Na hodinkách Apple Watch sa nezobrazuje ikona „i“

Pri manuálnom párovaní hodiniek Apple Watch sa zobrazí výzva na klepnutie na ikonu „i“. Ak sa táto ikona nezobrazuje, môže byť potrebné najskôr zrušiť párovanie hodiniek alebo ich vymazať.

Skontrolujte, či hodinky už nie sú spárované

Hodinky Apple Watch môžete s iPhonom spárovať, len ak už nie sú spárované. Ak sa na hodinkách Apple Watch zobrazuje čas, zamknutá obrazovka alebo aplikácie, je možné, že hodinky sú stále spárované s iPhonom.

Pred opätovným párovaním je potrebné zrušiť existujúce párovanie hodiniek s iPhonom alebo hodinky vymazať. Môžete použiť jeden z týchto postupov:

Zrušenie párovania pomocou iPhonu

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom v hornej časti obrazovky klepnite na Všetky hodinky.
 2. Vedľa hodiniek, ktorých párovanie chcete zrušiť, klepnite na ikonu „i“  a potom klepnite na Zrušiť párovanie Apple Watch.
 3. Ďalším klepnutím potvrďte akciu a počkajte, kým sa spárovanie hodiniek zruší.
 4. Keď sa spárovanie hodiniek Apple Watch úplne zruší, môžete ich spárovať znova

Vymazanie hodiniek Apple Watch

 1. Na hodinkách otvorte aplikáciu Nastavenia a potom klepnite na Všeobecné > Resetovať.
 2. Klepnite na Vymazať celý obsah a nastavenia a potom opätovným klepnutím potvrďte akciu.
 3. Počkajte, kým sa spárovanie hodiniek zruší.
 4. Keď sa spárovanie hodiniek Apple Watch úplne zruší, môžete ich spárovať znova

Ak sa proces párovania zastaví

Ak sa zdá, že sa proces párovania hodiniek Apple Watch zastavil (napríklad ak je animácia párovania na obrazovke už niekoľko minút), mohlo by pomôcť resetovanie hodiniek:

 1. Kým sú hodinky Apple Watch v režime párovania, stlačte a podržte korunku Digital Crown.
 2. Keď sa na hodinkách zobrazí možnosť Resetovať, klepnite na ňu.
 3. Po resetovaní hodiniek môžete párovanie zopakovať.

Vyhľadanie ikony „i“

Ak ste zrušili spárovanie hodiniek Apple Watch alebo ste ich vymazali a nastavujete ich manuálne, ikonu „i“  nájdete v pravom dolnom rohu obrazovky. Po klepnutí na ikonu „i“ sa zobrazí názov hodiniek a možnosť ich manuálneho párovania.

Správa „Umiestnite iPhone do blízkosti Apple Watch“ pri párovaní.

Ikona „i“ na nespárovaných hodinkách Apple Watch

 

Obrazovka animácie párovania s tlačidlom Informácie v pravom dolnom rohu.

Ikona „i“ na obrazovke s animáciou párovania

 

Dátum zverejnenia: