Ak zvuk z bezdrôtových slúchadiel vypadáva alebo je skreslený

Prečítajte si, čo robiť, ak zvuk z Bluetooth slúchadiel (vrátane slúchadiel AirPods a bezdrôtových slúchadiel Beats) vypadáva alebo je skreslený.

Zlepšite pripojenie Bluetooth

Slúchadlá komunikujú cez Bluetooth a v niektorých situáciách môže dochádzať k rušeniu alebo oslabeniu signálu Bluetooth.

V prípade streamovania zvuku môže pripojenie slúchadiel vypadávať častejšie než pri prehrávaní obsahu uloženého v zariadení.* Zariadenie položte neďaleko seba a pustite si cez slúchadlá hudbu alebo iný zvukový obsah uložený (nie streamovaný) vo vašom zariadení. V zariadení so systémom iOS alebo Android otvorte apku Hudba. Na Macu so systémom macOS Catalina otvorte apku Hudba. Na Macu so systémom macOS Mojave či starším alebo na PC otvorte iTunes. Potom prehrajte skladbu, vedľa ktorej nie je tlačidlo Stiahnuť Ikona Stiahnuť. Klepnutím na tlačidlo Stiahnuť Ikona Stiahnuť môžete skladbu stiahnuť.

Ak počas tohto testu pripojenie slúchadiel zostane neskreslené, skúste pri ich používaní v budúcnosti dodržiavať tieto zásady:

  • iPhone alebo iné zariadenie majte blízko seba, aby sa medzi ním a vami nenachádzali žiadne prekážky, ako sú steny alebo podlaha.
  • Ak je to možné, presuňte sa inam, a to najmä preč z miest, kde je veľa ľudí alebo veľa aktivity cez Wi-Fi, nedostatočne tienené káble, mikrovlnné rúry a bezdrôtové reproduktory (prípadne rúru alebo reproduktor vypnite).

Ak sa slúchadlá aj naďalej odpájajú

Ak ste slúchadlá otestovali podľa postupu v predošlej časti a zvuk sa aj naďalej odpája alebo vypadáva, zrušte párovanie slúchadiel a potom ich spárujte znova.

Zrušenie párovania slúchadiel

Zrušenie párovania na iPhone:

  1. Klepnite na Nastavenia > Bluetooth.
  2. Nájdite zariadenie, párovanie ktorého chcete zrušiť, a klepnite na tlačidlo Informácie .
  3. Klepnite na Odstrániť toto zariadenie.
  4. Reštartujte iPhone.

Zrušenie párovania na zariadení od iného výrobcu než Apple:

  1. Na zariadení od iného výrobcu než Apple prejdite do nastavení Bluetooth a uistite sa, že je rozhranie Bluetooth zapnuté. Napríklad na zariadení s Androidom prejdite na Nastavenia > Pripojené zariadenia > Predvoľby pripojenia >Bluetooth.
  2. Zrušte párovanie slúchadiel alebo ich odstráňte.
  3. Reštartujte zariadenie od iného výrobcu než Apple.

Opätovné spárovanie slúchadiel

* Zdroj vášho zvuku, napríklad iPhone, Mac, počítač s Windowsom alebo mobilný telefón s Androidom

Dátum zverejnenia: