Informácie o funkcii Udalosti prístupnosti

Udalosti prístupnosti sú experimentálna funkcia pre vývojárov webu, ktorá je dostupná v systéme macOS 10.14 alebo novšom a systéme iOS 12 alebo novšom. Táto funkcia si vyžaduje, aby bola v rozšírených nastaveniach prehliadača Safari zapnutá funkcia Accessibility Object Model.

Ako sa používajú Udalosti prístupnosti

Nová funkcia Udalosti prístupnosti poskytuje vývojárom webu možnosť, ako zabezpečiť, aby mali používatelia pomocných technológií k dispozícii prispôsobené ovládacie prvky, napríklad webové posuvníky. Tieto akcie možno teraz spúšťať prostredníctvom pomocných technológií, ako sú VoiceOver a Switch Control, alebo prostredníctvom bežných vstupných zariadení, napríklad klávesníc. Udalosti prístupnosti sú podradenou funkciou projektu AOM (Accessibility Object Model), novej webovej technológie, na vývoji ktorej momentálne spolupracujú spoločnosti Apple, Google a Mozilla Foundation v rámci komunity W3C. V systémoch iOS a macOS je funkcia AOM predvolene vypnutá.

Zapnutie funkcie Udalosti prístupnosti

Aj keď je ovládací prvok Udalosti prístupnosti predvolene zapnutý, funkcia bude fungovať, len ak je povolené nastavenie AOM – funkcia pre vývojárov, ktorá je predvolene vypnutá.

Zapnutie funkcie Udalosti prístupnosti na Macu:

  1. Vyberte položky Safari > Nastavenia.
  2. Kliknite na položku Rozšírené a vyberte možnosť Zobraziť menu pre vývojárov v lište.
  3. V lište prehliadača Safari vyberte položky Vývojár > Experimentálne funkcie > Accessibility Object Model.
  4. Uistite sa, že v menu  > Systémové nastavenia > Prístupnosť > VoiceOver > Spustiť VoiceOver utilitu > Web > Všeobecné > Udalosti prístupnosti máte zapnuté Udalosti prístupnosti.

Na Macu vychádza funkcia Switch Control z nastavenia funkcie Udalosti prístupnosti vo VoiceOver utilite.

Zapnutie funkcie Udalosti prístupnosti na iPhone, iPade alebo iPode touch:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Safari > Rozšírené > Experimentálne funkcie.
  2. Klepnutím na položku Accessibility Object Model zapnite túto funkciu.
  3. Klepnite na menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť a skontrolujte, či je funkcia Udalosti prístupnosti zapnutá pre VoiceOver a Switch Control. V prípade funkcie VoiceOver klepnite na položky VoiceOver > Web > Udalosti prístupnosti. V prípade funkcie Switch Control klepnite na položky Switch Control > Web > Udalosti prístupnosti.

Súkromie

Spoločnosť Apple dbá na prístupnosť a súkromie. Funkcia Udalosti prístupnosti nepovoľuje webovým stránkam špecificky zisťovať, či používatelia pracujú s čítačkou obrazovky alebo inou konkrétnou pomocnou technológiou, a ani neposkytuje informácie o tom, či má daný používateľ nejaké postihnutie. Vývojári webu však môžu mať informácie o tom, či má niekto v zariadení aktívnu pomocnú technológiu. Na základe toho sa používateľom budú zobrazovať webové stránky kompatibilné s danou pomocnou technológiou.

Dátum zverejnenia: