Vyhľadanie sériového čísla slúchadiel AirPods

Slúchadlá AirPods a ich nabíjacie puzdro majú rovnaké sériové číslo. Pozrite sa, kde ho nájdete.

Sériové číslo je uvedené na spodnej strane veka:

Ak sú slúchadlá AirPods pripojené k zariadeniu so systémom iOS, sériové číslo nájdete aj v menu Nastavenia > Všeobecné > Informácie > AirPods:

Ak nemáte nabíjacie puzdro, ale máte originálne balenie, sériové číslo nájdete vedľa čiarového kódu. Sériové číslo nájdete aj na pôvodnom bločku alebo faktúre k produktu.

Dátum zverejnenia: