Vytváranie a používanie šablón v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote

Ak vytvoríte dokument, tabuľku alebo prezentáciu, ktoré chcete znova použiť ako predlohu pre nové súbory, uložte ich ako šablóny alebo témy. Vo všetkých zariadeniach sa k nim jednoducho dostanete v časti Šablóna alebo Výber témy a môžete ich zdieľať s ostatnými.

Začíname

Používanie šablón a tém v iPhone a iPade

Vytvorte šablónu Pages či Numbers alebo tému Keynote. Keď ju pridáte do Výberu šablón alebo Výberu témy, zobrazí sa vám vo všetkých zariadeniach, ktoré sú prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID a s aplikáciami Pages, Numbers a Keynote používajú iCloud Drive.*

Vytvorenie šablóny alebo témy

 1. Otvorte existujúci dokument, z ktorého chcete vytvoriť šablónu alebo tému, alebo vytvorte nový dokument.
 2. Prispôsobte šablónu alebo tému. Môžete pridať a formátovať text, obrázky a objekty. Môžete tiež nastaviť vzorové médiá, aby ste mohli jednoducho nahrádzať obrázky bez vplyvu na formátovanie dokumentu.
 3. Ak chcete šablónu alebo tému uložiť, klepnite na tlačidlo Viac , potom na položku Exportovať, následne na položku Šablóna alebo téma [názov aplikácie] a nakoniec na možnosť Pridať do Výberu šablón alebo Pridať do Výberu tém.

Šablóna alebo téma sa po uložení zobrazí v časti Moje šablóny vo Výbere šablón v aplikácii Pages či Numbers alebo v časti Moje témy vo Výbere témy v aplikácii Keynote.

Zdieľanie šablóny alebo témy

 1. Otvorte Výber šablón alebo Výber témy a potom klepnite na položku Moje šablóny alebo Moje témy.
 2. Podržte šablónu alebo tému, zdvihnite prst a potom v menu, ktoré sa zobrazí, klepnite na možnosť Zdieľať.
 3. Vyberte možnosť zdieľania šablóny alebo témy.

Nastavenia vzorového média

Pomocou vzorov môžete v šablóne alebo téme definovať oblasti, kam sa dá rýchlo pridať obrázok alebo film.

 1. Do dokumentu pridajte obrázok.
 2. Klepnite na obrázok.
 3. Klepnite na tlačidlo Formát , klepnite na položku Obrázok a potom na možnosť Nastaviť ako vzor.

Premenovanie šablóny alebo témy

 1. Otvorte Výber šablón alebo Výber témy a potom klepnite na položku Moje šablóny alebo Moje témy.
 2. Podržte šablónu alebo tému, zdvihnite prst a potom v menu, ktoré sa zobrazí, klepnite na možnosť Premenovať.
 3. Zadajte názov a klepnite na položku Hotovo.

Vymazanie šablóny alebo témy

Šablóna alebo téma sa po vymazaní odstráni aj z ostatných zariadení, ktoré s aplikáciami Pages, Numbers a Keynote používajú iCloud Drive.

 1. Otvorte Výber šablón alebo Výber témy a potom klepnite na položku Moje šablóny alebo Moje témy.
 2. Podržte šablónu alebo tému, zdvihnite prst a potom v menu, ktoré sa zobrazí, klepnite na možnosť Vymazať.
 3. Klepnutím na položku Vymazať tento krok potvrďte.


Používanie šablón alebo tém v Macu

Vytvorte šablónu Pages či Numbers alebo tému Keynote. Keď ju pridáte do Výberu šablón alebo Výberu témy, zobrazí sa vám vo všetkých zariadeniach, ktoré sú prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID a s aplikáciami Pages, Numbers a Keynote používajú iCloud Drive.*

Vytvorenie šablóny alebo témy

 1. Otvorte existujúci dokument, z ktorého chcete vytvoriť šablónu alebo tému, alebo vytvorte nový dokument.
 2. Prispôsobte šablónu alebo tému. Môžete pridať a formátovať text, obrázky a objekty. Môžete tiež nastaviť vzorové médiá a text, aby ste jednoducho mohli nahrádzať text a obrázky bez vplyvu na formátovanie dokumentu.
 3. Po prispôsobení šablóny alebo témy vyberte položky Súbor > Uložiť ako šablónu alebo Uložiť tému a potom vyberte možnosť Pridať do Výberu šablón alebo Pridať do Výberu tém.

Šablóna alebo téma sa po uložení zobrazí v časti Moje šablóny vo Výbere šablón v aplikácii Pages alebo Numbers alebo v časti Moje témy vo Výbere témy v aplikácii Keynote.

Zdieľanie šablóny alebo témy

 1. Otvorte Výber šablón alebo Výber témy, kliknite na položku Moje šablóny alebo Moje témy a potom otvorte šablónu alebo tému, ktorú chcete zdieľať.
 2. Vyberte položky Súbor > Uložiť ako šablónu alebo Uložiť tému a potom kliknite na možnosť Uložiť.
 3. Vyberte, kam chcete šablónu alebo tému uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť.
 4. Pomocou Findera prejdite do umiestnenia, kam ste šablónu alebo tému uložili.
 5. So stlačeným klávesom Control kliknite na šablónu alebo tému, vyberte možnosť Zdieľať a potom položku Mail alebo inú možnosť zdieľania šablóny alebo témy.

Nastavenie vzorových médií a textov

Pomocou vzorov môžete v šablóne alebo téme definovať oblasti, kam sa dá rýchlo zadať text alebo pridať obrázok či film.

 1. Zadajte text alebo pridajte obrázok či film.
 2. Vyberte text, obrázok alebo film.
 3. Vyberte položky Formát > Rozšírené a vyberte možnosť Definovať ako vzorový text alebo Definovať ako vzorové médium. V aplikácii Keynote môžete definovať vzorový text iba vtedy, keď upravujete predlohy.

Premenovanie šablóny alebo témy

 1. Otvorte Výber šablón alebo Výber témy a potom kliknite na položku Moje šablóny alebo Moje témy. 
 2. So stlačeným klávesom Control kliknite na šablónu alebo tému, potom kliknite na položku Premenovať a zadajte nový názov.
 3. Ak chcete uložiť nový názov, stlačte kláves Return.

Vymazanie šablóny alebo témy

Šablóna alebo téma sa po vymazaní odstráni aj z ostatných zariadení, ktoré s aplikáciami Pages, Numbers a Keynote používajú iCloud Drive.

 1. Otvorte Výber šablón alebo Výber témy a potom kliknite na položku Moje šablóny alebo Moje témy.
 2. So stlačeným klávesom Control kliknite na šablónu alebo tému a potom kliknite na možnosť Vymazať.
 3. Kliknutím na položku Vymazať tento krok potvrďte.

* Šablóny a témy, ktoré vytvoríte, sa zobrazia v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote vo vašich zariadeniach, no na stránke iCloud.com sa nezobrazia.

Dátum zverejnenia: