Na iPhone, iPade alebo iPode touch vám chýbajú poznámky

Ak vám chýbajú poznámky, možno ste ich omylom vymazali alebo budete musieť zmeniť nastavenia.

Skontrolujte nastavenia e-mailu

Skontrolujte nastavenia e-mailu

Ak používate účet alebo e-mailovú službu iného poskytovateľa, napríklad Gmail alebo Yahoo, skontrolujte nastavenia:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
 2. Klepnite na e-mailový účet, ktorý chcete skontrolovať. 
 3. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Poznámky. 

Ak aplikáciu Poznámky používate s viacerými e-mailovými účtami, zopakujte kroky 2 a 3 pre každý účet. Ak váš účet chýba, prečítajte si, ako ho znova pridať.


Pozrite sa do priečinka Nedávno vymazané

Pozrite sa do priečinka Nedávno vymazané

Ak si poznámky ukladáte v iCloude, pozrite sa do priečinka Nedávno vymazané:

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky a klepte na ikonu Ikona šípky, až kým sa nezobrazí zoznam priečinkov. 
 2. Klepnite na priečinok Nedávno vymazané a vyhľadajte chýbajúcu poznámku. 

Ak poznámku nájdete v priečinku Nedávno vymazané alebo v inom priečinku, môžete ju presunúť:

 1. V zozname poznámok klepnite na položku Upraviť.
 2. Klepnite na poznámku, ktorú chcete presunúť. 
 3. Klepnite na položku Presunúť do a vyberte priečinok, do ktorého chcete poznámku presunúť. 

Ak poznámky používate s inou službou, napríklad Gmail alebo Yahoo, pozrite sa v aplikácii Mail do priečinka Kôš príslušného účtu. Keď totiž v aplikácii Poznámky vymažete poznámku z účtu iného poskytovateľa, zvyčajne sa presunie do priečinka Kôš. Z priečinka Kôš ju budete musieť obnoviť tak, že ju skopírujete a vložíte do novej poznámky v aplikácii Poznámky.

Vyhľadajte poznámky

Vyhľadajte poznámky

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky a klepte na ikonu Ikona šípky, až kým sa nezobrazí zoznam poznámok. 
 2. Klepnite do vyhľadávacieho poľa a zadajte slovo, frázu alebo nadpis z poznámky, ktorú hľadáte. 
 3. Uistite sa, že je vybraná možnosť Všetky účty. Funkcia vyhľadávania skontroluje všetky poznámky vo všetkých priečinkoch vo všetkých vašich účtoch, napríklad v rôznych e-mailových účtoch.

Ak sa vyhľadávacie pole nezobrazuje, môže byť potrebné rolovať. Ak poznámku stále nemôžete nájsť, je možné, že je zamknutá. Funkcia vyhľadávania prehľadáva len názvy zamknutých poznámok, takže pri hľadaní konkrétnej poznámky sa možno budete musieť pozrieť do všetkých zamknutých poznámok.

Manuálne vyhľadajte poznámky

Ak funkcia vyhľadávania nič nenájde, možno sa budete musieť pozrieť do iného priečinka a rolovať v zozname nadol:

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky a klepte na ikonu Ikona šípky, až kým sa nezobrazí zoznam priečinkov. 
 2. Ak máte viacero priečinkov, klepnite na iný priečinok a pozrite sa, či poznámka nie je tam.

Ak poznámku stále nemôžete nájsť, možno ju hľadáte pomocou nesprávneho slova, frázy alebo názvu.

 

Ďalšie informácie o aplikácii Poznámky

Dátum zverejnenia: