Volanie a prijímanie hovorov na Macu, iPade alebo iPode touch

Funkcia Mobilné hovory na iPhone umožňuje volať a prijímať hovory na Macu, iPade alebo iPode touch, ak sú tieto zariadenia pripojené k tej istej sieti ako iPhone.

Nastavenie mobilných hovorov na iPhone

Funkciu Mobilné hovory na iPhone môžete používať v každom Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch, ktorý spĺňa systémové požiadavky funkcií kontinuity. Funkcia funguje, keď sú zariadenia umiestnené vo vzájomnej blízkosti a nastavené takto:

 • Každé zariadenie je prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID.
 • Každé zariadenie je prihlásené v aplikácii FaceTime pomocou rovnakého účtu Apple ID.
 • Každé zariadenie má zapnuté rozhranie Wi-Fi.
 • Každé zariadenie je pripojené k rovnakej sieti pomocou siete Wi-Fi alebo ethernetu.
 • V iPhone prejdite do menu Nastavenia > Telefón > Hovory na zariadeniach a zapnite možnosť Povoliť Hovory na zariadeniach.
 • V iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > FaceTime a zapnite možnosť Hovory z iPhonu.
 • V Macu otvorte aplikáciu FaceTime a vyberte položky FaceTime > Nastavenia. Kliknite na menu Nastavenia a vyberte položku Hovory z iPhonu.

Ak váš operátor podporuje volania cez Wi-Fi na iných zariadeniach, môžete tieto zariadenia nastaviť tak, aby ste ich mohli používať na volanie a prijímanie hovorov aj vtedy, keď je iPhone vypnutý alebo nie je vo vašej blízkosti. Ďalšie informácie o volaniach cez Wi-Fi.

Uskutočňovanie a prijímanie telefonických hovorov

Prečítajte si, ako volať a prijímať hovory na Macu, iPade alebo iPode touch.


Telefonovanie na Macu

 • Presuňte kurzor myši na telefónne číslo v aplikácii Kontakty, Kalendár, Safari alebo v inej aplikácii, ktorá dokáže automaticky detegovať takýto typ údajov. Kliknite na šípku v rámčeku, ktorý ohraničuje telefónne číslo, a potom vyberte položku Zavolať na číslo [telefónne číslo] cez iPhone.
 • Môžete tiež otvoriť aplikáciu FaceTime, do vyhľadávacieho poľa zadať telefónne číslo a potom kliknúť na ikonu ikona audiohovoru Audio.

Telefonovanie z iPadu alebo iPodu touch

 • Klepnite na telefónne číslo v aplikácii Kontakty, Kalendár, Safari alebo v inej aplikácii, ktorá dokáže automaticky detegovať takýto typ údajov.
 • Môžete tiež otvoriť aplikáciu FaceTime, klepnúť na tlačidlo tlačidlo pridania, do vyhľadávacieho poľa zadať telefónne číslo a potom klepnúť na ikonu ikona audiohovoru Audio. 

Prijatie hovoru

 • V Macu sa zobrazí hlásenie, keď vám niekto volá na iPhone. Hovor môžete prijať, odoslať ho na odkazovač alebo poslať volajúcemu správu.
 • Na iPade alebo iPode touch možno prijímať hovory potiahnutím prsta po obrazovke.

Ak už v niektorom zo zariadení nechcete prijímať hovory, stačí v ňom vypnúť možnosť Hovory z iPhonu. Podrobnejšie informácie nájdete vyššie v časti venovanej nastaveniam.

Dátum zverejnenia: