Vyplnenie textu v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote prechodmi alebo obrázkami

Text môžete zvýrazniť aj tým, že mu pridáte obrysy.

Vyplnenie textu prechodom

Farebný prechod vytvorí postupný prechod medzi dvoma a viacerými farbami. V iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu môžete text vyplniť dvojfarebným prechodom.

Vyplnenie textu dvojfarebným prechodom

Text môžete vyplniť dvojfarebným prechodom a upraviť smer a uhol prechodu. 

 1. Vyberte text, ktorý chcete vyplniť prechodom. Ak chcete vyplniť všetok text v textovom poli, vyberte textové pole.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát .
 3. Klepnite alebo kliknite na možnosť Farba textu.
 4. V iPhone alebo iPade klepnite na možnosť Prechod. V Macu kliknite na položku Prechodová výplň.
 5. Ak chcete zmeniť farby výplne, pomocou výberu farieb vyberte vzorkovníky. Alebo vyberte na farebných kolesách konkrétne farby, ktoré chcete použiť. Môžete napríklad vybrať fialovú, ktorou začnete prechod, a modrú, ktorou ho ukončíte.

Pomocou iných ovládacích prvkov môžete zmeniť uhol a smer prechodu.

Vytvorenie prechodovej výplne s viac ako dvoma farbami

V Macu môžete do prechodovej výplne pridať viac ako dve farby. Označte text a vo vyskakovacom menu Farba textu vyberte možnosť Rozšírená prechodová výplň. Pomocou posuvníka pridajte farebné zarážky, čím pridáte do prechodu viac farieb. Ak chcete zmeniť farbu zarážky, kliknite na ňu. Presúvaním farebných zarážok a použitím ďalších ovládacích prvkov môžete meniť prelínanie, uhol a smer prechodu.

Použitie prechodu na celú stranu alebo objekt

Prechod môžete použiť na celú stranu alebo objekt, takže sa bude ťahať cez celú stranu alebo celý objekt, dokonca aj cez tie časti, kde sa nenachádza žiaden text:

 • V dokumente textového editora aplikácie Pages označte text a vyberte položku Použiť prechod na celú stranu. 
 • V dokumente s rozložením strany aplikácie Pages, v tabuľke aplikácie Numbers alebo prezentácii aplikácie Keynote označte objekt a vyberte položku Použiť prechod na celý objekt.  

Keď vyberiete túto možnosť, môže sa vám v priebehu pridávania textu zobraziť viac farieb a pri mazaní textu zase menej. 


Vyplnenie textu obrázkom

 1. Vyberte text, ktorý chcete vyplniť obrázkom. Ak chcete vyplniť všetok text v textovom poli, vyberte textové pole.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát .
 3. Klepnite alebo kliknite na možnosť Farba textu.
 4. V iPhone alebo iPade klepnite na možnosť Obrázok. V Macu kliknite na položku Obrázková výplň.
 5. Ak si chcete vybrať obrázok, v iPhone alebo iPade klepnite na možnosť Zmeniť obrázok alebo v Macu kliknite na položku Vybrať. Prejdite na požadovaný obrázok.

Veľkosť obrázka môžete zmeniť alebo ho môžete natiahnuť, aby sa zmestil do textu, alebo ho môžete napríklad rozkúskovať. 

Môžete pridať aj farebné prekrývanie. V iPhone alebo iPade zapnite možnosť Farebné prekrývanie a upravte, čo potrebujete. Ak chcete pridať farebné prekrývanie v Macu, v menu Farba textu vyberte možnosť Rozšírená obrázková výplň, kliknite na farebné koleso a vykonajte potrebné úpravy.


Pridanie obrysu textu

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať obrys. Ak chcete pridať obrys celému textu v textovom poli, vyberte textové pole.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát .
 3. V iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Viac . V Macu kliknite na tlačidlo rozšírených možností  v sekcii Písmo.
 4. Vyberte možnosť Obrysy.
 5. Vyberte typ čiary, farbu a šírku obrysu.
 6. Ak chcete obrys zvýrazniť, môžete odstrániť farbu textu:
  • V iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Formát , klepnite na možnosť Text a potom na možnosť Farba textu. Klepnite na položku Predvoľba, potiahnite prstom na možnosti čiernej a bielej a klepnite na možnosť Žiadna výplň.
  • V Macu kliknite na vyskakovacie menu Farba písma pod položkou Štýly znakov a vyberte možnosť Žiadna výplň.
Dátum zverejnenia: