Prepínanie knižníc pomocou apky Hudba v systéme macOS Catalina

Prečítajte si, ako môžete upgradovať a používať knižnice médií v systéme macOS Catalina a ako môžete prepínať medzi viacerými knižnicami médií.

Upgrade knižnice iTunes v systéme macOS Catalina

Pri prvom otvorení apky Hudba v systéme macOS Catalina sa vaša knižnica iTunes upgraduje, aby ste ju mohli používať s novými apkami. Ak máte viacero knižníc iTunes, musíte upgradovať každú z nich. Až potom ich budete môcť používať a prepínať medzi nimi v systéme macOS Catalina.

Prepnutie na inú knižnicu iTunes

  1. Podržte kláves Option a potom otvorte apku Hudba.
  2. V zobrazenom okne kliknite na možnosť Vybrať knižnicu.
  3. Vyberte knižnicu a kliknite na položku Vybrať.

Zistite, čo sa stane, keď upgradujete inú knižnicu iTunes.

Dátum zverejnenia: