Používanie služby Shazam na iPhone, iPade, iPode touch, hodinkách Apple Watch alebo Macu

Pomocou služby Shazam môžete zistiť, akú skladbu práve počujete v rádiu, v obchode alebo kdekoľvek inde. Vo svojej knižnici Shazam potom môžete vyhľadať skladby, ktoré boli identifikované, a na základe nich môžete objavovať novú hudbu.

Služba Shazam identifikuje skladbu tak, že vytvorí jedinečný digitálny odtlačok, pomocou ktorého nájde zhodu toho, čo práve počujete, medzi miliónmi skladieb vo svojej databáze.

Použitie apky Shazam

Ak máte apku Shazam nainštalovanú na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu, môžete pomocou nej identifikovať hudbu a uložiť si ju do knižnice.

 1. Otvorte na zariadení apku Shazam.
 2. Ak chcete identifikovať skladbu, ktorá práve znie vo vašom okolí, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Shazam .

iPhone s apkou Shazam otvorenou na hlavnej obrazovke

Keď Shazam identifikuje skladbu, uloží ju v sekcii My Music (Moja hudba) ku všetkým predošlým shazamom. 

Po identifikovaní skladby sa môžete prihlásiť do Apple Music a iných hudobných služieb a vypočuť si svoj shazam.

Ak nemáte pripojenie na internet, apka aj tak vytvorí jedinečný digitálny odtlačok, ktorý porovná s databázou služby Shazam, keď sa vaše zariadenie najbližšie pripojí k internetu. Ak sa skladbu nepodarí identifikovať, zmizne z vášho zoznamu skladieb čakajúcich na identifikáciu.

Používanie funkcie Auto Shazam

Ak chcete, aby služba Shazam automaticky identifikovala, čo znie vo vašom okolí, stlačte a podržte tlačidlo Shazam  (alebo naň na Macu dvakrát kliknite). Keď je zapnutá funkcia Auto Shazam, apka Shazam vyhľadá zhodu toho, čo počujete, medzi skladbami vo svojej databáze, a to aj vtedy, ak prepnete na inú apku. Služba Shazam nikdy neukladá ani nezhromažďuje to, čo počuje.

Shazamy identifikované funkciou Auto Shazam potom nájdete v sekcii My Music (Moja hudba) zoskupené podľa dátumu.

Ak chcete funkciu Auto Shazam vypnúť, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Shazam.

Použitie služby Shazam v ovládacom centre na iPhone, iPade alebo iPode touch

Na iPhone alebo na iPade môžete identifikovať skladby v službe Shazam priamo z ovládacieho centra.* Ak si chcete Shazam pridať do ovládacieho centra, prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum a potom klepnite na tlačidlo Pridať  vedľa položky Rozpoznávanie hudby. 

Ak chcete identifikovať skladby z ovládacieho centra, klepnite na tlačidlo Shazam . Identifikuje sa skladba, ktorá sa práve prehráva na zariadení alebo znie vo vašom okolí. Shazam dokáže identifikovať skladby prehrávané na zariadení, aj keď používate slúchadlá.

* Vyžaduje sa systém iOS alebo iPadOS 14.2 či novší.

Ďalšie spôsoby identifikácie skladieb

 • Na iPhone alebo iPade povedzte „Hej, Siri“ a spýtajte sa, o ktorú skladbu ide. 
 • Na iPhone alebo iPade pridajte widget Shazam na identifikáciu hudby do zobrazenia Dnes.
 • Na hodinkách Apple Watch môžete identifikovať skladby pomocou apky Shazam.
 • Ak chcete identifikovať skladby z lišty svojho Macu, z Mac App Storu si stiahnite Shazam pre Mac.
 • Na HomePode vyslovte: „Hej, Siri, identifikuj v Shazame túto skladbu.“
 • Pomocou akcie Nájsť cez Shazam si môžete pridať rozpoznávanie hudby do Skratiek.


Prezeranie predošlých shazamov

Svoje predošlé shazamy si môžete pozrieť v apke Shazam na zariadení a online, keď si vytvoríte účet Shazam.

iPhone s apkou Shazam otvorenou na obrazovke My Music (Moja hudba)

 • Na iPhone alebo iPade prejdite do sekcie My Music (Moja hudba) potiahnutím prstom nahor na hlavnej obrazovke Shazamu.
 • Na Macu sa nedávne shazamy zobrazujú pod tlačidlom Shazam.
 • Na hodinkách Apple Watch sa nedávne shazamy zobrazujú pod tlačidlom Shazam a ukladajú sa aj v sekcii My Music (Moja hudba) na spárovanom iPhone.
 • Ak chcete mať prístup k svojim shazamom na ostatných zariadeniach Apple a online na stránke shazam.com/myshazam, môžete si ukladať shazamy do iCloudu. Týmto spôsobom tiež zaistíte, že o svoje shazamy neprídete, ak sa s vaším zariadením niečo stane.


Zmena nastavení

Ak chcete upravovať nastavenia Shazamu, v apke Shazam na hlavnej obrazovke potiahnite nahor do sekcie My Music (Moja hudba) a potom klepnite na tlačidlo Settings (Nastavenia) :
Apka Shazam s otvorenou sekciou Settings (Nastavenia) na iPhone

 • Môžete si nastaviť upozornenia zo služby Shazam.
 • Ak chcete, aby apka Shazam začala po spustení automaticky počúvať, zapnite možnosť Shazam on app start (Spustiť identifikáciu po zapnutí apky).
 • Na zálohovanie shazamov môžete používať iCloud.

Nastavenia mikrofónu na iPhone, iPade a iPode touch

Aby apka Shazam mohla zisťovať, aká hudba znie vo vašom okolí, potrebuje prístup k mikrofónu vášho zariadenia. Na iPhone alebo iPade otvorte Nastavenia, rolujte nadol na nainštalované apky, klepnite na Shazam a potom zapnite prístup k mikrofónu. Ak nevidíte možnosť Mikrofón, možno máte zapnuté obmedzenia pre nastavenie súkromia.


Získanie pomoci

Potrebujete ďalšiu pomoc? Kontaktujte podporu spoločnosti Apple.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: