Používanie režimu Expresná doprava so službou Apple Pay

Keď si na iPhone alebo hodinkách Apple Watch zapnete režim Expresná doprava, môžete rýchlo platiť za verejnú dopravu pomocou Apple Pay.

Čo potrebujete na začiatok

Ak chcete začať používať so službou Apple Pay režim Expresná doprava, potrebujete:

Skôr než začnete, nastavte si v aplikácii Wallet kartu, ktorú budete v službe Apple Pay s režimom Expresná doprava používať. Môžete si nastaviť novú kreditnú, debetnú alebo predplatenú kartu alebo novú dopravnú kartu.

Platenie za verejnú dopravu so zapnutým režimom Expresná doprava

So zapnutým režimom Expresná doprava sa pri platení za verejnú dopravu cez Apple Pay na iPhone alebo hodinkách Apple Watch nemusíte overovať pomocou Face ID, Touch ID ani kódu. Nemusíte ani zariadenie zobúdzať, odomykať či na ňom otvárať aplikáciu.

Ak chcete používať režim Expresná doprava, musia byť iPhone alebo hodinky Apple Watch zapnuté, ale nemusia byť pripojené k sieti.

Na iPhone

Pri platení za verejnú dopravu cez Apple Pay podržte hornú časť iPhonu niekoľko centimetrov od stredu bezkontaktnej čítačky, kým neucítite vibráciu. Na displeji sa zobrazí nápis Hotovo a symbol zaškrtnutia.

Na hodinkách Apple Watch

Pri platení za verejnú dopravu cez Apple Pay podržte displej hodiniek Apple Watch niekoľko centimetrov od stredu bezkontaktnej čítačky, kým neucítite vibráciu. Na displeji sa zobrazí nápis Hotovo a symbol zaškrtnutia.

Ak platíte na bezkontaktnej čítačke, držte kartu alebo zariadenie, ktorým chcete platiť, oddelene od ostatných kariet alebo zariadení. Môže to pomôcť tomu, aby nedošlo ku kolízii kariet a použila sa správna karta. Ku kolízii kariet môže dôjsť, ak sa omylom naraz použije vaša karta aj vaše zariadenie. Ak chcete získať viac informácií o kolízii kariet alebo sa domnievate, že bola použitá nesprávna karta, obráťte sa na svoju dopravnú spoločnosť.

Môžete tiež vypnúť režim Expresná doprava v aplikácii Apple Pay v aplikácii Nastavenia a dopravu používať s funkciou Face ID alebo Touch ID.

V rovnakom meste môžete mať režim Expresná doprava zapnutý pre jednu platobnú kartu a jednu dopravnú kartu. Ak vaša dopravná spoločnosť akceptuje platby platobnými aj dopravnými kartami, bezkontaktná čítačka automaticky vyberie dopravnú kartu.

Ak sa transakcia nedokončí, overte si u dopravnej spoločnosti, či je režim Expresná doprava na danom mieste podporovaný. Potom postupujte podľa pokynov na bezkontaktnej čítačke. Možno budete musieť na platbu za verejnú dopravu vybrať inú kartu v aplikácii Wallet:

 1. Dvakrát stlačte bočné tlačidlo alebo tlačidlo Domov.
 2. Vyberte kartu.
 3. Overte sa pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Expresné dopravné karty s rezervou

Na iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR alebo novších môžete s expresnými dopravnými kartami používať rezervu. Rezerva umožňuje rýchlo platiť za verejnú dopravu a je k dispozícii až päť hodín od chvíle, kedy iPhone potrebujete nabiť.

Ak iPhone potrebujete nabiť a chcete zistiť, či sú expresné dopravné karty k dispozícii, stlačte bočné tlačidlo. Ak to budete robiť často, môžete tým výrazne znížiť rezervu expresných dopravných kariet. Ak sa iPhone rozhodnete vypnúť, táto funkcia k dispozícii nebude.

Ako povoliť alebo zmeniť expresnú dopravnú kartu

Ak ste pridali do aplikácie Wallet viac kariet, s ktorými je možné platiť za verejnú dopravu, a chcete zmeniť expresnú dopravnú kartu, použite tento postup pre iPhone alebo Apple Watch:

Na iPhone

 1. Otvorte menu Nastavenia, rolujte nadol a klepnite na položku Wallet a Apple Pay.
 2. Klepnite na možnosť Expresná dopravná karta.
 3. Vyberte kartu a overte sa pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Na hodinkách Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku Wallet a Apple Pay a potom na možnosť Expresná dopravná karta.
 3. Vyberte kartu a overte sa zadaním kódu k hodinkám Apple Watch.

 

Ak nechcete nastaviť režim Expresná doprava pre žiadnu kartu, stačí vybrať možnosť Žiadna alebo Vypnuté.

Pre každú dopravnú sieť si môžete nastaviť ako expresnú dopravnú kartu jednu platobnú kartu a jednu dopravnú kartu.*

*Ak máte režim Expresná doprava zapnutý na dopravnej karte z kontinentálnej Číny, nemôžete si už tento režim zapnúť pre žiadnu inú kartu okrem karty Suica.

Vypnutie režimu Expresná doprava

Režim Expresná doprava vypnete pre svoju kartu takto:

Na iPhone

 1. Otvorte menu Nastavenia, rolujte nadol a klepnite na položku Wallet a Apple Pay.
 2. Klepnite na možnosť Expresná dopravná karta.
 3. Klepnite na možnosť Žiadna alebo Vypnuté.

Na hodinkách Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Wallet a Apple Pay.
 3. Klepnite na možnosť Expresná dopravná karta a potom na Žiadna.

 

Po vypnutí režimu Expresná doprava môžete stále platiť za verejnú dopravu pomocou Apple Pay, no budete sa musieť overiť pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Odstránenie expresnej dopravnej karty

Ak chcete odstrániť expresnú dopravnú kartu z aplikácie Wallet, postupujte takto:

Na iPhone

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet a klepnite na svoju expresnú dopravnú kartu.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac a potom na možnosť Odstrániť túto kartu.

Na hodinkách Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Wallet a Apple Pay.
 3. Klepnite na svoju expresnú dopravnú kartu a potom na možnosť Odstrániť túto kartu.

 

Pri strate alebo krádeži zariadenia

V prípade straty alebo krádeže zariadenia môžete pomocou nasledujúceho postupu pozastaviť jeho používanie:

 1. Prejdite na stránku iCloud.com a prihláste sa so svojím Apple ID.
 2. Vyberte položku Nájsť môj iPhone a zvoľte možnosť Všetky zariadenia.
 3. Vyberte svoje zariadenie a potom položku Režim Stratené.

Keď vyberiete tento režim, pomocou zariadenia sa už nebude dať platiť za verejnú dopravu ani uskutočňovať transakcie cez Apple Pay.

 1. V Pekingu a Šanghaji podporujú režim Expresná doprava iPhone 6 a iPhone 6 Plus.
 2. Ak neviete s istotou, či sú u vás podporované dopravné karty so službou Apple Pay, obráťte sa na svoju dopravnú spoločnosť.
Dátum zverejnenia: