Pridanie skladby GarageBandu do videa aplikácie Clips

V najnovšej verzii aplikácie Clips môžete pridávať do videí na iPhone alebo iPade vlastné zvukové stopy. Stačí vytvoriť skladbu pomocou aplikácie GarageBand pre iOS a postupovať podľa pokynov v tomto článku. 

Zdieľanie skladby GarageBandu v aplikácii Clips

Najskôr zdieľajte skladbu GarageBandu v aplikácii Clips.

  1. Otvorte GarageBand na iPhone alebo iPade. V prehliadači Moje skladby nájdite skladbu, ktorú chcete použiť. 
  2. Klepnite v ňom na položku Vybrať, klepnite na skladbu, ktorú chcete použiť, a následne na tlačidlo Zdieľať .
  3. Na obrazovke Zdieľať skladbu klepnite na položku Skladba.
  4. Vyberte kvalitu zvuku skladby, zadajte informácie o skladbe a potom klepnite na položku Zdieľať.
  5. V okne zdieľania klepnite na položku Kopírovať do aplikácie Clips. Aplikácia GarageBand skladbu exportuje do aplikácie Clips a aplikácia Clips sa automaticky otvorí.

Pridanie skladby v aplikácii Clips

V ďalšom kroku pridajte skladbu do nového alebo existujúceho projektu aplikácie Clips.

  1. Ak chcete vytvoriť nové video, klepnite na položku Vytvoriť nové. Ak chcete pridať skladbu do existujúceho videa, klepnite na projekt.
  2. V okne Hudba klepnite na tlačidlo Prehrať , čím si prehráte ukážku skladby. Ak sa vám skladba páči, klepnite na položku Hotovo. Ak sa vám nepáči, klepnite vedľa položky Importovaný zvuk na možnosť Vymazať. Ak sa po odstránení skladby rozhodnete, že ju chcete použiť, znova ju zdieľajte z GarageBandu.
  3. Ak pridávate skladbu do nového videa, nahrajte nový videoklip. Ak pridávate skladbu do existujúceho videa, tento krok vynechajte.
  4. Klepnite na tlačidlo Prehrať  a vypočujte si skladbu spolu s videom. Skladba GarageBandu sa bude automaticky opakovane prehrávať s videom a oreže sa podľa jeho dĺžky. 
  5. Ak si chcete vypočuť len skladbu GarageBandu a nie zvuk nahratý spolu s videom, klepnite na klip na časovej osi a potom klepnite na tlačidlo Stlmiť . Ak máte na časovej osi viac klipov, stlmte jednotlivo každý klip.


Dátum zverejnenia: