Inštalácia konfiguračného profilu na iPhone alebo iPade

Prečítajte si, ako nainštalovať profil v systéme iOS 12.2 alebo novšom a v systéme iPadOS.

Ak si z webovej stránky alebo e-mailovej správy v systéme iOS 12.2 alebo novšom, prípadne v systéme iPadOS stiahnete konfiguračný profil vrátane profilov na registráciu v riešení správy mobilného zariadenia, budete si ho musieť nainštalovať pomocou apky Nastavenia. Ak profil nenainštalujete do 8 minút od jeho stiahnutia, automaticky sa vymaže. 


Inštalácia profilu

Po stiahnutí profilu* sa zobrazí správa Profil je stiahnutý alebo Registrovať v [názov organizácie]. Profil nainštalujte vykonaním týchto krokov:

  1. Otvorte apku Nastavenia.
  2. Klepnite na Profil je stiahnutý alebo Registrovať v [názov organizácie].
    Obrazovka Nastavenia iPhonu so správou Profil je stiahnutý
  3. V pravom hornom rohu klepnite na Inštalovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

* Naraz môžete mať na inštaláciu pripravený len jeden profil. Ak si napríklad stiahnete profil, no nenainštalujete si ho, a následne si stiahnete druhý profil, k dispozícii na inštaláciu budete mať len druhý profil.


Informácie o profiloch nainštalovaných pomocou riešenia správy mobilného zariadenia

Ak ste správca systému, môžete profily na zariadeniach zaregistrovaných do riešenia správy mobilného zariadenia (MDM) inštalovať bez interakcie s používateľom. Ak chcete zariadenie zaregistrovať do riešenia MDM, použite Apple School Manager alebo Apple Business Manager, prípadne nainštalujte registračný profil manuálne.

Dátum zverejnenia: