Informácie o funkcii Udalosti prístupnosti

V systémoch macOS 10.14.3 a iOS 12.3 je prepínač Udalosti prístupnosti, ktorý sa dovtedy nachádzal v nastaveniach Prístupnosť, jednotne umiestnený v ovládacom prvku projektu AOM (Accessibility Object Model).

Ako sa používajú Udalosti prístupnosti

Nová funkcia Udalosti prístupnosti poskytuje vývojárom webu možnosť, ako zabezpečiť, aby mali používatelia pomocných technológií k dispozícii prispôsobené ovládacie prvky. Tieto akcie možno teraz spúšťať prostredníctvom pomocných technológií, ako sú VoiceOver a Switch Control, alebo prostredníctvom bežných vstupných zariadení, napríklad klávesníc. 

Udalosti prístupnosti sú podradenou funkciou projektu AOM (Accessibility Object Model), novej webovej technológie, na vývoji ktorej momentálne spolupracujú spoločnosti Apple, Google a Mozilla Foundation v rámci komunity W3C. Koncept štandardu obsahuje okrem iného nové sémantické vstupné udalosti, ako sú akcie zvýšenia alebo zníženia hodnoty pre prispôsobené posuvníky, akcie zrušenia pre prispôsobené dialógové okná a akcie stránkovania pre prispôsobené zobrazenia s posúvaním obsahu. V systémoch iOS a macOS je funkcia AOM predvolene vypnutá.

Zapnutie funkcie Udalosti prístupnosti

Funkcia Udalosti prístupnosti funguje len v prípade, že je nastavenie AOM aktivované.

Zapnutie funkcie Udalosti prístupnosti na Macu:

  1. Vyberte položky Safari > Nastavenia.
  2. Kliknite na položku Rozšírené a vyberte možnosť Zobraziť menu pre vývojárov v lište.
  3. V lište prehliadača Safari vyberte položky Vývojár > Experimentálne funkcie > Accessibility Object Model.

Zapnutie funkcie Udalosti prístupnosti na iPhone, iPade alebo iPode touch:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Safari > Rozšírené > Experimentálne funkcie.
  2. Klepnutím na položku Accessibility Object Model zapnite túto funkciu.

Ochrana súkromia

Spoločnosť Apple dbá na prístupnosť a ochranu súkromia. Funkcia Udalosti prístupnosti nepovoľuje webovým stránkam špecificky zisťovať, či používatelia pracujú s čítačkou obrazovky alebo inou konkrétnou pomocnou technológiou, a ani neposkytuje informácie o tom, či má daný používateľ nejaké postihnutie. Aby však bolo možné poskytovať zložité webové aplikácie kompatibilné s akciami pomocných technológií, môžu byť vývojári webu informovaní o tom, že je v zariadení aktívna určitá forma pomocnej technológie – no len vtedy, keď sa používateľ pokúsi niektorý z takýchto prispôsobených ovládacích prvkov použiť.

Spoločnosť Apple sa aktívne podieľa na činnosti skupín vytvárajúcich štandardy, napríklad W3C, a všetky svoje produkty navrhuje s ohľadom na ochranu súkromia. V nadväznosti na vývoj štandardu pokračujeme vo vyhodnocovaní, ako najlepšie podporovať prístupnosť na webe v rámci ovládania používateľmi.

Dátum zverejnenia: