Ak sa hodinky Apple Watch nedajú spárovať s iPhonom

Prečítajte si, čo robiť, ak sa pri pokuse o spárovanie iPhonu zobrazí správa „Nie je možné pripojiť sa k Apple Watch“.

Uistite sa, že hodinky Apple Watch ešte nie sú spárované

Keď nastavujete hodinky Apple Watch, iPhone vás požiada, aby ste hodinky priložili ku kamere iPhonu. Ak sa na iPhone zobrazuje, že sa nemôže pripojiť k hodinkám Apple Watch, alebo ak sa na hodinkách zobrazuje ciferník, je možné, že hodinky Apple Watch už sú spárované.

Ak máte príslušný spárovaný iPhone, zrušte spárovanie hodiniek Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte apku Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom v hornej časti obrazovky klepnite na Všetky hodinky.
 2. Klepnite na tlačidlo „i“ Tlačidlo i vedľa hodiniek, spárovanie ktorých chcete zrušiť, a potom klepnite na Odpárovať Apple Watch.
 3. Opätovným klepnutím operáciu potvrďte a počkajte, kým sa spárovanie hodiniek nezruší.
 4. Keď spárovanie hodiniek Apple Watch zrušíte, môžete ich spárovať znova.

Ak príslušný spárovaný iPhone nemáte, vymažte hodinky Apple Watch

Ak sa spárovanie hodiniek Apple Watch nedá zrušiť, pretože nemáte príslušný spárovaný iPhone, môžete hodinky vymazať.

Keď hodinky Apple Watch namiesto zrušenia spárovania vymažete, budú stále chránené Zámkom aktivácie. Pred opätovným spárovaním hodiniek Apple Watch zadajte Apple ID a heslo, ktoré ste použili na ich nastavenie.

 1. Na hodinkách otvorte apku Nastavenia a potom klepnite na Všeobecné > Resetovať.
 2. Klepnite na Vymazať celý obsah a nastavenia a potom opätovným klepnutím potvrďte akciu.
 3. Počkajte, kým sa spárovanie hodiniek nezruší.
 4. Keď sa spárovanie hodiniek Apple Watch zruší, môžete ich spárovať znova. Budete potrebovať Apple ID a heslo, ktoré ste použili na nastavenie hodiniek.

Ak kód nepoznáte, resetujte hodinky Apple Watch

Ak sa vám nedarí zrušiť spárovanie hodiniek Apple Watch alebo ich vymazať, pretože ste zabudli ich kód, môžete ich resetovať.

Keď hodinky Apple Watch namiesto zrušenia spárovania resetujete, budú stále chránené Zámkom aktivácie. Pred opätovným spárovaním hodiniek Apple Watch je potrebné zadať Apple ID a heslo, ktoré ste použili na ich nastavenie.

 1. Položte hodinky Apple Watch na nabíjačku.
 2. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho, až kým sa nezobrazí obrazovka s vypínačom  v pravom hornom rohu. Potom bočné tlačidlo pustite. Ak hodinky Apple Watch používajú staršiu verziu systému watchOS, namiesto vypínača sa zobrazuje posuvník Vypnúť.
 3. Stlačte korunku Digital Crown a držte ju, až kým sa nezobrazí červené tlačidlo Resetovať.
 4. Klepnite na Resetovať a potom akciu potvrďte opätovným klepnutím na Resetovať.
 5. Keď sa spárovanie hodiniek Apple Watch zruší, môžete ich spárovať znova. Nezabudnite, že budete potrebovať Apple ID a heslo, ktoré ste použili na nastavenie hodiniek.

Ak sa proces párovania zastaví

Ak sa zdá, že sa proces párovania hodiniek zastavil (napríklad ak je animácia párovania na obrazovke už niekoľko minút), mohlo by pomôcť resetovanie hodiniek Apple Watch:

 1. Kým sú hodinky Apple Watch v režime párovania, stlačte a podržte korunku Digital Crown.
 2. Keď sa na hodinkách zobrazí možnosť Resetovať, klepnite na ňu.
 3. Po resetovaní hodiniek môžete párovanie zopakovať.
Dátum zverejnenia: