Originálne displeje iPhonu

Displeje iPhonu boli navrhnuté, testované a vyrobené podľa kvalitatívnych a výkonových štandardov spoločnosti Apple. Patrí sem intuitívne a rýchlo reagujúce ovládanie Multi-Touch, vysoký jas, mimoriadne verné podanie farieb, vyváženie bielej a výkon pri používaní funkcií ako True Tone, Night Shift a Haptický dotyk.

Dôležitosť servisu vykonávaného vyškolenými technikmi používajúcimi originálne displeje od spoločnosti Apple

Keď potrebujete vymeniť displej iPhonu, je dôležité, aby opravu vykonal školený technik, ktorý používa originálne diely displejov od spoločnosti Apple.

Pre väčšinu zákazníkov je najbezpečnejším a najspoľahlivejším spôsobom opravy zariadenia návšteva profesionálneho poskytovateľa opráv, kde certifikovaní technici používajú originálne diely Apple. Medzi týchto poskytovateľov patria spoločnosť Apple, autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple a nezávislí poskytovatelia opráv, ktorí majú prístup k originálnym dielom Apple.* Opravy vykonávané neškolenými osobami s použitím neoriginálnych dielov môžu mať vplyv na bezpečnosť zariadenia alebo na funkčnosť jeho displeja. Displeje Apple sú navrhnuté tak, aby na zariadenie presne pasovali. Opravy, pri ktorých neboli správne spätne namontované skrutky alebo kryty, môžu spôsobiť uvoľnenie ďalších dielov, ktoré by mohli poškodiť batériu, viesť k prehrievaniu alebo spôsobiť úraz.

V závislosti od miesta, kde sa nachádzate, si môžete dať displej iPhonu vymeniť – v rámci záruky alebo mimo nej – v predajni Apple Store alebo u autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. iPhone môžete aj poslať do servisného strediska spoločnosti Apple. Originálne diely Apple sú k dispozícii aj na mimozáručné opravy od nezávislých poskytovateľov opráv alebo prostredníctvom svojpomocnej opravy.*

Nechajte si opraviť displej.

Displej iPhonu je spolu so softvérom iOS navrhnutý tak, aby zaručoval optimálny výkon a kvalitu. Neoriginálny displej môže spôsobovať problémy s kompatibilitou alebo výkonom. Môže napríklad dôjsť k problému po aktualizácii softvéru iOS, ktorá obsahuje aktualizácie displeja.

Ak poskytovateľ servisu použije neoriginálne diely displeja, môže dochádzať aj k nasledujúcim problémom:

Problémy s ovládaním Multi-Touch

 • Ovládanie Multi-Touch nemusí reagovať v rôznych častiach obrazovky.
 • Zhoršený výkon ovládania Multi-Touch, ako sú napríklad neregistrované klepnutia na obrazovku alebo klepnutia, ktoré neboli zaregistrované na správnom mieste.
 • Môže dochádzať k neočakávanému registrovaniu dotykov pri telefonovaní.
 • Displej sa pri telefonovaní nemusí vypínať.
 • Môže dochádzať k registrovaniu nežiaducich dotykov na okrajoch displeja alebo dotykov dlane.

Problémy s jasom a farbami displeja

 • Displej True Tone nefunguje správne.
 • Strata alebo zníženie funkcie senzora okolitého osvetlenia, ktoré spôsobujú nesprávne stmavovanie alebo rozjasňovanie obrazovky.
 • Nesprávna kalibrácia farieb displeja, v dôsledku čoho je displej napríklad príliš žltý alebo modrý.
 • Displej nie je rovnomerne jasný.
 • Displej má nižší maximálny jas.
 • Batéria sa rýchlejšie vybíja.

* Nezávislí poskytovatelia opráv majú prístup k originálnym dielom, nástrojom, školeniam, servisným príručkám, diagnostike a zdrojom informácií od spoločnosti Apple. Na opravy vykonané nezávislými poskytovateľmi opráv sa nevzťahujú záruka spoločnosti Apple ani programy AppleCare, no môže sa na ne vzťahovať vlastná záruka na opravy príslušného poskytovateľa opráv. Svojpomocná oprava poskytuje prístup k originálnym dielom, nástrojom a príručkám oprav od spoločnosti Apple, aby si zákazníci, ktorí majú skúsenosti so zložitými opravami elektronických zariadení, mohli vykonávať mimozáručné opravy sami. Svojpomocná oprava je v súčasnosti k dispozícii v Spojených štátoch pre modely iPhonu 12 a iPhonu 13 a pre iPhone SE (3. generácia).

 

Diely a servisná história

Na modeloch iPhonu 11 a novších s výnimkou iPhonu SE (2. a 3. generácia), ktoré používajú systém iOS 15.2 alebo novší, môžete prejsť na Nastavenia > Všeobecné > Informácie a pozrieť si informácie o dieloch a servisnú históriu svojho iPhonu. Môžete tiež zistiť, či bol displej vymenený. Ak boli pri oprave použité originálne diely a postupy Apple, vedľa položky Displej je uvedený text „Originálny diel od Apple“.

 

Správa Neznámy diel  sa zobrazí, ak sa inštalácia displeja nedokončila, alebo v nasledujúcich situáciách:

 • Displej bol vymenený za displej, ktorý nie je originálny.
 • Batéria už bola použitá alebo nainštalovaná v inom iPhone.
 • Batéria nefunguje správne.

Môže sa zobraziť ďalšia správa: „Spoločnosť Apple aktualizovala informácie o zariadení pre tento iPhone.“ Znamená to, že spoločnosť Apple na účely servisu, bezpečnostnej analýzy a zlepšovania budúcich produktov aktualizovala informácie o zariadení evidované s týmto iPhonom. 

Tieto správy nemajú žiadny vplyv na možnosti používania iPhonu.

Prečítajte si viac o dieloch iPhonu a jeho servisnej histórii.

Vo verziách systému iOS starších než iOS 15.2 sa namiesto správy Neznámy diel zobrazí text Dôležitá správa týkajúca sa displeja.

Dátum zverejnenia: