Resetovanie slúchadiel AirPods

Slúchadlá AirPods (1. alebo 2. generácia) bude možno potrebné resetovať v prípade, že sa k nim nebudete môcť pripojiť, nebudú sa nabíjať alebo budete potrebovať vyriešiť iný problém.1 Tieto kroky fungujú pri bezdrôtovom nabíjacom puzdre a štandardnom nabíjacom puzdre Lightning.

Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia

Prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth a klepnite na ikonu i vedľa svojich slúchadiel AirPods.2 Potom klepnite na položku Odstrániť toto zariadenie a opätovným klepnutím akciu potvrďte.

Vložte slúchadlá AirPods do puzdra

Zatvorte kryt. Počkajte 30 sekúnd a kryt otvorte.

Resetovanie slúchadiel AirPods

Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia na zadnej strane puzdra, kým indikátor stavu nezabliká niekoľkokrát naoranžovo a potom nezačne nepretržite blikať nabielo.

Znova pripojte slúchadlá AirPods

Položte slúchadlá AirPods vedľa zariadenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia.

Ďalšie informácie

  1. Pri resetovaní slúchadiel AirPods sa resetujú aj ich nastavenia. Nastavenia si môžete znova zmeniť.
  2. Ak nevidíte svoje slúchadlá AirPods v menu Nastavenia > Bluetooth, jednoducho prejdite na ďalší krok.
Dátum zverejnenia: