Ako zmeniť hlasitosť Siri

Zmena hlasitosti Siri na iPhone, hodinkách Apple Watch, Macu alebo HomePode.

Snímka obrazovky systému iOS s posuvníkom hlasitosti a oznamom od Siri o tom, že médiá sa budú prehrávať hlasnejšie.  

Zmena hlasitosti Siri na iPhone

Siri môžete požiadať o zmenu nastavenia hlasitosti. Stačí povedať „Hey Siri, hovor hlasnejšie“ alebo „Hey Siri, hovor tichšie“.

Ak chcete zmeniť hlasitosť, zatiaľ čo Siri hovorí alebo keď používate slúchadlá, stlačte tlačidlá hlasitosti na bočnej strane iPhonu.

Ak Siri nepočujete, môže byť potrebné zapnúť režim zvonenia

Snímka obrazovky Hlasitosť – Reproduktor v systéme watchOS 

Zmena hlasitosti Siri na hodinkách Apple Watch

Zdvihnite zápästie a hovorte do hodiniek Apple Watch. Stačí povedať „Hey Siri, hovor hlasnejšie“ alebo „Hey Siri, hovor tichšie“. 

Hlasitosť môžete zmeniť aj v Nastaveniach:

  1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia. 
  2. Klepnite na Siri.
  3. Rolujte nadol do časti Hlasitosť – Reproduktor.
  4. Klepnite na ovládanie hlasitosti. Môžete tiež klepnúť na posuvník a potom otáčať korunkou Digital Crown.

Snímka obrazovky s menu hlasitosti Macu v systéme macOS.

Zmena hlasitosti Siri na Macu

Zatiaľ čo Siri hovorí, kliknite v lište na ovládanie hlasitosti  a potiahnutím posuvníka zmeňte hlasitosť. Môžete tiež použiť klávesy hlasitosti na klávesnici.

Ak používate slúchadlá, zmeňte hlasitosť priamo na Macu. 

Zmena hlasitosti Siri na HomePode

Siri môžete požiadať, aby hovorila hlasnejšie, tichšie alebo s určitou hlasitosťou. Povedzte „Hej, Siri“ a potom napríklad:

  • „Hovor hlasnejšie.“
  • „Vždy hovor tichšie.“
  • „Nastav hlasitosť na šesťdesiat percent.“

HomePod automaticky upravuje hlasitosť odpovede od Siri podľa hladiny hluku v miestnosti, vašej vzdialenosti od HomePodu a toho, ako hlasno na Siri hovoríte. Automatickú hlasitosť môžete zapnúť alebo vypnúť vyslovením „Hey Siri, zapni automatickú hlasitosť Siri“ alebo „Hey Siri, vypni automatickú hlasitosť Siri“.

Dátum zverejnenia: