Ako zmeniť hlasitosť funkcie Siri

Nastavte si, ako nahlas (alebo ako potichu) má funkcia Siri rozprávať na iPhone, hodinkách Apple Watch, HomePode alebo Macu.

Zmena hlasitosti funkcie Siri na iPhone

Keď funkcia Siri hovorí, stlačte tlačidlá hlasitosti na bočnej strane iPhonu.

Ak používate slúchadlá, zmeňte hlasitosť priamo na iPhone. 

Zmena hlasitosti funkcie Siri na hodinkách Apple Watch

  1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia. 
  2. Klepnite na položky Všeobecné > Siri.
  3. Rolujte nadol do časti Hlasitosť – Reproduktor.
  4. Klepnite na ovládanie hlasitosti. Môžete tiež klepnúť na posuvník a potom otáčať korunkou Digital Crown. 

Zmena hlasitosti funkcie Siri na HomePode

Keď funkcia Siri hovorí, klepnite na tlačidlo – alebo + na hornej strane HomePodu. 

Zmena hlasitosti funkcie Siri na Macu

Keď funkcia Siri hovorí, kliknite v lište na ovládanie hlasitosti  a potiahnutím posuvníka zmeňte hlasitosť.

Ak používate slúchadlá, zmeňte hlasitosť priamo na Macu. 

Dátum zverejnenia: