Uskutočňovanie a prijímanie hovorov RTT na hodinkách Apple Watch

Prečítajte si, ako na hodinkách Apple Watch v rámci konverzačných textových hovorov používať protokol RTT (Real-Time Text).

Čo potrebujete

* Protokoly RTT a TTY nie sú podporované všetkými operátormi ani vo všetkých oblastiach. Funkcia protokolov RTT a TTY závisí od operátora a od sieťového prostredia. Pri uskutočňovaní núdzového hovoru v USA odosiela iPhone špeciálne znaky alebo zvuky, aby operátora upozornil. Schopnosť operátora prijímať tieto zvuky alebo na ne reagovať sa v jednotlivých lokalitách môže líšiť. Spoločnosť Apple nezaručuje, že operátor bude schopný prijať hovor RTT alebo TTY, prípadne naň reagovať.

 

Nastavenie protokolu RTT pre hodinky Apple Watch

Protokol RTT môžete používať v rámci konverzačných textových hovorov na hodinkách Apple Watch, keď nie ste v blízkosti iPhonu.

Postup pri nastavovaní protokolu RTT:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Prejdite do menu Prístupnosť > RTT.
 3. Zapnite protokol RTT.

Uskutočnenie hovoru RTT

Na uskutočnenie hovoru RTT je potrebné, aby hodinky Apple Watch boli pripojené k mobilnej sieti. Prečítajte si, ako nastaviť mobilnú službu.

Na hodinkách Apple Watch:

 1. Klepnite na aplikáciu Telefón.
 2. Vyberte kontakt a klepnite na číslo, na ktoré chcete volať.
 3. Klepnite na položku RTT hovor.
 4. Po spojení hovoru potiahnite prstom nahor a klepnite na ikonu  RTT.
 5. Vyberte z predvolených odpovedi, odošlite znak emoji alebo klepnite na tlačidlo Rukopis  a napíšte text. Ak máte v Nastaveniach zapnutú možnosť Okamžité odosielanie, príjemcovi sa správa bude zobrazovať už počas toho, ako ju budete písať. V opačnom prípade napíšte správu a klepnite na položku Odoslať.

 

Prijatie hovoru RTT

Ak máte nastavený protokol RTT, tu sa dozviete, ako prijať hovor a zmeniť ho na textovú konverzáciu.

 1. Prijmite hovor klepnutím na položku Prijať.
 2. Potiahnite prstom nahor a potom klepnite na položku  RTT.

Hovor RTT môžete prijať aj v prípade, že protokol RTT nemáte nastavený. Postupujte takto.

 1. Keď sa na hodinkách Apple Watch zistí prichádzajúci hovor RTT, zobrazí sa správa: „RTT umožňuje odosielať textové správy medzi príjemcami počas telefónneho hovoru. Túto službu obvykle využívajú sluchovo postihnuté osoby. Ak chcete komunikovať s volajúcim prostredníctvom textových správ, stlačte tlačidlo RTT.“
 2. Klepnutím na položku Rozumiem prijmite hovor RTT.
Dátum zverejnenia: