Používanie opravených alebo náhradných slúchadiel Powerbeats Pro

Prečítajte si, ako používať opravené alebo náhradné slúchadlá Powerbeats Pro.

Nastavenie náhradných slúchadiel Powerbeats Pro

  1. Obe slúchadlá Powerbeats Pro vložte do nabíjacieho puzdra. Kryt nechajte otvorený.
  2. Skontrolujte LED indikátor stavu na prednej strane puzdra. Mal by blikať načerveno.
  3. Stlačte tlačidlo systému vnútri puzdra a podržte ho päť sekúnd. Indikátor stavu by mal začať blikať nabielo. Ak bliká naoranžovo, pripojte puzdro k zdroju napájania, zatvorte kryt a počkajte dvadsať minút.
  4. Spárujte slúchadlá Powerbeats so zariadením.

Spárovanie s iPhonom

  1. Slúchadlá Powerbeats Pro nechajte v puzdre s otvoreným krytom a podržte ich vedľa nezamknutého iPhonu. Na iPhone sa zobrazí animácia nastavenia.
  2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Spárovanie s iným zariadením

  1. Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutú technológiu Bluetooth.
  2. Slúchadlá Powerbeats Pro nechajte v puzdre s otvoreným krytom, stlačte na nich tlačidlo systému a podržte ho, kým neblikne LED indikátor.
  3. V zariadení otvorte menu Bluetooth. Napríklad na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Bluetooth.
  4. V zozname zistených zariadení Bluetooth klepnite alebo kliknite na slúchadlá Powerbeats Pro.

© 2019 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple a logo Apple sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a ďalších krajinách. AppleCare je ochranná známka služby spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. Beats, Beats by Dr. Dre a kruhové logo s písmenom b sú ochrannými známkami/ochrannými známkami služieb spoločnosti Beats, dcérskej spoločnosti spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: