Používanie hodiniek Apple Watch po oprave alebo výmene

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako používať hodinky Apple Watch po oprave alebo výmene.

  1. Podržte hodinky Apple Watch pri iPhone.
  2. Spárujte hodinky Apple Watch.  Pri párovaní hodiniek budete mať možnosť obnoviť ich zo zálohy (ak ste si ju vytvorili).

© 2019 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple, logo Apple, Watch a iTunes sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. AppleCare a iCloud sú ochranné známky služieb spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. Ďalšie názvy produktov a spoločností uvedené v tomto texte môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností.

Dátum zverejnenia: