Používanie zvislého textu v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote

V dokumentoch, tabuľkách a prezentáciách iWork na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu teraz môžete v čínštine, japončine alebo kórejčine písať zvislo.

Do ktorejkoľvek šablóny v aplikácii Pages alebo Numbers a motívu v aplikácii Keynote môžete pridávať zvislý text. Jeden dokument môže obsahovať text písaný vodorovne aj text písaný zvislo. A keď budete chcieť dokument so zvislým textom zdieľať, môžete vytvoriť interaktívnu knihu vo formáte EPUB, ktorú možno zobraziť v aplikácii Knihy.

Používanie zvislého textu na iPhone alebo iPade

Ak chcete používať zvislý text, pridajte čínštinu, japončinu alebo kórejčinu ako preferovaný jazyk iPhonu alebo iPadu:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a región.
 2. Klepnite na položku Iný jazyk alebo Pridať jazyk a vyberte čínštinu, japončinu alebo kórejčinu. 

Použitie zvislého textu v celom dokumente Pages

 1. Otvorte dokument, na paneli s nástrojmi klepnite na tlačidlo Viac  a potom klepnite na položku Nastavenie dokumentu.
 2. Klepnite na tlačidlo Nastavenie dokumentu  a zapnite možnosť Zvislý text. 
 3. Klepnite na položku Hotovo. Všetok existujúci text v tele dokumentu sa automaticky skonvertuje na zvislý. Zvislý text sa bude používať aj vo všetkých nových textových poliach a tvaroch, ktoré pridáte.

Používanie zvislého textu v tvaroch a textových poliach v Pages, Numbers a Keynote

Používanie zvislého textu v tvaroch a textových poliach je dobrý spôsob, ako v jednom dokumente kombinovať zvislý text s vodorovným.

 1. Vytvorte tvar alebo textové pole. 
 2. Vyberte tvar alebo textové pole. 
 3. Klepnite na tlačidlo Formát , v prípade potreby klepnite na položku Text a potom zapnite možnosť Zvislý text. Ak už daný tvar alebo textové pole obsahuje text, skonvertuje sa na zvislý. Zvislý bude aj každý ďalší text, ktorý pridáte.

Vloženie vodorovných znakov do zvislého textu v Pages, Numbers a Keynote

Do zvislého textu môžete vložiť dva až štyri vodorovné znaky, aby sa dali prečítať zľava doprava. Môže to byť užitočné v prípade znakov v latinke, ako sú napríklad čísla.

 1. Vyberte najviac štyri znaky, ktoré chcete otočiť.
 2. Klepnite na tlačidlo so šípkou , ak je zobrazené v menu, a potom klepnite na položku Otočiť na šírku.

Používanie šablón so zvislým textom

Pages obsahuje tri šablóny so zvislým textom, ktoré môžete použiť ako základ pri tvorbe dokumentov – prázdna šablóna, základná kniha alebo kniha príbehu:

 • Ak máte ako primárny jazyk iPhonu alebo iPadu nastavenú japončinu alebo tradičnú čínštinu, v správcovi dokumentov klepnite na položku Vytvoriť dokument a potom vo výbere šablón vyberte šablónu so zvislým textom.
 • Ak máte japončinu alebo tradičnú čínštinu nastavenú ako preferovaný jazyk, v správcovi dokumentov klepnite na položku Vytvoriť dokument, vo výbere šablón klepnite na vyskakovacie menu Jazyk a vyberte v ňom japončinu alebo tradičnú čínštinu. Vo výbere šablón potom vyberte šablónu so zvislým textom.


Používanie zvislého textu na Macu

Ak chcete používať zvislý text, pridajte čínštinu, japončinu alebo kórejčinu ako preferovaný jazyk Macu:

 1. Prejdite do okna Systémové nastavenia a vyberte položku Jazyk a región.
 2. V dolnej časti zoznamu kliknite na tlačidlo Pridať  a vyberte čínštinu, japončinu alebo kórejčinu.

Použitie zvislého textu v celom dokumente Pages

 1. Otvorte dokument a na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Dokument .
 2. Zaškrtnite políčko Zvislý text. Všetok existujúci text v tele dokumentu sa automaticky skonvertuje na zvislý. Zvislý text sa bude používať aj vo všetkých nových textových poliach a tvaroch, ktoré pridáte.

Používanie zvislého textu v tvaroch a textových poliach v Pages, Numbers a Keynote

Používanie zvislého textu v tvaroch a textových poliach je dobrý spôsob, ako v jednom dokumente kombinovať zvislý text s vodorovným.

 1. Vytvorte tvar alebo textové pole. 
 2. Vyberte tvar alebo textové pole. 
 3. Kliknite na tlačidlo Formát , v prípade potreby kliknite na položku Text na postrannom paneli Formát a potom vyberte položku Zvislý text. Ak už daný objekt obsahuje text, skonvertuje sa na zvislý. Zvislý bude aj každý ďalší text, ktorý pridáte.

Vloženie vodorovných znakov do zvislého textu v Pages, Numbers a Keynote

Do zvislého textu môžete vložiť dva až štyri vodorovné znaky, aby sa dali prečítať zľava doprava. Môže to byť užitočné v prípade znakov v latinke, ako sú napríklad čísla.

 1. Vyberte najviac štyri znaky, ktoré chcete otočiť.
 2. Kliknite na text so stlačeným klávesom Control a potom vyberte položku Otočiť na šírku.

Používanie šablón so zvislým textom

Pages obsahuje tri šablóny so zvislým textom, ktoré môžete použiť ako základ pri tvorbe dokumentov – prázdna šablóna, základná kniha alebo kniha príbehu:

 • Ak máte ako primárny jazyk Macu nastavenú japončinu alebo tradičnú čínštinu, vyberte položky Súbor > Nový a potom vo výbere šablón vyberte šablónu so zvislým textom.
 • Ak máte japončinu alebo tradičnú čínštinu nastavenú ako preferovaný jazyk, vyberte položky Súbor > Nový, vo výbere šablón kliknite na vyskakovacie menu Jazyk a vyberte v ňom japončinu alebo tradičnú čínštinu. Vo výbere šablón potom vyberte šablónu so zvislým textom.
Dátum zverejnenia: