Používanie služby Shazam so službami Apple Music, Snapchat a ďalšími

„Shazamy“ (identifikované skladby) môžete počúvať cez Apple Music alebo iné hudobné služby. Shazam môžete používať aj so službou Snapchat.

Ako si vypočuť svoje shazamy

Po identifikovaní skladby môžete klepnúť na tlačidlo prehrávania vedľa shazamu a vypočuť si ukážku. Ak si chcete vypočuť celú skladbu, pripojte Shazam k Apple Music alebo inej službe streamovania hudby, ktorú Shazam podporuje.

iPhone s obrazovkou s výsledkom použitia Shazamu 

Apple Music

Ak si chcete shazam vypočuť v Apple Music, klepnite na tlačidlo Apple Music vedľa neho. Ak ste odberateľom Apple Music, skladby, ktoré ste dali rozpoznať cez Shazam, je možné automaticky pridávať do playlistu My Shazam Tracks (Moje skladby v Shazame) v apke Hudba. Na iPhone alebo iPade potiahnite na hlavnej obrazovke Shazamu prstom nahor do časti My Music (Moja hudba), klepnite na tlačidlo Nastavenia  a potom zapnite funkciu Sync Shazams to Apple Music (Synchronizovať Shazamy do Apple Music).

Shazam môžete pridať aj do iného playlistu služby Apple Music bez toho, aby ste apku Shazam opustili. Stačí klepnúť na Add To (Pridať do) vedľa shazamu a potom klepnúť na požadovaný playlist. Ak ešte nie ste odberateľom, prečítajte si, ako sa pripojiť k Apple Music.

Ak nemôžete pridávať skladby do playlistu, uistite sa, že máte hudobnú knižnicu synchronizovanú s Apple Music.

Spotify

Ak máte na zariadení apku Spotify, môžete Shazam pripojiť k účtu Spotify:

  1. Na iPhone alebo iPade potiahnite na hlavnej obrazovke Shazamu prstom nahor do časti My Music (Moja hudba). V Androide potiahnite na hlavnej obrazovke Shazamu prstom doľava do časti Library (Knižnica).
  2. Klepnite na tlačidlo Settings (Nastavenia)  a potom klepnite na Connect (Pripojiť) vedľa položky Spotify.
  3. V Spotify klepnite na Agree (Súhlasím). Ak chcete, aby sa vám shazamy automaticky synchronizovali s playlistom My Shazam Tracks (Moje skladby v Shazame) v službe Spotify, klepnite na OK.

Po pripojení Shazamu k účtu Spotify môžete počúvať svoje shazamy:

  • Ak si chcete v Spotify vypočuť celú skladbu, klepnite na Spotify vedľa príslušného shazamu.
  • Shazamy si môžete vypočuť v playliste My Shazam Tracks (Moje skladby v Shazame) v apke Spotify.
    Ak ste sa pôvodne rozhodli nesynchronizovať si shazamy so službou Spotify, môžete to kedykoľvek zmeniť v nastaveniach Shazamu.

Deezer

Ak máte na zariadení apku Deezer, môžete skladby otvárať aj pomocou účtu Deezer. Klepnite na tlačidlo More (Viac)  vedľa príslušného shazamu a vyberte Open in Deezer (Otvoriť v Deezeri).

YouTube Music

Ak si chcete shazam vypočuť v YouTube Music na zariadení s Androidom, klepnite na tlačidlo More (Viac)  vedľa príslušného shazamu a vyberte Open in YouTube Music (Otvoriť v YouTube Music).

YouTube Music nie je k dispozícii v Shazame na iPhone, iPade ani iPode touch.


Používanie služby Shazam v Snapchate

Shazam je zabudovaný do Snapchatu – ak ho chcete používať v Snapchate, nepotrebujete apku ani účet Shazam. 

  • Ak chcete identifikovať skladbu pomocou služby Shazam v Snapchate, otvorte obrazovku kamery a potom túto obrazovku stlačte a podržte, aby Shazam rozpoznal skladbu. Svoj nový objav môžete odoslať ako snap.
  • Ak si chcete prezrieť svoje predchádzajúce shazamy v Snapchate, prejdite na obrazovku nastavení v Snapchate a klepnite na Shazam v sekcii Additional Services (Ďalšie služby).


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: