Migrácia knižníc aplikácie Aperture do aplikácie Fotky alebo Adobe Lightroom Classic

Vo verziách operačného systému pre Mac novších ako macOS Mojave sa aplikácia Aperture nespustí. Pri presúvaní knižníc aplikácie Aperture do aplikácie Fotky alebo Adobe Lightroom Classic postupujte podľa týchto krokov.

V júni 2014 spoločnosť Apple ohlásila ukončenie vývoja aplikácie Aperture. Odvtedy spoločnosť Apple vydala päť zásadných aktualizácií systému macOS. Z technických dôvodov nebude možné spúšťať aplikáciu Aperture vo verziách systému macOS novších ako macOS Mojave. Ak chcete aj naďalej pracovať s knižnicami fotiek aplikácie Aperture, musíte ich migrovať do aplikácie Fotky, ktorá je súčasťou systému macOS, alebo do aplikácie Adobe Lightroom Classic.

Migrácia knižníc aplikácie Aperture do aplikácie Fotky

Knižnice aplikácie Aperture môžete migrovať do aplikácie Fotky, ktorá je súčasťou systému macOS, a tam s nimi pracovať aj naďalej.

Migrácia knižníc aplikácie Aperture do aplikácie Adobe Lightroom Classic

Aplikácia Adobe Lightroom Classic vo verzii 5.7 alebo novšej obsahuje vstavaný nástroj na migráciu knižníc aplikácie Aperture do katalógov aplikácie Lightroom.

Keď sa knižnica aplikácie Aperture migruje do aplikácie Lightroom, usporiadanie knižníc, metadáta a úpravy obrázkov sa zachovajú s nasledujúcimi výnimkami:

  • Súbory RAW sa migrujú, vrstva nedeštruktívnych zmien aplikácie Aperture sa však nemigruje. Súčasťou nástroja aplikácie Lightroom na migráciu je možnosť exportovania a migrácie náhľadov upravených obrázkov JPEG aplikácie Aperture v plnej veľkosti. Ak chcete zachovať úpravy z aplikácie Aperture v inom formáte, odporúča sa najskôr vyexportovať upravené obrázky z aplikácie Aperture a po migrácii knižnice ich znovu naimportovať do aplikácie Lightroom.
  • Projekty, priečinky a albumy sa migrujú do kolekcií a sérií kolekcií v aplikácii Lightroom.
  • Tváre, farebné štítky a zoskupenia sa migrujú ako kľúčové slová.
  • Odmietnuté obrázky sa migrujú do kolekcie.
  • Prezentácie sa migrujú ako kolekcie.
  • Dynamické albumy sa nemigrujú.
  • Vlastné polia metadát sa nemigrujú.
  • Albumy sú usporiadané podľa abecedy, takže je možné, že sa ručné usporiadanie postranného panelu nezachová.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: