Pripojenie k funkcii Osobný hotspot pomocou funkcie Instant Hotspot bez zadávania hesla

Funkcia Instant Hotspot umožňuje zdieľanie pripojenia na internet pomocou funkcie Osobný hotspot na iPhone alebo iPade (Wi-Fi + Cellular), vďaka čomu budete mať prístup na internet na Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch bez toho, aby ste museli zadávať heslo.

Nastavenie funkcie Instant Hotspot

Funkciu Instant Hotspot môžete používať na každom Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch, ktorý spĺňa systémové požiadavky funkcií kontinuity. Funkcia funguje, keď sú zariadenia umiestnené vo vzájomnej blízkosti a nastavené takto:


Počítač Mac so zobrazeným menu stavu Wi-Fi pripojený k funkcii Osobný hotspot na iPhone a iPhone so zobrazeným modrým stavovým riadkom, ktorý indikuje aktívne pripojenie k funkcii Osobný hotspot

Používanie funkcie Instant Hotspot

Ak sa chcete k funkcii Osobný hotspot pripojiť z Macu, v Ovládacom centre  alebo lište kliknite na Wi-Fi ikona Wi-Fi a vyberte názov iPhonu alebo iPadu, v ktorom chcete použiť funkciu Osobný hotspot ikona funkcie Osobný hotspot.

Ak sa chcete k funkcii Osobný hotspot pripojiť z iného iPhonu alebo iPadu, prejdite na Nastavenia > Wi-Fi a klepnite na názov iPhonu alebo iPadu, v ktorom chcete použiť funkciu Osobný hotspot ikona funkcie Osobný hotspot.

Ak sa pri pokuse o pripojenie zobrazí výzva na zadanie hesla, skontrolujte, či sú zariadenia nastavené podľa návodu uvedeného vyššie.

Ikona stavu Wi-Fi pripojenia ikona Wi-Fi je nahradená ikonou funkcie Osobný hotspot ikona funkcie Osobný hotspot, kým je zariadenie pripojené k funkcii Osobný hotspot.

Dátum zverejnenia: