Pridanie dopravnej karty do apky Apple Peňaženka

Do apky Peňaženka si môžete pridať dopravnú kartu, ktorú chcete používať pri platení za verejnú dopravu cez Apple Pay.

Na platenie za verejnú dopravu cez Apple Pay potrebujete:

Ak chcete pridať novú dopravnú kartu, musíte mať v apke Peňaženka uloženú vhodnú platobnú kartu.

Pridanie dopravnej karty na iPhone alebo hodinkách Apple Watch

Dopravnú kartu si môžete pridať do apky Peňaženka na iPhone alebo hodinkách Apple Watch.

Pridanie dopravnej karty na iPhone

 1. Na iPhone otvorte apku Peňaženka.
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať Tlačidlo Pridať.
 3. Klepnite na Dopravná karta a pridajte novú dopravnú kartu, alebo klepnite na Predošlá karta a pridajte dopravnú kartu, ktorú ste si v minulosti pridali do apky Peňaženka.
 4. Vyberte dopravnú kartu v zozname alebo ju vyhľadajte podľa miesta alebo názvu karty.
 5. Klepnite na Pokračovať.
 6. Vyberte sumu, ktorú chcete pridať na kartu, a potom klepnite na Pridať.2
 7. Podľa krokov na obrazovke potvrďte nákup a pridajte dopravnú kartu.

Pridanie dopravnej karty na hodinkách Apple Watch

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Peňaženka.
 2. Rolujte nadol a klepnite na Pridať kartu.
 3. Klepnite na Dopravná karta a pridajte novú dopravnú kartu, alebo klepnite na Predošlá karta a pridajte dopravnú kartu, ktorú ste si v minulosti pridali do apky Peňaženka.
 4. V zozname vyberte dopravnú kartu.
 5. Klepnite na Pokračovať.
 6. Vyberte sumu, ktorú chcete pridať na kartu, a potom klepnite na Pridať peniaze.2
 7. Podľa krokov na obrazovke potvrďte nákup a pridajte dopravnú kartu.

Keď pridáte vhodnú dopravnú kartu, môže sa automaticky nastaviť na expresný režim. Je tiež možné, že v apke Peňaženka budete môcť pridať na dopravnú kartu peniaze.

Používanie a dostupnosť dopravných kariet môžu byť v jednotlivých oblastiach obmedzené. Ak chcete zistiť, či je vo vašom meste alebo oblasti podporované pridávanie dopravných kariet do apky Peňaženka, obráťte sa na dopravnú spoločnosť.

Na hodinkách Apple Watch spravovaných prostredníctvom Nastavenia rodiny nemusí byť možné pridať karty priamo na hodinkách.

Prevedenie fyzickej dopravnej karty do apky Apple Peňaženka

Ak máte fyzickú dopravnú kartu, je možné, že ju budete môcť spolu s aktuálnym zostatkom presunúť do apky Peňaženka na iPhone alebo hodinkách Apple Watch.

Prevedenie fyzickej dopravnej karty do iPhonu

 1. Na iPhone otvorte apku Peňaženka.
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať Tlačidlo Pridať.
 3. Klepnite na Dopravná karta.
 4. Vyberte kartu v zozname alebo ju vyhľadajte podľa miesta alebo názvu karty.
 5. Klepnite na Pokračovať.
 6. Klepnite na Previesť existujúcu kartu.
 7. Zadajte číslo karty a ďalšie požadované údaje.3
 8. Položte dopravnú kartu na rovný povrch, priložte k nej hornú časť iPhonu a počkajte, kým sa na obrazovke nezobrazí text Karta pridaná. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

Prevedenie fyzickej dopravnej karty do hodiniek Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte apku Apple Watch.
 2. Na tabe Moje hodinky klepnite na Peňaženka a Apple Pay.
 3. Klepnite na Pridať kartu a potom na Dopravná karta.
 4. Vyberte kartu v zozname alebo ju vyhľadajte podľa miesta alebo názvu karty.
 5. Klepnite na Pokračovať.
 6. Klepnite na Previesť existujúcu kartu.
 7. Zadajte číslo karty a ďalšie požadované údaje.3
 8. Položte dopravnú kartu na rovný povrch, priložte k nej hornú časť iPhonu a počkajte, kým sa na obrazovke nezobrazí text Karta pridaná. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

 

Ak sa zobrazí chyba, napríklad „Nebola detegovaná žiadna karta“ alebo „Kartu sa nepodarilo pridať“, postupujte takto:

 • Ak máte iPhone v puzdre, zložte ho alebo odstráňte všetky kovové prvky, ktoré by sa mohli dostať medzi iPhone a fyzickú kartu.
 • Uistite sa, že horná časť iPhonu leží na fyzickej karte a zostáva nehybná.
 • Ak chcete zistiť, či sa vaša fyzická karta dá preniesť, obráťte sa na dopravnú spoločnosť.

Keď fyzickú kartu prenesiete do apky Peňaženka, je možné, že fyzická karta už nebude fungovať.

Používanie dopravnej karty v expresnom režime

Pri používaní expresného režimu môžete za verejnú dopravu platiť jedným klepnutím. Nemusíte zobúdzať ani odomykať zariadenie, ani sa overovať pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Po pridaní vhodnej dopravnej karty sa expresný režim môže pre túto kartu zapnúť predvolene. Ako kartu pre expresný režim tiež môžete vybrať vhodnú dopravnú alebo platobnú kartu.

Prečítajte si, ako nastaviť dopravnú alebo platobnú kartu do expresného režimu.

Presunutie dopravnej karty medzi zariadeniami

Dopravnú kartu môžete mať v apke Peňaženka len v jednom zariadení. Ak ju chcete používať v inom zariadení, môžete ju presunúť z iPhonu do hodiniek Apple Watch alebo z jedného iPhonu do druhého.

Presunutie dopravnej karty z iPhonu do hodiniek Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte apku Apple Watch.
 2. Na tabe Moje hodinky klepnite na Peňaženka a Apple Pay.
 3. Klepnite na tlačidlo Pridať vedľa dopravnej karty, ktorú chcete presunúť.

Ak práve nevyužívate verejnú dopravu, môžete prostredníctvom apky Apple Watch presunúť kartu späť do iPhonu.

Presunutie dopravnej karty do nového iPhonu

 1. Na aktuálnom iPhone otvorte apku Peňaženka a klepnite na dopravnú kartu.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac .
 3. Rolujte nadol a klepnite na Odstrániť kartu. Klepnutím na Odstrániť potvrďte operáciu.
 4. Na novom iPhone otvorte apku Peňaženka a klepnite na tlačidlo Pridať Tlačidlo Pridať.
 5. Klepnite na Predošlé karty a vyberte dopravnú kartu.
 6. Pridajte dopravnú kartu do nového iPhonu.

 

 1. Ak sa na iPhone alebo hodinkách Apple Watch odhlásite z iCloudu alebo si vypnete Face ID, Touch ID alebo kód, všetky kreditné, debetné a dopravné karty sa z daného zariadenia odstránia. Keď dopravnú kartu z nejakého zariadenia odstránite, zostatok sa zachová a bude sa dať preniesť do toho istého alebo iného iPhonu alebo hodiniek Apple Watch, na ktorých máte pripojenie k sieti a prihlásili ste sa do iCloudu rovnakým Apple ID.
 2. Na zakúpenie alebo dobitie karty Octopus v apke Peňaženka sa vyžaduje karta Visa, Mastercard alebo UnionPay, ktorá bola vydaná v Hongkongu a používate ju v službe Apple Pay. Ak máte kreditnú alebo debetnú kartu, ktorá nebola vydaná v Hongkongu, použite radšej aplikáciu Octopus pre turistov. Na zakúpenie alebo dobitie dopravnej karty v kontinentálnej Číne sa vyžaduje kreditná alebo debetná karta China UnionPay.
 3. V Hongkongu sa pre personalizované karty Octopus a karty so zapnutou službou automatického pridania hodnoty (AVVS) vyžaduje dátum narodenia a doklad totožnosti vydaný v Hongkongu.
Dátum zverejnenia: