Nastavenie Apple TV (3. generácia)

Pri nastavovaní Apple TV postupujte podľa týchto krokov.

Pripojenie k elektrickej sieti a k televízoru

Pripojte k Apple TV napájací kábel a zapojte ho do zásuvky elektrickej siete. Potom Apple TV pripojte k televízoru pomocou HDMI kábla.

Zapnutie televízora a výber vstupu

Zapnite televízor a stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na ovládači Apple Remote zobrazte obrazovku na nastavenie. Ak sa obrazovka na nastavenie nezobrazí, uistite sa, že ste vybrali HDMI vstup, ku ktorému je pripojené zariadenie Apple TV.

 

Výber jazyka a pripojenie k Wi-Fi sieti

Pomocou diaľkového ovládača dodaného spolu s Apple TV vyberte jazyk a pripojte sa k domácej Wi-Fi sieti. Ak sa chcete pripojiť na internet cez Ethernet, pomocou ethernetového kábla pripojte Apple TV k routeru.

Potom počkajte, kým Apple TV nedokončí nastavenie. Po dokončení nastavovania sa zobrazí plocha.

 

Zmena nastavení a vyhľadávanie aktualizácií

Po prechode na Nastavenia na Apple TV môžete skryť aplikácie na ploche, meniť nastavenia AirPlay a vyhľadávať nové aktualizácie softvéru.

Ak si chcete kúpiť alebo vypožičať filmy v iTunes Store alebo v apke Apple TV, prejdite na Nastavenia > iTunes Store a prihláste sa pomocou účtu Apple ID. 

Môžete sa tiež prihlásiť do iCloudu a využívať službu iCloud Fotky alebo Rodinné zdieľanie na Apple TV. Jednoducho prejdite na Nastavenia > iCloud a prihláste sa pomocou účtu Apple ID.

Ak máte pre účet Apple ID nastavenú dvojfaktorovú autentifikáciu a zobrazí sa výzva na zadanie overovacieho kódu, prečítajte si, ako postupovať.

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete s niečím poradiť, nižšie vyhľadajte svoj problém.

Apple TV sa nedá zapnúť

Uistite sa, že je zariadenie Apple TV pripojené k elektrickej sieti a že je HDMI kábel riadne pripojený k Apple TV a k televízoru. Ak sa Apple TV ani potom nezapne, nezobrazuje video alebo neprehráva zvuk, prečítajte si, ako postupovať.

Zobrazí sa výzva na zadanie overovacieho kódu

Ak máte pre účet Apple ID zapnutú dvojfaktorovú autentifikáciu, môže sa pri prihlasovaní na Apple TV pomocou účtu Apple ID zobraziť výzva na zadanie šesťciferného overovacieho kódu. Overovací kód môžete získať pomocou dôveryhodného zariadenia so systémom iOS 9 alebo novším, prípadne OS X El Capitan alebo novším, alebo si ho môžete nechať poslať na dôveryhodné telefónne číslo. Šesťciferný overovací kód potom zadajte na Apple TV.

Nemožno používať diaľkový ovládač

Možno bude potrebné vymeniť v diaľkovom ovládači batériu. Ak ste Apple TV kúpili od niekoho ďalšieho bez diaľkového ovládača, budete si musieť na nastavovanie Apple TV kúpiť ovládač Apple TV Remote (hliníkový).

Dátum zverejnenia: