Používanie služby Shazam na identifikáciu skladieb a objavovanie novej hudby

Pomocou služby Shazam môžete zistiť, akú skladbu práve počujete v rádiu, v obchode alebo kdekoľvek inde. Vo svojej knižnici v službe Shazam potom nájdete skladby, ktoré boli identifikované, a na základe nich môžete objavovať novú hudbu.

Služba Shazam identifikuje skladbu tak, že vytvorí jedinečný digitálny odtlačok, pomocou ktorého nájde zhodu toho, čo práve počujete, medzi miliónmi skladieb vo svojej databáze. Službu Shazam môžete používať na iPhone, iPade, Macu a hodinkách Apple Watch, ako aj na zariadeniach so systémom Android alebo Wear OS.

Identifikácia skladby pomocou služby Shazam

 1. Otvorte aplikáciu Shazam na svojom zariadení.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Shazam , aby ste identifikovali, aká skladba práve hrá vo vašom okolí. Keď Shazam identifikuje skladbu, tá sa uloží vo vašej knižnici Shazam Library.

Po identifikovaní skladby sa môžete prihlásiť do Apple Music a iných hudobných služieb a vypočuť si svoj shazam.

Ak nemáte pripojenie na internet, aplikácia aj tak vytvorí jedinečný digitálny odtlačok, ktorý porovná s databázou služby Shazam, keď sa vaše zariadenie najbližšie pripojí k internetu. Ak sa skladbu nepodarí identifikovať, zmizne z vášho zoznamu skladieb čakajúcich na identifikáciu.

Používanie funkcie Auto Shazam

Ak chcete, aby aplikácia Shazam automaticky identifikovala skladby prehrávané vo vašom okolí, stlačte a podržte tlačidlo Shazam . Keď je zapnutá funkcia Auto Shazam, aplikácia Shazam vyhľadá zhodu toho, čo počujete, medzi skladbami vo svojej databáze, a to aj vtedy, ak prepnete na inú aplikáciu. Služba Shazam nikdy neukladá ani nezhromažďuje to, čo počuje.

Shazamy identifikované funkciou Auto Shazam potom nájdete vo svojej knižnici zoskupené podľa dátumu.

Ak chcete vypnúť Auto Shazam, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Shazam.

Ďalšie spôsoby identifikácie skladieb

 • Na iPhone alebo iPade povedzte „Hej, Siri“ a spýtajte sa, o ktorú skladbu ide. 
 • V systéme Android použite pokyn „OK Google“ a spýtajte sa, o ktorú skladbu ide.
 • Na iPhone pridajte miniaplikáciu Shazam na identifikovanie skladieb v zobrazení Dnešok.
 • Použite Shazam na identifikovanie skladieb na svojich hodinkách Apple Watch alebo na zariadení s Wear OS.
 • Ak chcete identifikovať skladby z ponuky svojho Macu, z obchodu Mac App Store si stiahnite Shazam pre Mac.


Prezeranie predošlých „shazamov“ (identifikovaných skladieb)

Keď služba Shazam identifikuje skladbu, tá sa uloží vo vašej knižnici Shazam Library:

 • Ak si chcete pozrieť svoje predošlé shazamy, na iPhone, iPade a zariadeniach s Androidom potiahnutím prejdite do sekcie Library (Knižnica) alebo klepnite na tlačidlo Library (Knižnica) .
 • Na Macu sa nedávne shazamy zobrazujú pod tlačidlom Shazam.
 • Na hodinkách Apple Watch sa nedávne shazamy zobrazujú pod tlačidlom Shazam a ukladajú sa aj do vašej knižnice Shazam na spárovanom iPhone.
 • Aby ste mali prístup k všetkým svojim predošlým shazamom, vytvorte si účet v službe Shazam. Svoje shazamy nájdete na adrese shazam.com/myshazam a na ostatných zariadeniach, do ktorých sa prihlásite.


Zmena nastavení

V aplikácii Shazam pre iOS alebo Android prejdite do sekcie Library (Knižnica) a klepnite na ikonu ozubeného kolesa . Môžete tu upraviť nastavenia aplikácie Shazam:

 • Môžete si nastaviť upozornenia od služby Shazam.
 • Ak chcete, aby aplikácia Shazam začala po spustení automaticky počúvať, zapnite možnosť Shazam on app start (Spustiť identifikáciu po zapnutí aplikácie). 
 • Na zariadeniach s Androidom môžete nastaviť funkciu Pop-Up Shazam.

Nastavenia mikrofónu na iPhone, iPade a iPode Touch

Aby aplikácia Shazam mohla počuť hudbu vo vašom okolí, potrebuje prístup k mikrofónu vášho zariadenia. Na iPhone alebo iPade otvorte Nastavenia, rolujte nadol na nainštalované aplikácie, klepnite na Shazam a potom zapnite prístup k mikrofónu. Ak nevidíte možnosť Mikrofón, možno máte zapnuté obmedzenia pre nastavenie súkromia.


Získanie pomoci

Potrebujete ďalšiu pomoc? Kontaktujte podporu Apple.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: