Ak nefunguje ľavé alebo pravé slúchadlo AirPod

Prečítajte si, čo robiť, ak ľavé alebo pravé slúchadlo AirPod (1. alebo 2. generácia) neprehráva zvuk.

 1. Umiestnite obe slúchadlá AirPod do nabíjacieho puzdra.
 2. Skontrolujte, či sa obe slúchadlá AirPods nabíjajú. Prečítajte si, čo robiť, ak sa puzdro alebo slúchadlá AirPods nenabíjajú.
 3. Zatvorte kryt a počkajte 30 sekúnd. 
 4. Otestujte obe slúchadlá AirPods.

Ak niektoré slúchadlo AirPod stále nefunguje, slúchadlá AirPods resetujte:

 1. V zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth.
 2. Klepnite na ikonu i ikona Informácie vedľa slúchadiel AirPods.
 3. Klepnite na položku Odstrániť toto zariadenie a potom to klepnutím potvrďte.
 4. Vložte slúchadlá AirPods do puzdra a zatvorte kryt. 
 5. Počkajte 30 sekúnd a kryt otvorte.
 6. Podržte tlačidlo nastavenia stlačené, kým indikátor stavu niekoľkokrát nezabliká naoranžovo a potom nezačne nepretržite blikať nabielo.
 7. Slúchadlá AirPods položte blízko zariadenia, aby sa znovu pripojili. Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia.

 

Možno budete musieť slúchadlá AirPods aj vyčistiť. Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: