Importovanie fotiek z inej knižnice vo Fotkách na Macu

Ak si zbierky fotiek usporiadate do jednotlivých knižníc, môžete fotky importovať z jednej knižnice do druhej.

V systéme macOS Monterey alebo novšom môžete importovať fotky a videá z inej knižnice Fotiek, ak pre ňu nie sú zapnuté iCloud Fotky. Pri importovaní z inej knižnice si fotky a videá zachovajú existujúce úpravy a väčšina metadát sa zachová.*

Importovanie fotiek z inej knižnice

  1. Ak knižnica, do ktorej chcete položky importovať, ešte nie je otvorená, ukončite Fotky. Potom Fotky otvorte s podržaným klávesom Option, vyberte knižnicu, do ktorej chcete fotky importovať, a kliknite na Vybrať knižnicu.
  2. Vyberte Súbor > Importovať.
  3. V okne Importovať vyberte knižnicu Fotiek obsahujúcu fotky a videá, ktoré chcete importovať, a potom kliknite na Prehľad importu.
  4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
    • Ak chcete importovať celú knižnicu, kliknite na Importovať všetky nové položky.
    • Ak chcete importovať vybraté fotky, vyberte fotky, ktoré chcete importovať, a potom kliknite na Importovať vybrané.

Ak chcete po importovaní z predchádzajúcej knižnice ušetriť v Macu miesto, môžete vymazať predchádzajúcu knižnicu.


Ušetrenie miesta vymazaním predchádzajúcej knižnice

Po overení úspešného importovania fotiek môžete ušetriť miesto vymazaním knižnice, ktorú už nepotrebujete. Vyhľadajte knižnicu Fotiek, ktorú chcete vymazať, presuňte ju do koša a potom súbory natrvalo vymažte výberom položky Finder > Vysypať kôš. 


* Kľúčové slová sa neimportujú.

Dátum zverejnenia: