Uskutočňovanie a prijímanie hovorov RTT na Macu

Od systému macOS Mojave 10.14.2 môžete v rámci konverzačných textových hovorov používať protokol RTT (prenos textu v reálnom čase). 

V Spojených štátoch môžete uskutočňovať a prijímať hovory RTT na modeloch Macu uvedených na trh v roku 2012 alebo neskôr (okrem Macu Pro) po aktualizácii na systém macOS Mojave 10.14.2 alebo novší. Okrem toho potrebujete iPhone s programom mobilného operátora AT&T, T-Mobile alebo Verizon. Hovory RTT sú spoplatnené štandardnými sadzbami za hlasové hovory.

Hovory RTT môžete uskutočňovať a prijímať aj na iPhone.

Postup pri nastavovaní RTT

 1. Nastavte si na iPhone volanie cez Wi-Fi a uistite sa, že máte Mac pridaný ako jedno z ostatných zariadení, ktoré sa majú na volanie cez Wi-Fi používať.
 2. Na Macu vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Prístupnosť.
 3. Na postrannom paneli vyberte RTT . Zobrazuje sa len v prípade, že volanie cez Wi-Fi je nastavené správne.
 4. Zaškrtnite políčko Povoliť RTT. 
 5. Ak chcete znaky odosielať ihneď po ich zadaní, zaškrtnite políčko Okamžité odosielanie. 
 6. Zadajte prenosové číslo pre RTT v Spojených štátoch: 711.


Postup pri uskutočňovaní hovoru RTT

 1. Mac používa na hovory RTT FaceTime, no hovor možno začať buď z Kontaktov, alebo cez FaceTime. 
  • V Kontaktoch umiestnite ukazovateľ myši na telefónne číslo kontaktu a potom kliknite na tlačidlo RTT  vedľa čísla.
  • Vo FaceTime kliknite na tlačidlo audia  vedľa kontaktu alebo po zadaní telefónneho čísla. Potom vo vyskakovacom menu vyberte RTT hovor alebo Sprostredkovaný RTT hovor. 
 2. Po prijatí hovoru kliknite na tlačidlo RTT , aby ste si mohli začať posielať textové správy v reálnom čase. Počas posielania textových správ môžete tiež hovoriť do mikrofónu, ak je k dispozícii, alebo mikrofón môžete stíšiť kliknutím na tlačidlo Stíšiť .
 3. Zadajte správu a odošlite ju stlačením klávesu Return alebo kliknutím na šípku odoslania šípka nahor. Ak je možnosť Okamžité odosielanie v nastaveniach RTT zapnutá, druhá osoba uvidí správu v priebehu toho, ako ju budete písať.
 4. Ak chcete konverzáciu skryť, kliknite na tlačidlo RTT . Keď je konverzácia skrytá, správy odoslané druhou osobou sa vám nezobrazujú. Opätovným kliknutím na tlačidlo sa do konverzácie vrátite.


Postup pri prijímaní hovoru RTT

Keď chcete na Macu prijať hovor, kliknite na Prijať. Potom kliknite na tlačidlo RTT , aby ste si mohli začať posielať textové správy v reálnom čase.


Postup pri ukončovaní hovoru RTT

Keď chcete hovor ukončiť, kliknite na Ukončiť .


Viac informácií

 • Funkcia VoiceOver na Macu neoznamuje nové správy RTT, takže by ste mali konverzáciu sledovať v okne RTT. 
 • Niektorí operátori môžu hovor RTT ukončiť, ak sa 3 minúty neposlali žiadne správy RTT.


Protokoly RTT a TTY nie sú podporované všetkými operátormi ani vo všetkých oblastiach. Funkcia protokolov RTT a TTY závisí od operátora a sieťového prostredia. Pri uskutočňovaní núdzového hovoru v Spojených štátoch odosiela iPhone špeciálne znaky alebo zvuky, aby operátora upozornil. Schopnosť operátora prijímať tieto zvuky alebo na ne reagovať sa v jednotlivých lokalitách môže líšiť. Spoločnosť Apple nezaručuje, že operátor bude schopný prijať hovor RTT alebo TTY, prípadne naň reagovať.

Dátum zverejnenia: