Nastavenie upozorňovania bleskom v iPhone alebo iPade Pro

Ak je iPhone alebo iPad Pro zamknutý a dostanete hlásenie, môže vás na to upozorniť bliknutím blesku. Táto možnosť môže byť užitočná, ak nechcete, aby vám uniklo čo len jediné hlásenie, keď je zariadenie zamknuté a v tichom režime.

Ako zapnúť upozorňovanie bleskom

  1. Prejdite na položku Nastavenia > Prístupnosť a vyberte položku Zvuk a obraz.
  2. Zapnite funkciu Upozorňovať bleskom.
  3. Ak chcete nastaviť upozorňovanie bleskom len v prípade, že je iPhone alebo iPad Pro* v tichom režime, zapnite funkciu Blikať v tichom režime.

Upozorňovanie bleskom funguje len v zamknutom zariadení.

* Upozorňovanie bleskom je k dispozícii v modeloch iPadu Pro, ktoré boli uvedené na trh v roku 2016 alebo neskôr.

Dátum zverejnenia: