Používanie iPadu po oprave alebo výmene

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako používať iPad po oprave alebo výmene.

©2019 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple, logo Apple, iPad a iTunes sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a ďalších krajinách. AppleCare a iCloud sú ochrannými známkami služieb spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a ďalších krajinách. Ďalšie názvy produktov a spoločností uvedené v tomto texte môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností.

Dátum zverejnenia: