Ak zvuk z bezdrôtových slúchadiel vypadáva alebo je skreslený

Prečítajte si, čo robiť, ak zvuk z Bluetooth slúchadiel (vrátane slúchadiel AirPods a bezdrôtových slúchadiel Beats) vypadáva alebo je skreslený.

Zlepšite pripojenie Bluetooth

Slúchadlá komunikujú cez Bluetooth a v niektorých situáciách môže dochádzať k rušeniu alebo oslabeniu signálu Bluetooth.

V prípade streamovania zvuku môže pripojenie slúchadiel vypadávať častejšie než pri prehrávaní obsahu uloženého v zariadení.* Zariadenie položte neďaleko seba a pustite si cez slúchadlá hudbu alebo iný zvukový obsah uložený (nie streamovaný) vo vašom zariadení. V zariadení so systémom iOS alebo Android otvorte aplikáciu Hudba. V Macu alebo PC otvorte iTunes. Potom prehrajte skladbu, vedľa ktorej nie je tlačidlo Stiahnuť Ikona Stiahnuť. Alebo klepnutím na tlačidlo Stiahnuť Ikona Stiahnuť skladbu stiahnite.

Ak počas tohto testu pripojenie slúchadiel zostane neskreslené, skúste pri ich používaní v budúcnosti dodržiavať tieto zásady:

  • iPhone alebo iné zariadenie majte blízko seba, aby sa medzi ním a vami nenachádzali žiadne prekážky, ako steny alebo podlaha.
  • Ak je to možné, presuňte sa inam, a to najmä preč z miest, kde je veľa ľudí alebo veľa aktivity cez Wi-Fi, nedostatočne tienené káble, mikrovlnné rúry a bezdrôtové reproduktory (pripadne rúru alebo reproduktor vypnite).

Ak sa slúchadlá aj naďalej odpájajú

Ak ste slúchadlá otestovali podľa postupu v predošlej časti a zvuk sa aj naďalej odpája alebo vypadáva, zrušte párovanie slúchadiel a potom ich spárujte znova.

Zrušenie párovania slúchadiel

Zrušenie párovania v iPhone:

  1. Klepnite na položky Nastavenia > Bluetooth.
  2. Nájdite zariadenie, ktorého párovanie chcete zrušiť, a klepnite na tlačidlo Informácie .
  3. Klepnite na položku Odstrániť toto zariadenie.
  4. Reštartujte iPhone.

Zrušenie párovania v zariadení od iného výrobcu než Apple:

  1. Na zariadení od iného výrobcu prejdite do nastavení rozhrania Bluetooth a skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté. Ak máte zariadenie so systémom Android, prejdite do menu Nastavenia > Pripojenia > Bluetooth.
  2. Zrušte párovanie slúchadiel alebo ich odstráňte.
  3. Reštartujte zariadenie od iného výrobcu.

Opätovné spárovanie slúchadiel

Slúchadlá znovu spárujte alebo pripojte. Pokyny pre slúchadlá a zariadenie, s ktorým ich chcete spárovať, nájdete tu:

Ak sa slúchadlá neprestanú odpájať, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

* Zdroj vášho zvuku, napríklad iPhone, Mac alebo počítač so systémom Windows alebo mobilný telefón so systémom Android

Dátum zverejnenia: