Obsah zabezpečenia v aktualizácii zabezpečenia 2019-002 High Sierra a aktualizácii zabezpečenia 2019-002 Sierra

Uistite sa, že máte nainštalovaný najnovší build softvéru aktualizácie zabezpečenia 2019-002 pre systém macOS High Sierra alebo macOS Sierra.

Inštalácia najnovšieho buildu pre používanú verziu systému macOS

Aktualizácia zabezpečenia 2019-002 pre systémy macOS High Sierra a macOS Sierra bola aktualizovaná. 

Ak máte v Macu nainštalovaný systém macOS High Sierra alebo macOS Sierra, aktualizujte ho na najnovší build pre danú verziu systému macOS: 

  • Číslo najnovšieho buildu pre systém macOS verzie 10.13 High Sierra je 17G6030. 
  • Číslo najnovšieho buildu pre systém macOS verzie 10.12 Sierra je 16G1918. 

Tieto buildy obnovujú viacero opráv zabezpečenia, ktoré chýbali v predchádzajúcom builde. 

Prečítajte si, ako zistiť číslo verzie a buildu systému macOS na Macu.

Prečítajte si, ako aktualizovať softvér na Macu.

 

 

Dátum zverejnenia: