Ako zmeniť hlasitosť Siri

Nastavte si, ako nahlas (alebo ako potichu) má Siri rozprávať na iPhone, hodinkách Apple Watch, HomePode alebo Macu.

Zmena hlasitosti Siri na iPhone

Zatiaľ čo Siri hovorí, stláčajte tlačidlá hlasitosti na bočnej strane iPhonu.

Ak používate slúchadlá, zmeňte hlasitosť priamo na iPhone. 

Zmena hlasitosti Siri na hodinkách Apple Watch

  1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia. 
  2. Klepnite na položky Všeobecné > Siri.
  3. Rolujte nadol do časti Hlasitosť – Reproduktor.
  4. Klepnite na ovládanie hlasitosti. Môžete tiež klepnúť na posuvník a potom otáčať korunkou Digital Crown. 

Zmena hlasitosti Siri na Macu

Zatiaľ čo Siri hovorí, kliknite v lište na ovládanie hlasitosti  a potiahnutím posuvníka zmeňte hlasitosť.

Ak používate slúchadlá, zmeňte hlasitosť priamo na Macu. 

Hlasitosť Siri na HomePode

Siri automaticky upravuje hlasitosť na HomePode podľa hladiny hluku v miestnosti. Keď Siri nehovorí, môžete meniť hlasitosť pomocou tlačidiel - alebo + na hornej strane HomePodu.

Dátum zverejnenia: