Používanie kompasu na hodinkách Apple Watch Series 5

Aplikácia Kompas ukazuje, akým smerom máte namierené hodinky Apple Watch, aká je vaša momentálna poloha a tiež nadmorská výška.

Aplikácia Kompas je dostupná len na hodinkách Apple Watch Series 5. Funguje, aj keď nemáte pripojenie k Wi-Fi či mobilnej sieti.

Presnosť senzora kompasu môže byť ovplyvnená prítomnosťou magnetov. Kožený remienok, milánsky remienok a staršie nylonové športové remienky od spoločnosti Apple využívajú magnety alebo magnetický materiál, ktorý môže rušiť kompas hodiniek Apple Watch. Nylonové športové remienky uvedené na trh v septembri 2019 ani žiaden z fluóroelastomérových športových remienkov kompas neovplyvňujú.

Používanie kompasu hodiniek Apple Watch

Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Kompas. Aplikácia vám ukáže, ktorým smerom máte namierenú vrchnú časť hodiniek, a v ľavom hornom rohu uvidíte azimut.

Kompas predvolene používa magnetický sever. Ak ho chcete zmeniť na skutočný (geografický) sever, na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na položku Kompas a potom zapnite možnosť Použiť skutočný sever.

Kompas funguje v rôznych polohách. Najpresnejšie meranie zabezpečíte tak, že hodinky podržíte vodorovne, aby sa zarovnali zameriavacie kríže v strede kompasu. Ako sa hýbete, červený kužeľ okolo strelky kompasu vám ukazuje presnosť zvoleného smeru. Užší kužeľ signalizuje vyššiu presnosť ako širší.

Ak si chcete pozrieť nadmorskú výšku, sklon a súradnice, korunku Digital Crown otočte nahor.

Ak chcete mať svoj smer stále na očiach a otvárať aplikáciu Kompas klepnutím, pridajte si komplikáciu Kompas na ciferník.

Nastavenie azimutu

Ak si chcete nastaviť azimut, zatlačte na ciferník hodiniek. Potom pomocou korunky Digital Crown vykonajte úpravy.

Povolenie prístupu aplikácie Kompas k polohe

Pri prvom otvorení si od vás aplikácia Kompas vyžiada povolenie na prístup k vašej polohe. Udelíte ho klepnutím na položku Pri používaní apky.

Ak aplikácia Kompas vašu polohu nevidí, skontrolujte jej nastavenia:

  1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia.
  2. Klepnite na položku Súkromie > Lokalizačné služby > Kompas.
  3. Klepnite na položku Pri používaní apky.
Dátum zverejnenia: