Používanie kompasu na hodinkách Apple Watch

Apka Kompas ukazuje, akým smerom máte namierené hodinky Apple Watch, aká je vaša momentálna poloha a tiež nadmorská výška.

Apka Kompas je k dispozícii v hodinkách Apple Watch Series 5 a novších a Apple Watch SE. Funguje, aj keď nemáte pripojenie k Wi-Fi či mobilnej sieti.

Presnosť senzora kompasu môže byť ovplyvnená prítomnosťou magnetov. Kožený pásik, kožený remienok, milánsky remienok a staršie nylonové športové remienky od spoločnosti Apple využívajú magnety alebo magnetický materiál, ktorý môže rušiť kompas hodiniek Apple Watch. Nylonové športové remienky uvedené na trh v septembri 2019 alebo neskôr ani žiaden z fluóroelastomérových športových remienkov kompas neovplyvňujú.

Používanie kompasu hodiniek Apple Watch

Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Kompas. Apka vám ukáže, ktorým smerom máte namierenú vrchnú časť hodiniek, a v ľavom hornom rohu uvidíte azimut.

Kompas predvolene používa magnetický sever. Ak ho chcete zmeniť na skutočný (geografický) sever, na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia, klepnite na položku Kompas a potom zapnite možnosť Použiť skutočný sever.

Kompas funguje v rôznych polohách. Najpresnejšie meranie zabezpečíte tak, že hodinky podržíte vodorovne, aby sa zarovnali zameriavacie kríže v strede kompasu. Ako sa hýbete, červený kužeľ okolo strelky kompasu vám ukazuje presnosť zvoleného smeru. Užší kužeľ signalizuje vyššiu presnosť ako širší.

Ak si chcete pozrieť nadmorskú výšku, sklon a súradnice, korunku Digital Crown otočte nahor.

Ak chcete mať svoj smer stále na očiach a otvárať apku Kompas klepnutím, pridajte si komplikáciu Kompas na ciferník.

Nastavenie azimutu

Ak chcete nastaviť azimut, odrolujte nadol a klepnite na Pridať azimut. Potom pomocou korunky Digital Crown vykonajte úpravy.

Povolenie prístupu apky Kompas k polohe

Pri prvom otvorení si od vás apka Kompas vyžiada povolenie na prístup k vašej polohe. Udelíte ho klepnutím na položku Pri používaní apky.

Ak apka Kompas vašu polohu nevidí, skontrolujte jej nastavenia:

  1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia.
  2. Klepnite na položku Súkromie > Lokalizačné služby > Kompas.
  3. Klepnite na položku Pri používaní apky.
Dátum zverejnenia: