Prechod z Programov nasadenia Apple a Programu hromadných nákupov

Ak chcete pokračovať v správe zariadení Apple a nákupoch apiek a kníh, prejdite na Apple School Manager alebo Apple Business Manager.

Ak ste používali programy registrácie zariadení spoločnosti Apple vrátane Programu registrácie zariadení alebo Programu hromadných nákupov (VPP), prejdite vo svojej organizácii na Apple Business Manager alebo Apple School Manager. Apple Business Manager a Apple School Manager vám umožňujú nakupovať obsah, konfigurovať automatickú registráciu zariadení v rámci riešenia správy mobilných zariadení (MDM) a vytvárať účty pre študentov, vyučujúcich a zamestnancov.

Prechod na Apple School Manager

Ak vaša vzdelávacia organizácia používala Program registrácie zariadení alebo Program hromadných nákupov (VPP), môžete prejsť na Apple School Manager

Na Apple School Manager* prejdete tak, že sa na stránke school.apple.com prihlásite pomocou účtu zástupcu Programov nasadenia Apple a budete pokračovať podľa pokynov na obrazovke.

Prechod na Apple Business Manager

Ak vaša obchodná organizácia používala Program registrácie zariadení, môžete prejsť na Apple Business Manager.

Na Apple Business Manager* prejdete tak, že sa na stránke business.apple.com prihlásite pomocou účtu zástupcu Programov nasadenia Apple a budete pokračovať podľa pokynov. 

Ak vaša organizácia používala len Program hromadných nákupov (VPP), môžete sa zaregistrovať do Apple Business Managera a potom pozvať existujúcich kupujúcich v Programe hromadných nákupov do svojho nového účtu v Apple Business Manageri. Budete musieť poskytnúť informácie o svojej firme vrátane čísla D-U-N-S a tiež e-mailovú adresu, ktorá sa nepoužíva ako Apple ID v žiadnej službe ani na žiadnej webovej stránke Apple.

Po prechode

Po prechode budú Apple Business Manager alebo Apple School Manager obsahovať všetky tieto údaje:

 • účty,
 • prihlasovacie údaje k účtom, 
 • MDM servery,
 • MDM zariadenia,
 • tokeny servera,
 • objednávky zariadení,
 • iné položky súvisiace s vaším účtom.

Pozývanie kupujúcich z Programu hromadných nákupov (VPP)

Vaša organizácia môže mať v Programe hromadných nákupov jeden alebo viac samostatných účtov. Keď sa zaregistrujete v Apple Business Manageri či Apple School Manageri alebo keď na ne prejdete, môžete do nového účtu pozvať kupujúcich z Programu hromadných nákupov (VPP). Prečítajte si, ako pozvať kupujúcich z Programu hromadných nákupov (VPP) do Apple School ManageraApple Business Managera.

Oprávnené účty

Do Apple School Managera alebo Apple Business Managera môžete pozvať ktorýkoľvek z nasledujúcich účtov:

 • Sprostredkovatelia programov: Tieto účty boli vytvorené pred februárom 2014. 
 • Účty zástupcov: Tieto účty sa používali na registráciu v Programe hromadných nákupov (VPP) pre vzdelávanie alebo podnikanie na webovej stránke Programov nasadenia Apple vo februári 2014 alebo neskôr. 
 • Účty správcov: Tieto účty boli vytvorené na webovej stránke Programov nasadenia Apple, no používali sa len pre Program hromadných nákupov (VPP) pre vzdelávanie alebo podnikanie.

Pozvať môžete iba účty, ktoré spĺňajú všetky nasledujúce požiadavky:

 • Kupujúci má ten istý typ registrácie (vzdelávanie alebo podnikanie).
 • Kupujúci používa tie isté čísla D-U-N-S (len podnikanie).
 • Kupujúci pochádza z tej istej krajiny alebo oblasti.
 • Kupujúci má prístup k Programu hromadných nákupov (VPP) pre vzdelávanie alebo podnikanie a ešte nemá spravovaný účet Apple ID.
 • Kupujúci nikdy nemal prístup k Programu registrácie zariadení.

Zmeny rol

Apple Business Manager a Apple School Manager prinášajú zmeny v rolách, ktoré prideľujete používateľom.

V Programoch nasadenia Apple mal zástupca najvyššiu úroveň správcovského prístupu. V Apple Business Manageri a Apple School Manageri sa teraz táto rola nazýva administrátor. Vaša organizácia môže mať až päť administrátorov.

Ostatné roly nasadenia Apple budú pozvané ako správcovia. Administrátor alebo správca osôb môže roly po dokončení prechodu pridávať, odstraňovať alebo meniť. Všetky tieto roly vrátane administrátorov sú spravované Apple ID.

Spravované Apple ID pre všetky roly

Keď sa predchádzajúci zástupca a administrátori prvýkrát prihlásia do Apple Business Managera alebo Apple School Managera, ich Apple ID sa prevedú na spravované účty Apple ID. Ak vo svojich účtoch zatiaľ nemali nastavenú dvojfaktorovú autentifikáciu, teraz sa im nastaví.

Viac informácií

* Ak chcete prejsť na Apple School Manager alebo Apple Business Manager, potrebujete Mac s prehliadačom Safari vo verzii 14.1 alebo novšej, prehliadačom Chrome vo verzii 87 alebo novšej či Microsoft Edge vo verzii 87 alebo novšej; iPad so systémom iPadOS 14.1 alebo novším s prehliadačom Safari či Chrome vo verzii 87 alebo novšej; alebo PC s prehliadačom Chrome vo verzii 87 alebo novšej či Microsoft Edge vo verzii 87 alebo novšej.

Dátum zverejnenia: