Kopírovanie a vkladanie na Macu

Skopírujte alebo vystrihnite text alebo iné položky z jedného miesta a vložte ich na iné miesto. Tieto postupy fungujú vo väčšine aplikácií. 

Kopírovanie alebo vystrihnutie

Začnite výberom textu alebo inej položky na skopírovanie alebo vystrihnutie. Potom vykonaním jedného z týchto krokov uložte položku do schránky, aby sa mohla vložiť inde. 

Kopírovanie

 

 • Stlačte kombináciu klávesov Command-C. 
 • Môžete tiež na lište vybrať položku Upraviť > Kopírovať.
 • Ďalšou možnosťou je kliknúť na vybratú položku s podržaným klávesom Control (alebo kliknúť pravým tlačidlom myši) a z menu skratiek vybrať príkaz Kopírovať.

Vystrihnutie

 • Stlačte kombináciu klávesov Command-X.
 • Môžete tiež na lište vybrať položku Upraviť > Vystrihnúť.
 • Ďalšou možnosťou je kliknúť na vybratú položku s podržaným klávesom Control (alebo kliknúť pravým tlačidlom myši) a z menu skratiek vybrať príkaz Vystrihnúť.


Vloženie alebo vloženie s prispôsobením štýlu

Najprv kliknutím umiestnite bod vloženia a potom vykonaním jedného z týchto krokov vložte skopírovanú položku na vybraté miesto. Pri vložení s prispôsobením štýlu sa písmo, farba, veľkosť a ďalšie prvky štýlu položky budú zhodovať so štýlom okolitého obsahu. 

Vloženie

 

 • Stlačte kombináciu klávesov Command-V. 
 • Môžete tiež na lište vybrať položku Upraviť > Vložiť.
 • Ďalšou možnosťou je kliknúť na vybratú položku s podržaným klávesom Control (alebo kliknúť pravým tlačidlom myši) a z menu skratiek vybrať príkaz Vložiť.

Vloženie s prispôsobením štýlu

 • Stlačte kombináciu klávesov Option-Shift-Command-V.
 • Môžete tiež na lište vybrať položku Upraviť > Vložiť a prispôsobiť štýl.


Viac informácií

Dátum zverejnenia: