Prechod z Programov nasadenia Apple

Ak chcete pokračovať v používaní Programu registrácie zariadení a Programu hromadných nákupov, prejdite na službu Apple School Manager alebo Apple Business Manager. Program hromadných nákupov prestane byť k dispozícii od 1. decembra 2020.

Prechod na službu Apple School Manager

Ak vaša organizácia v súčasnosti používa Programy nasadenia Apple, ako je napríklad Program registrácie zariadení alebo Program hromadných nákupov, môžete prejsť na službu Apple School Manager

Apple School Manager je služba, pomocou ktorej môžete kupovať obsah, nastaviť automatickú registráciu zariadení v riešení správy mobilného zariadenia (MDM) a vytvárať účty pre žiakov/študentov a zamestnancov. Služba Apple School Manager je dostupná na webe a je navrhnutá pre správcov technológií, správcov IT, zamestnancov a vyučujúcich.

Na službu Apple School Manager* prejdete tak, že sa na stránke school.apple.com prihlásite pomocou účtu zástupcu Programov nasadenia Apple a budete pokračovať podľa pokynov na obrazovke.

Prechod na službu Apple Business Manager

Ak vaša organizácia v súčasnosti používa Program registrácie zariadení, môžete prejsť na službu Apple Business Manager. Ak v organizácii používate iba Program hromadných nákupov, môžete sa zaregistrovať do služby Apple Business Manager a potom pozvať existujúcich nákupcov v Programe hromadných nákupov do svojho nového účtu Apple Business Manager.

Apple Business Manager vám umožňuje nakupovať obsah a konfigurovať automatickú registráciu zariadení v riešení správy mobilného zariadenia (MDM). Služba Apple Business Manager je dostupná na webe a navrhnutá pre správcov technológií a správcov IT.

Na službu Apple Business Manager* prejdete tak, že sa na stránke business.apple.com prihlásite pomocou účtu zástupcu Programov nasadenia Apple a budete pokračovať podľa pokynov. 

Ak chcete pomocou aplikácie Apple Configurator nasadiť aplikácie s existujúcim kupujúcim VPP, potrebujete aplikáciu Apple Configurator verzie 2.12.1 alebo staršiu. 

Ďalšie informácie

Ak chcete prejsť na službu Apple School Manager alebo Apple Business Manager, potrebujete Mac s prehliadačom Safari verzie 8 alebo novším alebo PC s prehliadačom Microsoft Edge verzie 25.10 alebo novším.

Dátum zverejnenia: