Skenovanie dokumentov na iPhone alebo iPade

Pomocou apky Poznámky môžete na iPhone alebo iPade skenovať dokumenty a pridávať podpisy.

Používateľ skenuje zmluvu o hudobnej výučbe v apke Poznámky na iPhone. 

Naskenovanie dokumentu

  1. Otvorte Poznámky a vyberte poznámku alebo vytvorte novú.
  2. Klepnite na tlačidlo Kamera Klepnutím na tlačidlo Kamera spustíte skenovanie dokumentu v apke Notes a potom klepnite na Skenovať dokumenty Ikona Skenovať dokument.
  3. Umiestnite dokument pred hľadáčik kamery.
  4. Ak je zapnutý automatický režim, dokument sa automaticky naskenuje. Ak potrebujete vytvoriť sken manuálne, klepnite na tlačidlo Uzávierka Skenovanie spustíte klepnutím na tlačidlo Uzávierka alebo na jedno z tlačidiel hlasitosti. Potom potiahnite rohy tak, aby správne sedeli na strane, a klepnite na Ponechať sken.
  5. Klepnite na Uložiť alebo do dokumentu pridajte ďalšie skeny.

Prečítajte si, ako pomocou funkcie Kontinuita pre apku Kamera skenovať poznámky z iPhonu alebo iPadu do Macu.

V apke Poznámky na iPhone môžete pomocou funkcie Značky podpísať naskenovaný dokument. 

 

Podpísanie dokumentu

  1. Otvorte Poznámky a klepnite na dokument v poznámke.
  2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať Tlačidlo Zdieľať a potom na Značky Ikona Značky.
  3. Klepnite na tlačidlo Pridať Tlačidlo Pridať, klepnite na Podpis Ikona Podpis a pridajte uložený podpis alebo vytvorte nový. Potom môžete upraviť veľkosť poľa podpisu a umiestniť ho kamkoľvek v dokumente.
  4. Klepnite na Hotovo.

Ak chcete dokument podpísať manuálne, vykonajte kroky 1 a 2, vyberte nástroj, ktorý chcete použiť, a podpíšte sa prstom alebo ceruzkou Apple Pencil na kompatibilnom iPade.

Ďalšie možnosti apky Poznámky

Prečítajte si viac o apke Poznámky na iPhone alebo iPade.

Dátum zverejnenia: