Použitie iTunes na prenos dát z predchádzajúceho zariadenia so systémom iOS do nového iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Preneste si osobné dáta a zakúpený obsah do nového zariadenia zo zálohy, ktorú ste si vytvorili v iTunes.

Ak záloha v iTunes nie je zašifrovaná, dáta z aplikácií Zdravie a Aktivita v zariadení so systémom iOS ani v hodinkách Apple Watch sa neprenesú.

        Obrazovka s možnosťami obnovenia

 

Prenos zálohy v iTunes do nového zariadenia

  1. Zapnite nové zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj. Ak ste nové zariadenie už nastavili, pred použitím týchto krokov je potrebné vymazať ho.*
  2. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Apky a dáta, a potom klepnite na položky Obnoviť zo zálohy v iTunes > Ďalej.
  3. Pripojte nové zariadenie k počítaču, pomocou ktorého ste zálohovali predchádzajúce zariadenie.
  4. Otvorte v počítači iTunes a vyberte zariadenie.
  5. Vyberte položku Obnoviť zo zálohy. Potom vyberte zálohu. Pozrite si dátum a veľkosť jednotlivých záloh a uistite sa, že ste vybrali správnu zálohu. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu na novšiu verziu systému iOS, prečítajte si, ako postupovať.
  6. Ak potrebujete obnoviť šifrovanú zálohu, po zobrazení výzvy zadajte heslo.
  7. Počkajte, kým sa proces obnovenia nedokončí, a potom v zariadení so systémom iOS dokončite zvyšné kroky nastavenia. Ak je to možné, nechajte zariadenie po nastavení pripojené k Wi-Fi sieti a zdroju napájania. Do zariadenia sa tak bude môcť automaticky stiahnuť obsah uložený v iCloude, ako sú napríklad fotky, hudba a aplikácie.

* Ak chcete vymazať zariadenie, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Táto akcia vymaže zo zariadenia všetky dáta. Po vymazaní sa zariadenie reštartuje a zobrazí sa obrazovka s textom Ahoj.

Dokončenie

Po prenose obsahu do nového zariadenia so systémom iOS môže byť na dokončenie celého procesu potrebné vykonať niekoľko ďalších krokov. Ak máte hodinky Apple Watch, prečítajte si, ako ich obnoviť zo zálohy a spárovať s novým iPhonom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Dátum zverejnenia: