Originálne displeje iPhonu

Displeje iPhonu boli navrhnuté, testované a vyrobené podľa kvalitatívnych a výkonových štandardov spoločnosti Apple. Patrí sem intuitívne a rýchlo reagujúce ovládanie Multi-Touch, vysoký jas, mimoriadne verné podanie farieb, vyváženie bielej a výkon pri používaní funkcií ako True Tone, Night Shift a Haptický dotyk.

Dôležitosť servisu vykonávaného vyškolenými technikmi používajúcimi originálne displeje od spoločnosti Apple

Keď potrebujete vymeniť displej iPhonu, je dôležité, aby opravu vykonali certifikovaní technici, ktorí používajú originálne displeje od spoločnosti Apple.

Displeje iPhonu by mali vymieňať len technici, ktorí absolvovali servisné školenie spoločnosti Apple a používajú originálne diely a nástroje Apple. Medzi takýchto poskytovateľov servisných služieb patrí spoločnosť Apple, autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple a nezávislí poskytovatelia opráv používajúci originálne diely Apple. Výmeny, ktoré nevykonala spoločnosť Apple, autorizovaní poskytovatelia servisných služieb ani certifikovaní technici, nemusia dodržiavať správne bezpečnostné a servisné postupy a môžu viesť k nesprávnemu fungovaniu alebo ďalším problémom s kvalitou a bezpečnostnou displeja. Displeje Apple sú navrhnuté tak, aby na zariadenie presne pasovali. Opravy, pri ktorých neboli správne spätne namontované skrutky alebo kryty, môžu spôsobiť uvoľnenie ďalších dielov, ktoré by mohli poškodiť batériu, viesť k prehrievaniu alebo spôsobiť úraz.

Displej iPhonu je spolu so softvérom iOS navrhnutý tak, aby zaručoval optimálny výkon a kvalitu. Neoriginálny displej môže spôsobovať problémy s kompatibilitou alebo výkonom. Môže napríklad dôjsť k problému po aktualizácii softvéru iOS, ktorá obsahuje aktualizácie displeja.

Ak poskytovateľ servisu použije neoriginálne diely displeja, môže dochádzať aj k nasledujúcim problémom:

Problémy s ovládaním Multi-Touch

 • Ovládanie Multi-Touch nemusí reagovať v rôznych častiach obrazovky.
 • Zhoršený výkon ovládania Multi-Touch, ako sú napríklad neregistrované klepnutia na obrazovku alebo klepnutia, ktoré neboli zaregistrované na správnom mieste.
 • Môže dochádzať k neočakávanému registrovaniu dotykov pri telefonovaní.
 • Displej sa pri telefonovaní nemusí vypínať.
 • Môže dochádzať k registrovaniu nežiaducich dotykov na okrajoch displeja alebo dotykov dlane.

Problémy s jasom a farbami displeja

 • Displej True Tone nefunguje správne.
 • Strata alebo zníženie funkcie senzora okolitého osvetlenia, ktoré spôsobujú nesprávne stmavovanie alebo rozjasňovanie obrazovky.
 • Nesprávna kalibrácia farieb displeja, v dôsledku čoho je displej napríklad príliš žltý alebo modrý.
 • Displej nie je rovnomerne jasný.
 • Displej má nižší maximálny jas.
 • Batéria sa rýchlejšie vybíja.

Dôležitá správa týkajúca sa displeja

Keď prejdete do menu Nastavenia > Všeobecné > Informácie a zobrazí sa nasledujúca správa, znamená to, že nie je možné overiť displej iPhonu. Táto správa sa vzťahuje na iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max.

Nie je možné overiť, či tento iPhone používa originálny Apple displej. Viac informácií…

Môže sa tiež zobrazovať hlásenie „Spoločnosť Apple aktualizovala informácie o zariadení pre tento iPhone“. Znamená to, že spoločnosť Apple na účely servisu, bezpečnostnej analýzy a zlepšovania budúcich produktov aktualizovala informácie o zariadení evidované s vaším iPhonom.

Tieto hlásenia nemajú na používanie iPhonu alebo displeja žiadny vplyv.

Toto hlásenie sa zobrazuje na zamknutej ploche počas prvých 4 dní používania zariadenia a 15 dní v aplikácii Nastavenia. Potom ho nájdete v menu Nastavenia > Všeobecné > Informácie.

Kde získať servis

Displej iPhonu si môžete nechať opraviť v obchode Apple Store alebo u autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, prípadne ho môžete poslať do servisného strediska spoločnosti Apple. Autorizované servisy spoločnosti Apple používajú originálne diely Apple.

V prípade mimozáručných výmen displejov budú aj nezávislí poskytovatelia opráv ponúkať originálne diely a opravy budú vykonávať vyškolení technici.

Nechajte si opraviť displej.

Dátum zverejnenia: