Kopírovanie a vkladanie medzi zariadeniami Apple pomocou funkcie Univerzálna schránka

Funkcia Univerzálna schránka umožňuje skopírovať obsah (napríklad text, obrázky, fotky a videá) v jednom zariadení Apple a potom tento obsah vložiť do iného zariadenia Apple.

iPhone, na ktorom je obrázok so zobrazenou možnosťou Kopírovať, a vedľa MacBook s otvoreným dokumentom Pages obsahujúcim ten istý obrázok.

Nastavenie funkcie Univerzálna schránka

Funkciu Univerzálna schránka môžete používať v každom Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch, ktorý spĺňa systémové požiadavky funkcií kontinuity. Funkcia funguje, keď sú zariadenia umiestnené vo vzájomnej blízkosti a nastavené takto:

Funkciu Handoff je možné v zariadeniach zapnúť takto:

  • V Macu: Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Všeobecné. Vyberte položku „Povoliť Handoff medzi Macom a vašimi iCloud zariadeniami.“
  • V iPhone, iPade alebo iPode touch: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Handoff a zapnite funkciu Handoff.


Používanie funkcie Univerzálna schránka

  1. V jednom zo zariadení skopírujte text, obrázok alebo iný obsah tak, ako to robíte bežne.
    Prostredníctvom funkcie Univerzálna schránka môžete tiež kopírovať celé súbory z jedného Macu do druhého. V oboch Macoch musí byť nainštalovaný systém macOS High Sierra alebo novší.
  2. Obsah sa automaticky pridá do schránky druhého zariadenia umiestneného v blízkosti. Ostane tam obmedzený čas alebo dovtedy, kým ho nenahradíte iným obsahom, ktorý budete kopírovať na jednom zo zariadení. 
  3. Na druhom zariadení vložte obsah tak, ako to robíte bežne.

 

Dátum zverejnenia: