Uskutočňovanie a prijímanie telefonických hovorov na Macu alebo iPade

Funkcia Mobilné hovory na iPhone umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory na Macu alebo iPade, ak sú tieto zariadenia pripojené k tej istej sieti ako iPhone.

Nastavenie funkcie Mobilné hovory na iPhone

Uistite sa, že Mac, iPhone a iPad spĺňajú systémové požiadavky funkcií kontinuity.

Vaše zariadenia musia byť tiež blízko seba a nastavené takto:

  • Na každom zariadení ste sa prihlásili pomocou rovnakého Apple ID.
  • Každé zariadenie je prihlásené v aplikácii FaceTime pomocou rovnakého účtu Apple ID.
  • Každé zariadenie má zapnuté rozhranie Wi-Fi.
  • Každé zariadenie je pripojené k rovnakej sieti pomocou siete Wi-Fi alebo ethernetu.
  • Na iPhone prejdite na Nastavenia > Telefón > Hovory na zariadeniach a zapnite možnosť Hovory na zariadeniach.
  • Na iPade prejdite na Nastavenia > FaceTime > Hovory z iPhonu a zapnite možnosť Hovory z iPhonu.
  • Na Macu otvorte apku FaceTime, vyberte FaceTime > Nastavenia a potom vyberte Hovory z iPhonu.

Ak váš operátor podporuje volania cez Wi-Fi na iných zariadeniach, môžete tieto zariadenia nastaviť tak, aby ste ich mohli používať na uskutočňovanie a prijímanie hovorov aj vtedy, keď je iPhone vypnutý alebo nie je vo vašej blízkosti. Prečítajte si o volaniach cez Wi-Fi.

Uskutočňovanie a prijímanie telefonických hovorov

Po nastavení zariadení môžete na Macu alebo iPade uskutočňovať a prijímať telefonické hovory vždy, keď je iPhone nablízku a v rovnakej sieti ako druhé zariadenie.

  • Postup uskutočnenia hovoru sa líši v závislosti od používanej apky. Vo väčšine prípadov môžete jednoducho klepnúť, kliknúť alebo kliknúť so stlačeným klávesom Control na telefónne číslo zobrazené v apke. Potom klepnite alebo kliknite na tlačidlo telefónu ikona audiohovoru alebo vyberte možnosť hovoru v menu. Hovor môžete uskutočniť aj priamo z apky FaceTime. Prečítajte si viac o tom, ako uskutočňovať a prijímať telefonické hovory na Macu.
  • Ak chcete prijať hovor, použite hlásenie, ktoré sa zobrazí na Macu alebo iPade, keď vám niekto volá na iPhone. Môžete prijať hovor, odoslať ho na odkazovač alebo poslať volajúcemu správu.

Ak už v niektorom zo zariadení nechcete prijímať hovory, stačí v ňom vypnúť možnosť Hovory z iPhonu. Podrobnejšie informácie nájdete vyššie v časti venovanej nastaveniam.

Dátum zverejnenia: