Používanie iPhonu po oprave alebo výmene

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako používať iPhone po oprave alebo výmene.

© 2019 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple, logo Apple, iPhone a iTunes sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. AppleCare a iCloud sú ochranné známky služieb spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. Ďalšie názvy produktov a spoločností uvedené v tomto texte môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností.

Dátum zverejnenia: