Ak nefunguje ľavé alebo pravé slúchadlo AirPod

Prečítajte si, čo robiť, ak ľavé alebo pravé slúchadlo AirPod neprehráva zvuk.

Najskôr vložte obe slúchadlá AirPods do nabíjacieho puzdra a uistite sa, že sa nabíjajú. Prečítajte si, čo robiť, ak sa puzdro alebo slúchadlá AirPods nenabíjajú. Ak niektoré slúchadlo AirPod stále nefunguje, pomocou nasledujúcich krokov slúchadlá AirPods resetujte:

  1. V zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth. 
  2. Klepnite na ikonu „i“ Ikona Informácie vedľa slúchadiel AirPods.
  3. Klepnite na položku Odstrániť toto zariadenie a potom to klepnutím potvrďte.
  4. Vložte obe slúchadlá AirPods do nabíjacieho puzdra. Zatvorte kryt, počkajte 30 sekúnd a potom ho znova otvorte.
  5. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte nastavovacie tlačidlo, kým indikátor stavu nezačne blikať na bielo.
  6. Znova slúchadlá AirPods pripojte tak, že ich umiestnite blízko zariadenia a otvoríte kryt. Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia.
  7. Otestujte obe slúchadlá AirPods.

Ak je to potrebné, skontrolujte na oboch slúchadlách AirPods mriežky mikrofónov a reproduktorov. Ak v nich vidíte nečistoty, vyčistite slúchadlá AirPods a overte si, či sa tým problém vyriešil.

Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: