Tematické okruhy certifikačnej skúšky ACiT 2019 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-19A)

Prečítajte si informácie o certifikačnej skúške ACiT 2019 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-19A), jej častiach a tematických okruhoch.

Z čoho pozostáva skúška?

Skúška ACiT 2019 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-19A) má podobu vedomostného testu na počítači, ktorý poskytuje spoločnosť Pearson VUE online. Test vychádza z otvorených zdrojov a pri riešení jednotlivých zadaní je možné používať referenčné materiály spoločnosti Apple a kurzy v systéme ATLAS.

Ak chcete získať certifikát Technik zariadení so systémom iOS certifikovaný spoločnosťou Apple (ACiT) pre rok 2019, musíte zložiť nielen túto skúšku (iOS-19A), ale aj skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A). 

Dôležitá poznámka: certifikačnej skúšky zo servisu zariadení so systémom iOS sa môžete zúčastniť až po zložení skúšky zo základov servisu produktov Apple.

Informácie o skúške

 • Počet častí: 2
 • Počet študijných cieľov: 16
 • Počet všetkých zadaní: 70
 • Výsledok potrebný na zloženie skúšky: 80 percent správnych odpovedí (najmenej 56 zo 70)
 • Časový limit skúšky: 2 hodiny

Časti a tematické okruhy

Tu uvádzame časti a tematické okruhy, ktoré sú súčasťou certifikačnej skúšky ACiT 2019 zo servisu zariadení so systémom iOS.

Riešenie problémov (41 zadaní)

 • Opíšte diagnostiku pri riešení problému v modelovom prípade.
 • Určte, či zadaný izolovaný problém patrí do kategórie problémov s hardvérom (vrátane neúmyselného poškodenia), softvérom, či súvisí s prevádzkovým prostredím, alebo je to možnosť zákazníkovi poradiť.
 • Vymenujte kroky potrebné pri nastavení a aktivácii zariadenia so systémom iOS.
 • Vymenujte bežné možnosti riešenia problémov s batériou.
 • Určte, ktoré základné ovládacie prvky sa používajú na správu poštovej schránky.
 • Opíšte vstavané aplikácie a funkcie systému iOS.
 • Opíšte možnosti prispôsobenia všeobecných nastavení iPhonu a nastavení prístupnosti.
 • Opíšte nastavenia súkromia, ktoré je možné použiť pre aplikácie.

Servis iPhonu (29 zadaní)

 • Určte, ktoré fyzické prostriedky a online materiály sú nevyhnutné na zaistenie riadneho a bezpečného servisu niektorého z modelov iPhonu.
 • Na simulovanom pracovisku určte, ktoré pomôcky sú nevyhnutné na zníženie rizika zranenia pri servise iPhonu.
 • Určte, ktoré nástroje sa bežne používajú pri servise všetkých modelov iPhonu.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu modelov iPhonu 5 a SE.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu modelov iPhonu 6.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu iPhonu 7 a iPhonu 7 Plus.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu iPhonu 8 a iPhonu 8 Plus.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu modelov iPhonu X.

Školiace kurzy v systéme ATLAS

Ak sa chcete riadne pripraviť na certifikačnú skúšku ACiT zo servisu zariadení so systémom iOS, odporúčame vám prejsť si kurzy pre ACiT 2019 s označením (2019) alebo (Public 2019) (Verejné pre rok 2019), ktoré sú dostupné v systéme ATLAS.

Dátum zverejnenia: