Resetovanie slúchadiel AirPods a AirPods Pro

Ak sa slúchadlá AirPods nenabíjajú, možno bude potrebné ich resetovať alebo vyriešiť iný problém.

  1. Vložte slúchadlá AirPods do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt.
  2. Počkajte 30 sekúnd.
  3. Otvorte kryt nabíjacieho puzdra.
  4. Na svojom iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth a klepnite na tlačidlo Viac informácií  vedľa slúchadiel AirPods. (Ak nevidíte svoje slúchadlá AirPods v menu Nastavenia > Bluetooth, jednoducho prejdite na ďalší krok.)
  5. Klepnite na Odstrániť toto zariadenie a opätovným klepnutím akciu potvrďte.
  6. Otvorte kryt puzdra a približne 15 sekúnd podržte nastavovacie tlačidlo na zadnej strane puzdra, kým indikátor stavu nezačne blikať na oranžovo a potom na bielo.*
    Nabíjacie puzdrá slúchadiel AirPods
  7. Znova pripojte slúchadlá AirPods: Slúchadlá AirPods v nabíjacom puzdre a s otvoreným krytom priložte k svojmu iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia.

Slúchadlá AirPods môžu byť priradené k jednému účtu Apple ID. Ak chcete používať slúchadlá AirPods (3. generácia) alebo AirPods Pro, ktoré predtým používal niekto iný, je potrebné, aby ich daná osoba najskôr odstránila zo svojho účtu Apple ID.

* Pri resetovaní slúchadiel AirPods sa resetujú aj ich nastavenia. Nastavenia si môžete znova zmeniť.

Dátum zverejnenia: