Prijatie predinštalovaných profesionálnych apiek na novom Macu

Možne bude potrebné prijať niektoré apky v App Store, aby ste ich mohli aktualizovať. Medzi tieto apky patria predinštalované apky, ktoré nie sú súčasťou systému macOS, napríklad FinalCut alebo MainStage.

Prijatie apiek

  1. Na Macu otvorte apku App Store.
  2. Kliknite na svoje meno v dolnej časti postranného panela. Ak svoje meno nevidíte, kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa  a potom sa prihláste pomocou Apple ID.
  3. Ak máte nejaké neprijaté apky, v App Store sa zobrazí tlačidlo Prijať a zoznam apiek, ktoré môžete prijať. Kliknite na Prijať. Môže sa zobraziť opätovná výzva na prihlásenie pomocou Apple ID.
  4. Po prijatí apiek kliknite na Aktualizácie a vyhľadajte aktualizácie apiek. 

Ak ste apky prijali a pri aktualizácii sa stále zobrazuje chyba, aktualizujte si softvér na Macu.

Nezobrazuje sa očakávaná apka? Znova si ju stiahnite.

Dátum zverejnenia: