Opustenie skupinovej textovej správy na iPhone, iPade alebo iPode touch

Skupinovú textovú správu môžete opustiť, pokiaľ sú vo vlákne ďalší traja ľudia a všetci používajú zariadenie Apple, napríklad iPhone, iPad alebo iPod touch. Môžete si tiež stíšiť hlásenia pre určité skupinové textové správy.

Ak chcete opustiť skupinovú textovú správu, všetci musia používať službu iMessage od spoločnosti Apple. Neviete, či používate službu iMessage alebo SMS/MMS? Prečítajte si, aký je rozdiel medzi správami iMessage a SMS/MMS.

iPhone s obrazovkou s možnosťou Opustiť konverzáciu.

Opustenie skupinovej textovej správy

  1. Klepnite na skupinovú textovú správu, ktorú chcete opustiť.
  2. Klepnite na ikony skupín v hornej časti vlákna.
  3. Rolujte nadol a klepnite na Opustiť konverzáciu. Ak používate systém iOS 14 alebo starší, klepnite na tlačidlo Informácie  a potom na Opustiť konverzáciu.

Skupinovú textovú správu môžete opustiť, pokiaľ sú vo vlákne ďalší traja ľudia a všetci používajú zariadenie Apple, napríklad iPhone, iPad alebo iPod touch. Ak sa možnosť opustenia nezobrazuje, môže to znamenať, že najmenej jeden z účastníkov nepoužíva zariadenie Apple so službou iMessage. Ak skupinovú textovú správu nemôžete opustiť, môžete si konverzáciu stíšiť, aby ste nedostávali hlásenia.

iPhone s obrazovkou, na ktorej môžete zapnúť funkciu Skryť upozornenia. 

Stíšenie skupinovej textovej správy

  1. Klepnite na skupinovú textovú správu.
  2. Klepnite na ikony skupín v hornej časti vlákna. Ak používate systém iOS 14 alebo starší, klepnite na ikony skupín v hornej časti a potom na tlačidlo Informácie .
  3. Rolujte nadol a zapnite funkciu Skryť upozornenia.

Alebo zo zoznamu konverzácií prostredníctvom správ môžete potiahnuť prstom doľava cez príslušnú skupinovú textovú správu a klepnúť na tlačidlo Upozornenia . Keď je v systéme iOS 15 zapnutá možnosť Skryť upozornenia, vedľa konverzácie sa na pravej strane zobrazuje ikona Skryť upozornenia . V systéme iOS 14 alebo staršom sa vedľa konverzácie zobrazuje ikona polmesiaca .

Funkcia Skryť upozornenia zakáže hlásenia pre konkrétnu skupinovú textovú správu, nie však pre všetky správy v zariadení. Všetky ostatné správy a hlásenia budete dostávať aj naďalej. Prečítajte si viac o správe hlásení.

Dátum zverejnenia: