Jednoduchá navigácia v dokumente aplikácie Pages

V aplikácii Pages môžete na jednoduchú navigáciu v dokumente a pridanie obsahu na stranu použiť zobrazenie obsahu.

Ak chcete na navigáciu v dokumente používať zobrazenie obsahu, je potrebné používať štýly odsekov. Zobrazenie obsahu si potom môžete prispôsobiť výberom štýlov, ktoré chcete zahrnúť. Obsah môžete pridať aj na stranu v dokumente. A ak dokument exportujete do formátu EPUB alebo PDF, obsah budete mať k dispozícii aj v knihe či PDF dokumente.

Používanie štýlov odsekov

Záznamy v zobrazení obsahu vychádzajú zo štýlov odsekov použitých v dokumente aplikácie Pages. Štýly odsekov použite na text, ktorý sa má objaviť v zobrazení obsahu. Ak tam chcete mať napríklad zahrnuté názvy kapitol, použite pri každom názve kapitoly v dokumente ten istý štýl odseku.

 1. Vyberte text, ktorý sa má objaviť v zobrazení obsahu.
 2. Na paneli s nástrojmi klepnite alebo kliknite na tlačidlo Formát . Ak ste v dokumente s rozložením strany, v hornej časti postranného panela Formát klepnite alebo kliknite na tab Text.
 3. V hornej časti postranného panela Formát vyberte názov štýlu odseku.
 4. V menu Štýly odseku vyberte štýl (okrem štýlu Telo).
 5. Štýly odsekov použite na všetok text, ktorý sa má objaviť v zobrazení obsahu.

Každá šablóna v aplikácii Pages má predvolené štýly odsekov. Ak chcete zmeniť vzhľad predvoleného štýlu odseku, môžete vytvoriť vlastné štýly odsekov alebo aktualizovať tie existujúce.


Otvorenie zobrazenia obsahu

Na iPade alebo online na stránke iCloud.com klepnite alebo kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo zobrazenia obsahu .

Na Macu kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Zobraziť  a potom na položku Obsah.

Na iPhone zapnite možnosť Navigátor:

 1. Klepnite na tlačidlo Viac , zapnite možnosť Navigátor a klepnite na položku Hotovo. Ak je otvorená klávesnica, zavrite ju klepnutím na možnosť Hotovo.
 2. V dolnej časti obrazovky klepnite na číslo strany a v okne, ktoré sa zobrazí, klepnite na možnosť Obsah.


Prispôsobenie záznamov v zobrazení obsahu

Po použití štýlov odsekov si môžete prispôsobiť záznamy v zobrazení obsahu:

 1. Otvorte zobrazenie obsahu.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Upraviť a potom vyberte štýly odsekov, ktoré sa majú zobraziť v obsahu. Ak ste napríklad na názov každej kapitoly v knihe použili štýl Nadpis, vyberte štýl Nadpis, aby sa vám tieto názvy kapitol zobrazili v obsahu.
 3. Úroveň odsadenia štýlu odseku v obsahu upravíte klepnutím alebo kliknutím na tlačidlo odsadenia  vedľa vybratého štýlu odseku.
 4. Klepnite alebo kliknite na možnosť Hotovo. 

Keď použijete vybraté štýly odsekov na nový text v dokumente, obsah sa automaticky aktualizuje a dané záznamy sa v ňom zobrazia.


Navigácia pomocou zobrazenia obsahu

Klepnutím alebo kliknutím na určitý záznam v zobrazení obsahu prejdete na danú časť dokumentu.


Pridanie obsahu na stranu dokumentu

Obsah, ktorý sa má zobraziť na strane dokumentu, môžete pridať takto:*

 1. Otvorte zobrazenie obsahu.
 2. V tele dokumentu klepnite alebo kliknite na miesto, kde sa má obsah zobraziť, a potom klepnite alebo kliknite na položku Vložiť obsah.

* Ak chcete, aby sa obsah zobrazil v dokumente vo formáte EPUB alebo PDF, nemusíte ho pridávať do tela dokumentu.


Zverejnenie alebo exportovanie knihy vo formáte EPUB s obsahom

Pri použití aplikácie Pages na zverejnenie knihy v Apple Books alebo vytvorenie knihy vo formáte EPUB sa obsah zobrazí vo väčšine aplikácií na čítanie formátu EPUB. V aplikácii Knihy na iPhone, iPade alebo Macu môžete napríklad kliknúť alebo klepnúť na tlačidlo obsahu  na paneli s nástrojmi a obsah sa vám zobrazí rovnako ako pri zobrazení obsahu v dokumente aplikácie Pages. Ak chcete prejsť na nejakú časť knihy, vyberte zodpovedajúci záznam.


Vytvorenie PDF súboru s obsahom

Ak skonvertujete dokument v aplikácii Pages na PDF súbor, obsah sa automaticky zobrazí na navigačnom paneli PDF súboru. Na Macu v časti Náhľad vyberte napríklad položky Zobraziť > Obsah a obsah sa zobrazí na postrannom paneli. Ak chcete prejsť na nejakú časť PDF súboru, kliknite na zodpovedajúci záznam.

Dátum zverejnenia: