Najneskôr do 1. decembra 2019 prejdite z Programov nasadenia Apple na iné

Ak chcete pokračovať v používaní Programu registrácie zariadení a Programu hromadných nákupov, prejdite na službu Apple School Manager alebo Apple Business Manager. Od 1. decembra 2019 sa už k Programu registrácie zariadení na stránke deploy.apple.com nedostanete. Program hromadných nákupov prestane byť k dispozícii od 1. mája 2020.

Prechod na službu Apple School Manager

Ak vaša organizácia v súčasnosti používa Programy nasadenia Apple, ako je napríklad Program registrácie zariadení alebo Program hromadných nákupov, môžete prejsť na službu Apple School Manager

Apple School Manager je služba, pomocou ktorej môžete kupovať obsah, nastaviť automatickú registráciu zariadení v riešení správy mobilného zariadenia (MDM) a vytvárať účty pre žiakov/študentov a zamestnancov. Služba Apple School Manager je dostupná na webe a je navrhnutá pre správcov technológií, správcov IT, zamestnancov a vyučujúcich.

Na službu Apple School Manager1 prejdete tak, že sa prihlásite na stránke deploy.apple.com alebo school.apple.com pomocou účtu zástupcu Programov nasadenia Apple a budete pokračovať podľa pokynov.

Prechod na službu Apple Business Manager

Ak vaša organizácia v súčasnosti používa Program registrácie zariadení, môžete prejsť na službu Apple Business Manager. Ak v organizácii používate iba Program hromadných nákupov,2 môžete sa zaregistrovať do služby Apple Business Manager a potom pozvať existujúcich nákupcov v Programe hromadných nákupov do svojho nového účtu Apple Business Manager.

Apple Business Manager vám umožňuje nakupovať obsah a konfigurovať automatickú registráciu zariadení v riešení správy mobilného zariadenia (MDM). Služba Apple Business Manager je dostupná na webe a navrhnutá pre správcov technológií a správcov IT.

Na službu Apple Business Manager1 prejdete tak, že sa na stránke deploy.apple.com alebo business.apple.com prihlásite pomocou účtu zástupcu Programov nasadenia Apple a budete pokračovať podľa pokynov.

Ďalšie informácie

1. Ak chcete prejsť na službu Apple School Manager alebo Apple Business Manager, potrebujete Mac s prehliadačom Safari verzie 8 alebo novším alebo PC s prehliadačom Microsoft Edge verzie 25.10 alebo novším.

2. Po 1. decembri 2019 už používatelia staršej stránky deploy.apple.com nebudú môcť vytvárať účty Programu hromadných nákupov. Existujúce účty bude aj naďalej možné pozvať do organizácií, ktoré používajú službu Apple Business Manager.

Dátum zverejnenia: