Resetovanie slúchadiel AirPods

Slúchadlá AirPods bude možno potrebné resetovať v prípade, že sa k nim nebudete môcť pripojiť, nebudú sa nabíjať alebo budete potrebovať vyriešiť iný problém.1

Vložte slúchadlá AirPods do puzdra

Zatvorte kryt. Počkajte 30 sekúnd a kryt otvorte.

V iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia

Prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth a klepnite na ikonu „i“ vedľa svojich slúchadiel AirPods.2 Potom klepnite na položku Odstrániť toto zariadenie a opätovným klepnutím akciu potvrďte.

Resetujte slúchadlá AirPods

Otvorte kryt puzdra a približne 15 sekúnd podržte nastavovacie tlačidlo na zadnej strane puzdra, kým indikátor stavu nezačne blikať na oranžovo.

Znova pripojte slúchadlá AirPods

Otvorte kryt puzdra a umiestnite slúchadlá AirPods blízko zariadenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako nastaviť slúchadlá AirPods v iných zariadeniach Bluetooth. Ak máte problémy s pripojením náhradného slúchadla AirPod, prečítajte si viac o náhradných slúchadlách AirPods.

  1. Pri resetovaní slúchadiel AirPods sa resetujú aj ich nastavenia. Nastavenia si môžete znova zmeniť.
  2. Ak nevidíte svoje slúchadlá AirPods v menu Nastavenia > Bluetooth, jednoducho prejdite na ďalší krok.
Dátum zverejnenia: