Používanie Shazamu na iPhone, iPade, hodinkách Apple Watch alebo Macu

Pomocou Shazamu môžete identifikovať skladbu, ktorú práve počujete v rádiu, v obchode alebo kdekoľvek inde. Shazam ukladá skladby, ktoré ste identifikovali, takže počúvaním ich ukážok môžete objavovať novú hudbu.

Shazam identifikuje skladbu tak, že vytvorí jedinečný digitálny odtlačok, pomocou ktorého nájde zhodu toho, čo práve počujete, medzi miliónmi skladieb vo svojej databáze.

Identifikácia skladieb pomocou Shazamu

Na identifikáciu skladieb môžete používať apku Shazam a funkciu Rozpoznávanie hudby v ovládacom centre na iPhone a iPad, službu Shazam na hodinkách Apple Watch a Macu, Siri a ďalšie možnosti.

Používanie apky Shazam na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte na zariadení apku Shazam.
 2. Klepnite na tlačidlo Shazam  na identifikáciu skladby, ktorá práve hrá vo vašom okolí.

Skladby, ktoré ste identifikovali, nájdete v časti My Music (Moja hudba) v apke Shazam. Skladby, ktoré ste identifikovali, sa tiež zálohujú v iCloude.

Keď skladbu identifikujete, klepnite na tlačidlo prehrávania vedľa nej, aby ste si vypočuli ukážku. Ak máte predplatné Apple Music, môžete v Shazame počúvať celé skladby. Môžete aj pripojiť Shazam k iným službám streamovania hudby, ktoré Shazam podporuje.

Ak nemáte pripojenie na internet, apka aj tak vytvorí jedinečný digitálny odtlačok, ktorý porovná s databázou služby Shazam, keď sa vaše zariadenie najbližšie pripojí k internetu. Ak sa skladbu nepodarí identifikovať, zmizne z vášho zoznamu skladieb čakajúcich na identifikáciu.

Identifikácia skladieb v ovládacom centre na iPhone alebo iPade

Pomocou funkcie Rozpoznávanie hudby na iPhone alebo iPade môžete identifikovať skladby priamo z ovládacieho centra. Ak si chcete pridať Rozpoznávanie hudby do ovládacieho centra, prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum a potom klepnite na tlačidlo Pridať  vedľa položky Rozpoznávanie hudby.*

Ak chcete identifikovať skladby, otvorte ovládacie centrum a klepnite na tlačidlo Shazam . Shazam dokáže identifikovať skladby prehrávané na zariadení, dokonca aj keď používate slúchadlá.

Ak chcete nájsť skladby, ktoré ste identifikovali, stlačením a podržaním tlačidla Shazam v ovládacom centre otvorte Zobrazenie histórie. Klepnutím skladbu otvoríte v Shazame.

A ak máte Rozpoznávanie hudby v ovládacom centre synchronizované s apkou Shazam, identifikované skladby sa zobrazujú v časti My Music (Moja hudba) v apke Shazam a tiež sa zálohujú v iCloude.

* Vyžaduje sa systém iOS alebo iPadOS 14.2 či novší.

Používanie funkcie Auto Shazam

Ak chcete, aby služba Shazam automaticky identifikovala skladby prehrávané vo vašom okolí, stlačte a podržte tlačidlo Shazam . Keď je zapnutá funkcia Auto Shazam, apka Shazam vyhľadá zhodu toho, čo počujete, medzi skladbami vo svojej databáze, a to aj vtedy, ak prepnete na inú apku. Služba Shazam nikdy neukladá ani nezhromažďuje to, čo počuje.

Ak chcete funkciu Auto Shazam vypnúť, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Shazam.

Ak chcete, aby Shazam začal počúvať automaticky po otvorení apky na iPhone alebo iPade, potiahnite z hlavnej obrazovky Shazamu nahor do časti My Music (Moja hudba), klepnite na tlačidlo Settings (Nastavenia)  a zapnite funkciu Shazam on app start (Shazam pri spustení apky).

Skladby identifikované funkciou Auto Shazam potom nájdete v časti My Music (Moja hudba) zoskupené podľa dátumu.

Ďalšie spôsoby identifikácie skladieb


Vyhľadávanie predchádzajúcich skladieb identifikovaných Shazamom

Ak chcete vyhľadať predchádzajúce skladby identifikované Shazamom, na iPhone alebo iPade prejdite do časti My Music (Moja hudba) potiahnutím nahor na hlavnej obrazovke Shazamu. Ak chcete skladbu identifikovanú Shazamom vymazať, klepnite na tlačidlo More (Viac) vedľa príslušnej skladby a potom klepnite na Remove from My Music (Odstrániť z časti Moja hudba).

Na Macu sa nedávne skladby identifikované Shazamom zobrazujú pod tlačidlom Shazam.

Na hodinkách Apple Watch sa nedávne skladby identifikované Shazamom zobrazujú pod tlačidlom Shazam a ukladajú sa aj do časti My Music (Moja hudba) na spárovanom iPhone.


Zálohovanie skladieb identifikovaných Shazamom v iCloude na iPhone alebo iPade

Keď si prvýkrát nainštalujete Shazam do iPhonu alebo iPadu, vaše skladby identifikované Shazamom sa automaticky zálohujú v iCloude. Uistite sa, že ste na zariadení prihlásený pomocou svojho Apple ID a že máte zapnutý iCloud pre Shazam

Keď si skladby identifikované Shazamom zálohujete, neprídete o ne, ak sa s vaším zariadením niečo stane. Svoje skladby identifikované Shazamom máte prístupné aj na iných svojich zariadeniach, keď sa na nich prihlásite pomocou toho istého Apple ID. 

Ak sa rozhodnete nezálohovať si skladby identifikované Shazamom v iCloude, budú sa naďalej ukladať do vášho zariadenia. Skladby identifikované Shazamom si môžete kedykoľvek zálohovať do iCloudu, pokiaľ ste na zariadení neobnovili výrobné nastavenia alebo nemáte nové zariadenie.

Synchronizácia funkcie Rozpoznávanie hudby v ovládacom centre s apkou Shazam

Keď na svojom zariadení v nastaveniach iCloudu zapnete Rozpoznávanie hudby a Shazam, v apke Shazam a v ovládacom centre sa synchronizuje história vašich skladieb. Vo väčšine prípadov sa to stane automaticky. Ak nie, postupujte takto:

 1. Uistite sa, že ste si aktualizovali Shazam na najnovšiu verziu.
 2. Uistite sa, že máte pre Apple ID nastavenú dvojfaktorovú autentifikáciu.
 3. Prejdite na Nastavenia > vaše meno. 
 4. Klepnite na iCloud.
 5. Zapnite Rozpoznávanie hudby.
 6. Zapnite Shazam.

Keď Shazam v ovládacom centre synchronizujete s iCloudom, skladby identifikované Shazamom už nebudete mať k dispozícii v účte na stránke shazam.com. A keďže vaše údaje už v Shazame nebudú uložené, nebudete si môcť svoje údaje v Shazame skopírovať zo stránky Shazam.com.


Nákup skladieb identifikovaných Shazamom

Skladby identifikované Shazamom si môžete kúpiť v iTunes Store.

 1. V apke Shazam klepnite na tlačidlo More (Viac)  vedľa skladby identifikovanej Shazamom a potom klepnite na Buy on iTunes (Kúpiť v iTunes Store).
 2. V iTunes Store klepnite na cenu vedľa skladby, ktorú chcete kúpiť.
 3. Na dokončenie nákupu sa prihláste pomocou účtu Apple ID a hesla. Potrebujete pomoc?
 4. Zakúpenú hudbu nájdete tak, že otvoríte apku Apple Music a klepnete na tab Knižnica.
 5. Ak si chcete stiahnuť hudbu na počúvanie offline, klepnite na tlačidlo Stiahnuť .

Skladbu si možno budete môcť kúpiť aj v prípade, že sa tlačidlo Buy on iTunes (Kúpiť v iTunes Store) nezobrazuje. Navštívte iTunes Store a skúste ju pohľadať.


Zmena nastavení mikrofónu pre Shazam na iPhone alebo iPade

Aby služba Shazam mohla zisťovať, aká hudba znie vo vašom okolí, potrebuje prístup k mikrofónu vášho zariadenia. Na iPhone alebo iPade otvorte Nastavenia, rolujte nadol na nainštalované apky, klepnite na Shazam a potom zapnite možnosť Mikrofón. Ak nevidíte možnosť Mikrofón, možno máte zapnuté obmedzenia pre nastavenie súkromia.


Získanie pomoci

Potrebujete ďalšiu pomoc? Kontaktujte podporu spoločnosti Apple.


Dátum zverejnenia: