Používanie aplikácie Hluk na hodinkách Apple Watch

Aplikácia Hluk umožňuje zapnúť hlásenia o hluku, ktoré vás upozornia, keď hodinky Apple Watch okolo vás identifikujú úroveň hluku, ktorá by vám mohla poškodiť sluch.

Ako hlásenia o hluku fungujú

Kým máte hodinky Apple Watch na ruke, budú počas dňa pravidelne merať úroveň hluku. Využívajú na to mikrofón, no nenahrávajú ani neukladajú žiadne zvuky. Ak priemerná úroveň hluku počas troch minút dosiahne alebo presiahne zvolenú úroveň decibelov, hodinky Apple Watch vás upozornia.

Tieto hlásenia sú k dispozícii iba v systéme watchOS 6 na hodinkách Apple Watch Series 4 alebo novších. 

 

Ako zapnúť hlásenia o hluku

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Hluk.
 3. Klepnite na položku Prah hluku a vyberte úroveň decibelov.

Hlásenia môžete upraviť aj priamo na hodinkách Apple Watch. Prejdite do menu Nastavenia > Hluk. 

Ako vypnúť hlásenia o hluku

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Hluk.
 3. Klepnite na položku Prah hluku a potom na položku Vyp. 

Hlásenia môžete upraviť aj priamo na hodinkách Apple Watch. Prejdite do menu Nastavenia > Hluk. 

Ako merať úroveň hluku okolo seba

Po nastavení môžete aplikáciu Hluk otvoriť a zmerať úroveň hluku okolo seba. Alebo si na ciferník pridajte komplikáciu Hluk a tento údaj uvidíte hneď.

Môžete si tiež pozrieť úroveň hluku v okolí, úroveň zvuku slúchadiel a hlásenia o hluku v kategórii Sluch v rámci aplikácie Zdravie na iPhone. Prečítajte si, ako nastaviť a používať aplikáciu Zdravie.

Ak chcete meranie hluku úplne vypnúť, vypnite meranie hluku v okolí.

Čo by ste mali vedieť

 • Úroveň hluku sa meria v prepočítaných decibeloch (dBA). 
 • Dlhodobé vystavenie hluku pod 80 decibelov by sluch nemalo ovplyvniť. Zvuky zaznamenané na tejto úrovni sa v aplikácii vyhodnocujú ako v poriadku.
 • Opakované, dlhodobé vystavenie hluku nad 80 decibelov môže spôsobiť trvalé poškodenie. Odporúčame vám použiť ochranu sluchu alebo sa presunúť na tichšie miesto. Zvuky zaznamenané na tejto úrovni sa v aplikácii vyhodnocujú ako hlasné. 
  • 80 decibelov: Približne 5 hodín a 30 minút denne na tejto úrovni môže spôsobiť dočasnú stratu sluchu. Týždenný limit pre túto úroveň je 40 hodín. 
  • 85 decibelov: Približne 1 hodina a 45 minút denne na tejto úrovni môže spôsobiť dočasnú stratu sluchu. Týždenný limit pre túto úroveň je 12 hodín a 30 minút.  
  • 90 decibelov: Približne 30 minút denne na tejto úrovni môže spôsobiť dočasnú stratu sluchu. Týždenný limit pre túto úroveň sú 4 hodiny.
  • 95 decibelov: Už 10 minút denne na tejto úrovni môže spôsobiť dočasnú stratu sluchu. Týždenný limit pre túto úroveň je 1 hodina a 15 minút.
  • 100 decibelov: Hoci len niekoľko minút denne na tejto úrovni môže spôsobiť dočasnú stratu sluchu. Týždenný limit pre túto úroveň je približne 20 minút. 
 • Presnosť merania úrovne hluku môže byť ovplyvnená vodou a vetrom. Keď vykonávate aktivity súvisiace s vodou, odporúčame použiť funkciu Zamknutie vo vode.
 • Keď je na hodinkách Apple Watch aktivovaná funkcia Zamknutie vo vode alebo sa používa mikrofón či reproduktor, meranie sa pozastaví.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: