Pripojenie k funkcii Zdieľanie internetu pomocou funkcie Instant Hotspot bez zadávania hesla

Funkcia Instant Hotspot umožňuje zdieľanie pripojenia na internet pomocou funkcie Zdieľanie internetu v iPhone alebo iPade (Wi-Fi + Cellular), vďaka čomu budete mať prístup na internet v Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch bez toho, aby ste museli zadávať heslo.

Nastavenie funkcie Instant Hotspot

Funkciu Instant Hotspot môžete používať v každom Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch, ktorý spĺňa systémové požiadavky funkcií kontinuity. Funkcia funguje, keď sú zariadenia umiestnené vo vzájomnej blízkosti a nastavené takto:


Počítač Mac so zobrazeným menu stavu Wi-Fi pripojený k funkcii Zdieľanie internetu v iPhone a iPhone so zobrazeným modrým stavovým riadkom, ktorý indikuje aktívne pripojenie k funkcii Zdieľanie internetu

Používanie funkcie Instant Hotspot

Pri pripájaní k funkcii Zdieľanie internetu postupujte takto:

  • V Macu použite menu stavu Wi-Fi ikona Wi-Fi a v lište vyberte názov iPhonu alebo iPadu, v ktorom chcete použiť funkciu Zdieľanie internetu ikona funkcie Zdieľanie internetu.
  • V iPade, iPode touch alebo inom iPhone prejdite do menu Nastavenia > Wi-Fi a potom klepnite na názov iPhonu alebo iPadu, v ktorom chcete použiť funkciu Zdieľanie internetu ikona funkcie Zdieľanie internetu.

Ak sa pri pokuse o pripojenie zobrazí výzva na zadanie hesla, skontrolujte, či sú zariadenia nastavené podľa vyššie uvedeného návodu.

Ikona stavu Wi-Fi pripojenia ikona Wi-Fi v lište je nahradená ikonou Zdieľanie internetu ikona Zdieľanie internetu, kým je k funkcii Zdieľanie internetu pripojené zariadenie.

Dátum zverejnenia: