Viaceré knižnice iTunes v systéme macOS Catalina Beta

Úvodná beta verzia systému macOS Catalina nepodporuje prepínanie medzi viacerými knižnicami iTunes. Ak máte viaceré knižnice iTunes a nainštalujete si beta verziu, musíte urobiť toto.

Beta verzie softvéru spoločnosti Apple inštalujte na neprodukčných zariadeniach, ktoré nie sú kľúčové pre chod firmy. Dôrazne odporúčame ich inštaláciu v sekundárnom systéme alebo zariadení, prípadne na sekundárnej partícii na Macu. Podpora programu AppleCare sa nevzťahuje na predbežné verzie softvéru. Spätnú väzbu môžete spoločnosti Apple odoslať v aplikácii Sprievodca názormi.

Ak používate viaceré knižnice iTunes, pred sprístupnením systému macOS Catalina širokej verejnosti, ku ktorému dôjde túto jeseň, sa uistite, že máte prístup k oficiálne podporovanej verzii systému macOS. Úvodná verzia systému macOS Catalina Beta v Macu otvorí iba predtým vybratú knižnicu iTunes.

Pred inštaláciou systému macOS Catalina Beta vyberte iTunes knižnicu, ktorú chcete používať v testovacom počítači:

  1. V aplikácii iTunes na Macu vyberte položky iTunes > Ukončiť iTunes.
  2. Otvorte aplikáciu iTunes a zároveň podržte stlačený kláves Option.
  3. V zobrazenom okne kliknite na možnosť Vybrať knižnicu.

Knižnica iTunes, ktorú vyberiete, bude knižnicou, ktorá sa otvorí v beta verziách aplikácií Apple Music, Apple TV a Apple Podcasts. Všetky ostatné hudobné súbory, média a ďalšie knižnice iTunes zostanú tam, kde ste si ich uložili.

Prečítajte si viac o nových aplikáciách Apple Music, Apple TV a Apple Podcasts, ktoré budú dostupné na jeseň.

Dátum zverejnenia: