Nastavenie karty v aplikácii Wallet na platenie za verejnú dopravu cez Apple Pay

Vyberte kartu, s ktorou chcete platiť cez Apple Pay za verejnú dopravu. A prečítajte si, ako zapnúť režim Expresná doprava.

Skôr než začnete

Ak si chcete v aplikácii Wallet nastaviť kartu, ktorou budete platiť za verejnú dopravu cez Apple Pay, potrebujete:1

Ak chcete zapnúť a používať režim Expresná doprava, potrebujete iPhone SE, iPhone 6s alebo iPhone 6s Plus alebo novší model.3

Ak už máte v aplikácii Wallet nastavenú kartu, ktorou chcete platiť za verejnú dopravu cez Apple Pay, pozrite sa, ako si pre platobnú kartu zapnete režim Expresná doprava. A prečítajte si tiež, ako si v aplikácii dopravnej spoločnosti môžete pridať peniaze na dopravnú kartu.

Ak používate aplikáciu dopravnej spoločnosti

Keď si stiahnete aplikáciu dopravnej spoločnosti, možno ju budete môcť používať aj na ďalšie služby, ako napríklad:

 • nastavenie novej dopravnej karty,
 • prenos zostatku z virtuálnej karty,
 • pridanie prostriedkov na dopravnú kartu.5

Nastavenie režimu Expresná doprava pre kartu v aplikácii Wallet

V prípade vhodných kariet v aplikácii Wallet si môžete zapnúť používanie režimu Expresná doprava.6 Jednoducho si podľa týchto krokov nastavte vhodnú platobnú kartu alebo dopravnú kartu v aplikácii Wallet:

Nastavenie novej platobnej karty

Ak si chcete nastaviť režim Expresná doprava pre kreditnú, debetnú alebo predplatenú kartu podporujúcej Apple Pay, postupujte takto:

Na iPhone

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet a klepnite na tlačidlo tlačidlo Pridať.
 2. Podľa zobrazených pokynov pridajte novú kartu.
 3. Klepnite na položku Ďalej.
 4. Zapnite režim Expresná doprava pre novú kartu.

Na hodinkách Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Klepnite na možnosť Wallet a Apple Pay a vyberte položku Pridať kartu.
 3. Podľa uvedeného postupu pridajte novú kartu a klepnite na položku Ďalej.
 4. Zapnite režim Expresná doprava pre novú kartu.

Nastavenie novej dopravnej karty v aplikácii Wallet

V aplikácii Wallet môžete nastaviť novú dopravnú kartu, s ktorou potom môžete platiť za verejnú dopravu cez Apple Pay s režimom Expresná doprava:7

 1. Skontrolujte, či máte v zariadení nastavenú správnu oblasť.
  • Na iPhone prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a región a rolujte nadol do časti Región.
  • Ak máte Apple Watch, otvorte na iPhone aplikáciu Watch a klepnite na tab Moje hodinky. Klepnite na možnosti Všeobecné > Jazyk a región a skontrolujte nastavenú oblasť.
 2. Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet.
 3. Klepnite na tlačidlo tlačidlo Pridať a potom na možnosť Pokračovať.
 4. Klepnite na dopravnú kartu svojho mesta, vyberte sumu, ktorú chcete na kartu vložiť, a klepnite na možnosť Pridať.8
 5. Podľa pokynov vytvorte novú dopravnú kartu na iPhone.
 6. Zapnite režim Expresná doprava pre novú dopravnú kartu.

Prvá dopravná karta, ktorú pridáte do aplikácie Wallet, sa automaticky stane vašou expresnou dopravnou kartou. Svoju expresnú dopravnú kartu môžete kedykoľvek zmeniť v aplikácii Wallet.

Keď v aplikácii Wallet nastavíte novú platobnú alebo dopravnú kartu, môžete si na ňu pridať peniaze.

Prevod zostatku z fyzickej karty na dopravnú kartu v aplikácii Wallet

Najskôr sa uistite, že máte na zariadení správne nastavenú oblasť:

 • Na iPhone prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a región a rolujte nadol do časti Región.
 • Ak máte Apple Watch, otvorte na iPhone aplikáciu Watch a klepnite na tab Moje hodinky. Klepnite na možnosti Všeobecné > Jazyk a región a skontrolujte nastavenú oblasť.

Keď budete mať nastavenú oblasť, postupujte nasledovne:7

Na iPhone

 1. Otvorte aplikáciu Wallet, klepnite na tlačidlo tlačidlo Pridať a na možnosť Pokračovať.
 2. Klepnite na názov dopravnej karty, ktorú chcete pridať.8
 3. Klepnite na možnosť Previesť zostatok z existujúcej karty.
 4. Zobrazí sa vám výzva, aby ste zadali 4 číslice z čísla karty. Zadajte ich.
 5. Priložte hornú časť iPhonu k stredu dopravnej karty a počkajte, kým sa na obrazovke nezobrazí text Karta pridaná. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

 

Na hodinkách Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Rolujte nadol a klepnite na možnosť Wallet a Apple Pay.
 3. Klepnite na možnosť Pridať kartu a na položku Pokračovať.
 4. Klepnite na názov dopravnej karty, ktorú chcete pridať.8
 5. Klepnite na možnosť Previesť zostatok z existujúcej karty.
 6. Postupujte podľa pokynov na prenos zostatku.

Zapnutie režimu Expresná doprava

Keď si pre kartu zapnete režim Expresná doprava, môžete rýchlo platiť za verejnú dopravu bez toho, aby ste museli používať Face ID, Touch ID alebo kód. Takto si zapnete režim Expresná doprava pre platobnú kartu alebo dopravnú kartu:

Na iPhone

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Wallet a Apple Pay a následne klepnite na možnosť Expresná dopravná karta.
 3. Vyberte kartu a overte sa pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Na hodinkách Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch a vyberte tab Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku Wallet a Apple Pay a následne klepnite na možnosť Expresná dopravná karta.
 3. Vyberte kartu a overte sa pomocou kódu k hodinkám Apple Watch.

Presun dopravnej karty z iPhonu do hodiniek Apple Watch

Dopravnú kartu presuniete z iPhonu do hodiniek Apple Watch takto:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch a klepnite na tab Moje hodinky. Ak máte viacero hodiniek, vyberte tie, ktoré potrebujete.
 2. Rolujte nadol a klepnite na možnosť Wallet a Apple Pay.
 3. Rolujte nadol na dopravnú kartu, ktorú chcete presunúť do hodiniek Apple Watch.
 4. Vedľa karty potom klepnite na tlačidlo Pridať.

V aplikácii Watch môžete dopravnú kartu tiež presunúť späť do iPhonu.10

Na rozdiel od kreditných a debetných kariet v aplikácii Wallet môžu byť dopravné karty v určitom momente uložené len v jednom zariadení.

 1. Služba Apple Pay nie je dostupná pre deti do 13 rokov. Vek sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.
 2. Ak neviete s istotou, či sa u vás dajú používať dopravné karty so službou Apple Pay, kontaktuje konkrétnu dopravnú spoločnosť.
 3. V Pekingu a Šanghaji podporujú režim Expresná doprava iPhone 6 a iPhone 6 Plus.
 4. Ak nevidíte možnosť Pridať do Apple Wallet, je možné, že sa dopravná karta nedá do aplikácie Wallet pridať.
 5. Možno budete musieť kontaktovať dopravnú spoločnosť a opýtať sa, či môžete v jej aplikácii pridávať prostriedky na dopravnú kartu.
 6. Pozrite sa, kde môžete platiť za verejnú dopravu cez Apple Pay s režimom Expresná doprava.
 7. Možno budete musieť kontaktovať dopravnú spoločnosť a opýtať sa, ktorý z týchto spôsobov podporuje. Používanie dopravných kariet môže byť obmedzené regionálnou dostupnosťou.
 8. Ak nevidíte dopravnú kartu, ktorú hľadáte, možno nie je vo vašej oblasti k dispozícii.
 9. Ak sa na iPhone alebo hodinkách Apple Watch odhlásite z iCloudu alebo si vypnete Face ID, Touch ID alebo kód, všetky kreditné, debetné a dopravné karty sa z daného zariadenia odstránia. Keď dopravnú kartu z nejakého zariadenia odstránite, zostatok sa zachová a bude sa dať preniesť do toho istého alebo iného iPhonu alebo hodiniek Apple Watch, na ktorých máte pripojenie k sieti a prihlásili ste sa do iCloudu s rovnakým Apple ID.
 10. Dopravnú kartu nemôžete presunúť počas jazdy verejnou dopravou.

 

Dátum zverejnenia: