Tematické okruhy certifikačnej skúšky ACMT 2019 zo servisu produktov Mac (MAC-19A)

Prečítajte si informácie o certifikačnej skúške ACMT 2019 zo servisu produktov Mac (MAC-19A), jej častiach a tematických okruhoch.

Z čoho pozostáva skúška?

Skúška ACMT 2019 zo servisu produktov Mac (MAC-19A) má podobu vedomostného testu na počítači, ktorý poskytuje spoločnosť Pearson VUE online. Test vychádza z otvorených zdrojov a pri riešení jednotlivých zadaní je možné používať referenčné materiály spoločnosti Apple a kurzy v systéme ATLAS.

Ak chcete získať certifikát Technik produktov Mac certifikovaný spoločnosťou Apple (ACMT) pre rok 2019, musíte zložiť nielen túto skúšku (MAC-19A), ale aj skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A).

Dôležitá poznámka: certifikačnej skúšky zo servisu produktov Mac sa môžete zúčastniť až po zložení skúšky zo základov servisu produktov Apple.

Informácie o skúške

 • Počet častí: 2
 • Počet študijných cieľov: 30
 • Počet všetkých zadaní: 70
 • Výsledok potrebný na zloženie skúšky: 80 percent správnych odpovedí (najmenej 56 zo 70)
 • Časový limit skúšky: 2 hodiny

Na začiatku skúšky budete musieť odpovedať na sedem demografických otázok. Vaše odpovede na tieto otázky nebudú hodnotené, ani sa nezapočítajú do celkového časového limitu skúšky.

Časti a tematické okruhy

Tu uvádzame časti a tematické okruhy, ktoré sú súčasťou certifikačnej skúšky ACMT 2019 zo servisu produktov Mac.

Riešenie problémov (36 zadaní)

 • Zhodnoťte a izolujte problémy spojené so súborovým systémom na počítačoch so systémom macOS.
 • V modelovej situácii zhodnoťte, izolujte a vyriešte problém spojený so sieťou.
 • Správne určte, ktoré diagnostické nástroje sú najvhodnejšie pri riešení problému v modelovej situácii.
 • Opíšte, ako používať nástroje na riešenie problémov a súvisiace postupy.
 • Určte potenciálne príčiny problémov so spúšťaním systému a možnosti riešenia.
 • Určte nástroje systému macOS potrebné na migráciu údajov, aké typy údajov možno migrovať a ako správne postupovať pri migrácii používateľských údajov z Macu aj PC.
 • Určte príznaky, ktoré poukazujú na nesprávne fungovanie radiča SMC.
 • Vysvetlite, ako maximalizovať životnosť batérie v produkte Apple.
 • Určte proces tvorby, konfigurácie, správy a vymazania používateľských účtov v systéme macOS.
 • Nakonfigurujte FileVault 2 v systéme macOS tak, aby boli údaje v Macu zabezpečené.
 • Opíšte možné problémy s ochranou osobných údajov pri zapnutých lokalizačných službách v systéme macOS.
 • Opíšte postup resetovania zabudnutého, resp. strateného hesla firmvéru (EFI).
 • Opíšte, ako v systéme macOS používať Time Machine na vytvorenie, obnovenie a správu bezpečnej zálohy údajov.

Oprava produktov Mac (34 zadaní)

 • Určte, ktoré pomôcky sú nevyhnutné na zníženie rizika poškodenia zákazníkovho Macu pri servise.
 • Určte, ktoré pomôcky sú nevyhnutné na zníženie rizika zranenia pri servise modelov Macu.
 • Predveďte, ako správne a bezpečne zaobchádzať s batériami a zostavami krytov prenosných počítačov so vstavanou batériou.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu iMacu.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu iMacu Pro.
 • Určte nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na zaistenie riadneho a bezpečného servisu niektorého z modelov iMacu.
 • Určte nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na zaistenie riadneho a bezpečného servisu niektorého z modelov iMacu Pro.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu Macu mini.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu 13-palcového MacBooku Pro.
 • Určte typy vstavaných konektorov pre konkrétne modely 13-palcového MacBooku Pro.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu 15-palcového MacBooku Pro.
 • Určte typy vstavaných konektorov pre konkrétne modely 15-palcového MacBooku Pro.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu MacBooku Air.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu Macu Pro.
 • Určte typy vstavaných konektorov pre konkrétne modely Macu Pro.
 • Určte nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na zaistenie riadneho a bezpečného servisu modelov Macu Pro.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu MacBooku.

Školiace kurzy v systéme ATLAS

Ak sa chcete riadne pripraviť na certifikačnú skúšku ACMT zo servisu produktov Mac, odporúčame vám prejsť si kurzy pre ACMT 2019 s označením (2019) alebo (Public 2019) (Verejné pre rok 2019), ktoré sú dostupné v systéme ATLAS.

Dátum zverejnenia: