupy či sťahovanie alebo nakonfigurujte nastavenia súkromia. Ak sa pokúsite použiť jednu z obmedzených položiek, zobrazí sa správa s vysvetlením, prečo ju použiť nemôžete. Ak napríklad prejdete na zablokovanú webovú stránku, zobrazí sa správa s upozornením, že filter obsahu zablokoval webovú stránku. Ak používate kód pre Čas pred obrazovkou, v správe bude zahrnutá možnosť Pridať webovú stránku. Ak na ňu kliknete a zadáte kód, webovú stránku povolíte. Používatelia s detským účtom môžu odoslať rodičovskému účtu žiadosť o schválenie.

 


Schválenie žiadostí z funkcie Čas pred obrazovkou

Ak máte žiadosti prijaté z detského účtu, na ktoré ste zatiaľ nereagovali, na postrannom paneli funkcie Čas pred obrazovkou sa objaví položka Žiadosti. Tam môžete spravovať všetky žiadosti, ktoré odoslalo vaše dieťa. Žiadosť môžete schváliť na 15 minút, hodinu alebo celý deň. Prípadne môžete kliknúť na možnosť Neschváliť.

Žiadosti o schválenie dostanete aj v podobe hlásení, takže ich môžete schváliť priamo z nich:

 


Nastavenie kódu pre Čas pred obrazovkou

Nastavte si kód, aby ste len vy mohli meniť nastavenia funkcie Čas pred obrazovkou a povoliť viac času po dosiahnutí limitov pre apky. Ak ste rodič, túto funkciu môžete použiť na nastavenie obmedzení obsahu a súkromia pre svoje dieťa.

Ak spravujete účet svojho dieťaťa pomocou Rodinného zdieľania, postupujte takto:

 1. V menu v ľavom hornom rohu nastavení funkcie Čas pred obrazovkou vyberte meno svojho dieťaťa.
 2. Kliknite na položku  Možnosti v ľavom dolnom rohu.
 3. Vyberte možnosť Použiť kód pre Čas pred obrazovkou a po zobrazení výzvy zadajte kód.

Ak na spravovanie účtu svojho dieťaťa nepoužívate Rodinné zdieľanie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili do štandardného účtu svojho dieťaťa v Macu, ktorý používa. Ak neviete, čo ďalej, pokračujte krokmi nižšie. Funkcia Čas pred obrazovkou vám s tým pomôže.
 2. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Čas pred obrazovkou.
 3. Nastavte funkcie Odpočinok, Limity pre apkyObsah a súkromie so všetkými obmedzeniami, ktoré chcete svojmu dieťaťu udeliť.
 4. Kliknite na položku  Možnosti v ľavom dolnom rohu.
 5. Vyberte možnosť Použiť kód pre Čas pred obrazovkou a po zobrazení výzvy zadajte kód.

Ak budete kód nastavovať zo správcovského účtu, zobrazí sa upozornenie s informáciou, že by ste ho mali nastaviť zo štandardného účtu. Ak vaše dieťa štandardný účet nemá, môžete ho nastaviť a prihlásiť sa doň. Prípadne si môžete vybrať z týchto možností:

 • Povoliť užívateľovi spravovanie tohto počítača. Ak vyberiete túto možnosť, kód sa bude vzťahovať na aktuálneho používateľa, aj keď bude mať v tomto Macu rolu správcu. Túto možnosť však neodporúčame, pretože správcovia majú k dispozícii oprávnenia systému macOS, ktoré im umožňujú meniť obmedzenia.
 • Nepovoliť užívateľovi spravovanie tohto počítača. Ak vyberiete túto možnosť, zobrazí sa vám výzva na zadanie hesla k účtu, čo vám umožní meniť nastavenia. Podľa pokynov potom vytvoríte nový správcovský účet určený pre rodiča. Správcovský účet, do ktorého ste momentálne prihlásený, sa zmení na štandardný účet, ktorý bude používať dieťa.

 


Dátum zverejnenia: