Informácie o originálnych batériách do iPhonov

Všetky nabíjateľné batérie sú spotrebné súčasti a majú obmedzenú životnosť. Ich kapacita a výkon sa postupom času znižujú, až je nakoniec batériu potrebné vymeniť. V iPhonoch sa používajú vstavané, vysokokvalitné lítiovo-iónové batérie. Sú starostlivo navrhnuté, testované a vyrobené tak, aby spĺňali štandardy spoločnosti Apple na kvalitu a výkon. Tieto originálne batérie Apple majú tiež certifikát bezpečnosti.

Dôležitosť servisu vykonávaného vyškolenými technikmi, ktorí používajú originálne batérie Apple

Pre väčšinu zákazníkov je najbezpečnejším a najspoľahlivejším spôsobom opravy zariadenia návšteva profesionálneho poskytovateľa opráv, kde certifikovaní technici používajú originálne diely Apple. Medzi týchto poskytovateľov patria spoločnosť Apple, autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple a nezávislí poskytovatelia opráv, ktorí majú prístup k originálnym dielom Apple.*

Lítiovo-iónové batérie sú citlivé súčasti a pri manipulácii s nimi je potrebné postupovať opatrne. Aby sa zabránilo poškodeniu, ktoré by mohlo viesť k prehriatiu, požiaru alebo zraneniu, batériu iPhonu by mal vymieňať len vyškolený technik. Opravy vykonávané neškolenými osobami s použitím neoriginálnych dielov môžu mať vplyv na bezpečnosť zariadenia alebo môžu spôsobiť jeho nesprávne fungovanie.

V závislosti od miesta, kde sa nachádzate, si môžete dať batériu iPhonu vymeniť – v rámci záruky alebo mimo nej – v obchode Apple Store alebo u autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. iPhone môžete aj poslať do servisného strediska spoločnosti Apple. Nezávislí poskytovatelia opráv* ponúkajú aj originálne diely a vykonanie výmeny batérie mimo záruky vyškolenými technikmi. Originálne diely Apple sú k dispozícii aj na mimozáručné opravy od nezávislých poskytovateľov opráv alebo prostredníctvom svojpomocnej opravy.*

Dajte si opraviť batériu.

Ak navyše poskytovateľ servisných služieb nepoužije originálne súčasti batérie, vymenená batéria:

  • nemusela byť navrhnutá alebo vyrobená dostatočne kvalitne,
  • mohla byť už predtým používaná,
  • môže byť poškodená,
  • nemusí byť vhodná pre váš model iPhonu.

Ktorákoľvek z uvedených podmienok môže spôsobiť, že batéria nebude mať dostatočnú kapacitu, nebude správne sedieť alebo bude dochádzať k problémom s výkonom. Použitie neoriginálnej batérie môže tiež spôsobiť neočakávané správanie po inštalácii, aktualizáciách softvéru zariadenia alebo počas nabíjania. Neoriginálne batérie môžu tiež viesť k bezpečnostným problémom.

Originálne batérie sú navrhnuté tak, aby fungovali so systémom iOS. Týka sa to napríklad poskytovania informácií o úrovni nabitia a zdraví batérie. Pri použití neoriginálnych batérií alebo opravách s použitím neoriginálnych dielov nebude preto možné získať informácie o zdraví batérie.

* Nezávislí poskytovatelia opráv majú prístup k originálnym dielom, nástrojom, školeniam, servisným príručkám, diagnostike a zdrojom informácií od spoločnosti Apple. Na opravy vykonané nezávislými poskytovateľmi opráv sa nevzťahujú záruka spoločnosti Apple ani programy AppleCare, no môže sa na ne vzťahovať vlastná záruka na opravy príslušného poskytovateľa opráv. Svojpomocná oprava poskytuje prístup k originálnym dielom, nástrojom a príručkám oprav od spoločnosti Apple, aby si zákazníci, ktorí majú skúsenosti so zložitými opravami elektronických zariadení, mohli vykonávať mimozáručné opravy sami. Svojpomocná oprava je v súčasnosti k dispozícii v Spojených štátoch pre modely iPhonu 12 a iPhonu 13 a pre iPhone SE (3. generácia).

 

Diely a servisná história

V systéme iOS 15.2 alebo novšom a na modeloch iPhonu XR, iPhonu XS a novších vrátane iPhonu SE (2. a 3. generácia) môžete prejsť na Nastavenia > Všeobecné > Informácie a pozrieť si informácie o dieloch a servisnej histórii svojho iPhonu. Môžete tiež zistiť, či bola batéria vymenená. Ak boli pri výmene použité originálne diely a postupy Apple, vedľa položky Batéria je uvedený text „Originálny diel od Apple“. Ak váš iPhone ešte nebol opravovaný, táto sekcia sa nezobrazuje.

 

Správa Neznámy diel  sa zobrazí, ak sa inštalácia batérie nedokončila, alebo v nasledujúcich situáciách:

  • Batéria bola vymenená za batériu, ktorá nie je originálna.
  • Batéria už bola použitá alebo nainštalovaná v inom iPhone.
  • Batéria nefunguje správne.

Môže sa zobraziť ďalšia správa: „Spoločnosť Apple aktualizovala informácie o zariadení pre tento iPhone.“ Znamená to, že spoločnosť Apple na účely servisu, bezpečnostnej analýzy a zlepšovania budúcich produktov aktualizovala informácie o zariadení evidované s týmto iPhonom.

Tieto správy nemajú žiadny vplyv na možnosti používania iPhonu alebo batérie.

Prečítajte si viac o dieloch iPhonu a jeho servisnej histórii.

Vo verziách systému iOS starších než iOS 15.2 sa namiesto správy Neznámy diel zobrazí text Dôležitá správa týkajúca sa batérie. Túto správu nájdete, keď prejdete na Nastavenia > Batéria > Zdravie a nabíjanie batérie.

Dátum zverejnenia: