Navigácia v dokumente v aplikácii Pages

V aplikácii Pages v iPhone, iPade, iPode touch a Macu môžete na jednoduchú navigáciu v dokumente a pridanie obsahu na stranu použiť zobrazenie obsahu.

Ak chcete na navigáciu v dokumente používať zobrazenie obsahu, je potrebné používať štýly odsekov. Zobrazenie obsahu si potom môžete prispôsobiť výberom štýlov, ktoré chcete zahrnúť. Obsah môžete pridať aj na stranu v dokumente. A ak dokument vyexportujete do formátu EPUB alebo PDF, obsah budete mať k dispozícii aj v knihe či PDF dokumente.

Používanie štýlov odsekov

Záznamy v zobrazení obsahu vychádzajú zo štýlov odsekov použitých v dokumente aplikácie Pages. Štýly odsekov použite na text, ktorý sa má objaviť v zobrazení obsahu. Ak tam chcete mať napríklad zahrnuté názvy kapitol, použite pri každom názve kapitoly v dokumente ten istý štýl odseku.

 1. Vyberte text, ktorý sa má objaviť v zobrazení obsahu.
 2. Na paneli s nástrojmi klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát . Ak ste v dokumente s rozložením strany, v hornej časti postranného panela Formát klepnite alebo kliknite na tab Text.
 3. V hornej časti postranného panela Formát vyberte názov štýlu odseku.
 4. V menu Štýly odseku vyberte štýl (okrem štýlu Telo).
 5. Štýly odsekov použite na všetok text, ktorý sa má objaviť v zobrazení obsahu.

Každá šablóna v aplikácii Pages má predvolené štýly odsekov. Ak chcete zmeniť vzhľad predvoleného štýlu odseku, môžete vytvoriť vlastné štýly odsekov alebo aktualizovať tie existujúce.


Otvorenie zobrazenia obsahu

V iPade alebo online na stránke iCloud.com klepnite alebo kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo zobrazenia obsahu .

V Macu kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Zobraziť , potom na položku Obsah.

V iPhone zapnite možnosť Navigátor:

 1. Klepnite na tlačidlo Viac , zapnite možnosť Navigátor a klepnite na položku Hotovo. Ak je otvorená klávesnica, zavrite ju klepnutím na možnosť Hotovo.
 2. V dolnej časti obrazovky klepnite na číslo strany a v okne, ktoré sa zobrazí, klepnite na možnosť Obsah.


Prispôsobenie záznamov v zobrazení obsahu

Po použití štýlov odsekov si môžete prispôsobiť záznamy v zobrazení obsahu:

 1. Otvorte zobrazenie obsahu.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Upraviť a potom vyberte štýly odsekov, ktoré sa majú zobraziť v obsahu. Ak ste napríklad na názov každej kapitoly v knihe použili štýl Nadpis, vyberte štýl Nadpis, aby sa vám tieto názvy kapitol zobrazili v obsahu.
 3. Úroveň odsadenia štýlu odseku v obsahu upravíte klepnutím alebo kliknutím na tlačidlo odsadenia  vedľa vybratého štýlu odseku.
 4. Klepnite alebo kliknite na možnosť Hotovo. 

Keď použijete vybraté štýly odsekov na nový text v dokumente, obsah sa automaticky aktualizuje a dané záznamy sa v ňom zobrazia.


Navigácia pomocou zobrazenia obsahu

Klepnutím alebo kliknutím na určitý záznam v zobrazení obsahu prejdete na danú časť dokumentu. Z textu v dokumente môžete vytvárať odkazy aj na iné časti dokumentu.


Pridanie obsahu na stranu dokumentu

Obsah, ktorý sa má zobraziť na strane dokumentu, môžete pridať takto:*

 1. Otvorte zobrazenie obsahu.
 2. V tele dokumentu klepnite alebo kliknite na miesto, kde sa má obsah zobraziť, a potom klepnite alebo kliknite na položku Vložiť obsah.

* Ak chcete, aby sa obsah zobrazil v dokumente vo formáte EPUB alebo PDF, nemusíte ho pridávať do tela dokumentu.


Zverejnenie alebo exportovanie knihy vo formáte EPUB s obsahom

Pri použití aplikácie Pages na zverejnenie knihy v Apple Books alebo vytvorenie knihy vo formáte EPUB sa obsah zobrazí vo väčšine aplikácií na čítanie formátu EPUB. V aplikácii Knihy v iPhone, iPade alebo Macu môžete napríklad kliknúť alebo klepnúť na tlačidlo obsahu  na paneli s nástrojmi a obsah sa vám zobrazí rovnako ako pri zobrazení obsahu v dokumente aplikácie Pages. Ak chcete prejsť na nejakú časť knihy, vyberte zodpovedajúci záznam.


Vytvorenie PDF súboru s obsahom

Ak skonvertujete dokument v aplikácii Pages na PDF súbor, obsah sa automaticky zobrazí na navigačnom paneli PDF súboru. V Macu v časti Náhľad vyberte napríklad položky Zobraziť > Obsah a obsah sa zobrazí na postrannom paneli. Ak chcete prejsť na nejakú časť PDF súboru, kliknite na zodpovedajúci záznam.

Dátum zverejnenia: