Vyhľadanie ikony „i“ pri nastavovaní hodiniek Apple Watch

Pri nastavovaní hodiniek Apple Watch sa môže zobraziť výzva na klepnutie na ikonu „i“. Prečítajte si, čo to znamená a kde túto ikonu nájdete. 

Vyhľadanie ikony „i“

Ikonu „i“  nájdete v pravom dolnom rohu nespárovaných hodiniek Apple Watch. Po klepnutí na ikonu „i“ sa zobrazí názov hodiniek a možnosť ich manuálneho spárovania.

Správa „Umiestnite iPhone do blízkosti Apple Watch“ pri párovaní.

Ikona „i“ na nespárovaných hodinkách Apple Watch

 

Obrazovka animácie párovania s tlačidlom Informácie v pravom dolnom rohu.

Ikona „i“ na obrazovke s animáciou párovania

 

Ak ikonu „i“ nemôžete nájsť

Ak sa na hodinkách Apple Watch zobrazuje čas, zamknutá obrazovka alebo aplikácie, je možné, že hodinky sú stále spárované s iPhonom. Skôr než ich budete môcť spárovať znova, musíte ich vymazať alebo zrušiť ich spárovanie. Párovanie možno zrušiť na iPhone alebo na hodinkách Apple Watch. 

Zrušenie párovania na iPhone

  1. Otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na hodinky v hornej časti obrazovky.
  2. Vedľa hodiniek, ktorých párovanie chcete zrušiť, klepnite na ikonu „i“  a potom klepnite na položku Zrušiť párovanie Apple Watch.
  3. Ďalším klepnutím potvrďte akciu a počkajte, kým sa párovanie hodiniek zruší.

Keď sa párovanie hodiniek Apple Watch úplne zruší, môžete ich spárovať znova

Zrušenie párovania na hodinkách Apple Watch

  1. Otvorte aplikáciu Nastavenia a klepnite na položky Všeobecné > Resetovať.
  2. Klepnite na položku Vymazať celý obsah a nastavenia a potom opätovným klepnutím potvrďte akciu.
  3. Počkajte, kým sa párovanie hodiniek zruší.

Keď sa párovanie hodiniek Apple Watch úplne zruší, môžete ich spárovať znova

Dátum zverejnenia: