Získanie aplikácie Apple TV na inteligentnom televízore, streamovacom zariadení alebo hernej konzole

Prečítajte si, ako si stiahnuť a nastaviť aplikáciu Apple TV na kompatibilnom inteligentnom televízore, streamovacom zariadení alebo hernej konzole.

Kontrola kompatibility zariadenia

Ak chcete skontrolovať kompatibilitu svojho inteligentného televízora, streamovacieho zariadenia alebo hernej konzoly s aplikáciou Apple TV, navštívte webovú stránku spoločnosti Apple.1, 2


Ako získať aplikáciu Apple TV

 1. Na kompatibilnom inteligentnom televízore, streamovacom zariadení alebo hernej konzole prejdite do obchodu s aplikáciami pre príslušné zariadenie a stiahnite si aplikáciu Apple TV.
 2. Otvorte aplikáciu Apple TV a vyberte možnosť Začať pozerať.
 3. Prejdite na Nastavenia a vyberte Účty.
 4. Vyberte Prihlásiť sa. Ak nemáte účet Apple ID, musíte si ho vytvoriť. Potom sa pomocou jednej z nasledujúcich možností prihláste so svojím účtom Apple ID a dokončite nastavenie:
  • Prihlásenie na mobilnom zariadení: fotoaparátom v telefóne naskenujte QR kód na obrazovke televízora. Potom postupujte podľa pokynov na mobilnom zariadení.
  • Prihlásenie na tomto televízore: použite diaľkový ovládač televízora na manuálne prihlásenie pomocou účtu Apple ID a dokončite nastavenie.


Čo môžete robiť s aplikáciou Apple TV

Požičiavajte si alebo nakupujte obsah a pozerajte svoje obľúbené filmy a televízne programy. V aplikácii Apple TV si môžete predplatiť aj prémiové kanály a mnoho ďalšieho.3

Pozeranie TV seriálov a filmov Apple TV+ Originals

Keď si predplatíte Apple TV+, môžete na všetkých svojich zariadeniach pozerať TV seriály a filmy Apple Originals a ďalší exkluzívny obsah.


Odhlásenie z aplikácie Apple TV na inteligentnom televízore, streamovacom zariadení alebo hernej konzole

 1. Otvorte aplikáciu Apple TV.
 2. Prejdite na Nastavenia.
 3. Vyberte Účty a potom vyberte Odhlásiť sa.

Resetovanie aplikácie Apple TV na pôvodné nastavenia

Týmto sa na danom zariadení odhlásite zo svojho účtu a odstránia sa vaše osobné údaje. Ak ste sa na inteligentnom televízore alebo streamovacom zariadení prihlásili aj do aplikácie Apple Music, táto aplikácia sa tiež zresetuje na pôvodné nastavenia, pričom všetky vaše osobné údaje sa odstránia.

 1. Na inteligentnom televízore, streamovacom zariadení alebo hernej konzole otvorte aplikáciu Apple TV alebo Apple Music.
 2. Prejdite na Nastavenia.
 3. Na inteligentnom televízore alebo streamovacom zariadení vyberte možnosť resetovania aplikácie Apple TV a Apple Music a potom tento výber potvrďte. Na hernej konzole vyberte možnosť resetovania aplikácie Apple TV.

Odhlásenie z inteligentného televízora, streamovacieho zariadenia alebo hernej konzoly, ku ktorým nemáte prístup

Ak ste prihlásený do aplikácie Apple TV na inteligentnom televízore, streamovacom zariadení alebo hernej konzole, ku ktorým nemáte prístup, môžete ich odstrániť zo zoznamu zariadení vo svojom účte.


Ak potrebujete pomoc

 

 1. Dostupnosť aplikácie Apple TV sa môže líšiť v závislosti od krajiny a oblasti. Prečítajte si, čo je dostupné vo vašej krajine alebo oblasti. V jednotlivých krajinách a oblastiach sa môžu líšiť aj funkcie aplikácie Apple TV a podporované zariadenia.
 2. Na webovej stránke spoločnosti Samsung si môžete pozrieť, ktoré inteligentné televízory Samsung sú podporované, a na webovej stránke spoločnosti Roku nájdete informácie o tom, ktoré streamovacie prehrávače a televízory Roku sú podporované. Ak chcete zistiť, či sú podporované iné zariadenia, napríklad zariadenia Amazon Fire TV, navštívte webovú stránku spoločnosti Apple.
 3. Na zariadeniach Amazon Fire TV sa nedá kupovať obsah z aplikácie Apple TV. Obsah si môžete kúpiť na inom podporovanom zariadení a pozrieť si ho v aplikácii Apple TV na svojom zariadení Amazon Fire TV.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: