Na iPhone, iPade alebo iPode touch vám chýbajú poznámky

Ak vám chýbajú poznámky, možno ste ich omylom vymazali alebo budete musieť zmeniť nastavenia.

Skontrolujte nastavenia e-mailu

Skontrolujte nastavenia účtu

Ak používate na ukladanie poznámok účet alebo e-mailovú službu od iného poskytovateľa, napríklad Gmail alebo Yahoo, skontrolujte si nastavenia:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
 2. Klepnite na e-mailový účet, ktorý chcete skontrolovať. 
 3. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Poznámky. 

Ak aplikáciu Poznámky používate s viacerými e-mailovými účtami, zopakujte kroky 2 a 3 pre každý účet. Ak váš účet chýba, prečítajte si, ako ho znova pridať.


Skontrolujte priečinok Nedávno vymazané

Skontrolujte priečinok Nedávno vymazané

Ak si poznámky ukladáte v iCloude, pozrite sa do priečinka Nedávno vymazané:

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky a klepte na ikonu ikona šípky, až kým sa nezobrazí zoznam priečinkov. 
 2. Klepnite na priečinok Nedávno vymazané a vyhľadajte chýbajúcu poznámku. 

Ak poznámku nájdete v priečinku Nedávno vymazané alebo v inom priečinku, môžete ju presunúť:

 1. V zozname poznámok klepnite na položku Upraviť.
 2. Klepnite na poznámku, ktorú chcete presunúť. 
 3. Klepnite na položku Presunúť do a vyberte priečinok, do ktorého chcete poznámku presunúť. 

Ak poznámky používate s inou službou, napríklad so službou Gmail alebo Yahoo, pozrite sa v aplikácii Mail do priečinka Kôš príslušného účtu. Keď totiž v aplikácii Poznámky vymažete poznámku z účtu od iného poskytovateľa, zvyčajne sa presunie do priečinka Kôš. Z priečinka Kôš ju budete môcť obnoviť tak, že ju skopírujete a vložíte do novej poznámky v aplikácii Poznámky.

Vyhľadajte poznámky

Skúste nájsť poznámky pomocou vyhľadávania

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky a klepte na ikonu ikona šípky, až kým sa nezobrazí zoznam poznámok. 
 2. Klepnite do vyhľadávacieho panela a zadajte slovo, frázu alebo nadpis z poznámky, ktorú hľadáte. 
 3. Uistite sa, že je vybraná možnosť Všetky účty. Funkcia vyhľadávania skontroluje všetky poznámky vo všetkých priečinkoch vašich účtov, napríklad v rôznych e-mailových účtoch.

Ak sa vyhľadávací panel nezobrazuje, môže byť potrebné rolovať. Ak poznámku stále nemôžete nájsť, je možné, že je zamknutá. Funkcia vyhľadávania prehľadáva len názvy zamknutých poznámok, takže pri hľadaní konkrétnej poznámky sa možno budete musieť pozrieť do všetkých zamknutých poznámok.

Manuálne vyhľadajte poznámky

Ak funkcia vyhľadávania nič nenájde, možno sa budete musieť pozrieť do iného priečinka a rolovať v zozname nadol:

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky a klepte na ikonu ikona šípky, až kým sa nezobrazí zoznam priečinkov. 
 2. Ak máte viacero priečinkov, klepnite na iný priečinok a pozrite sa, či poznámka nie je tam.

Ak poznámku stále nemôžete nájsť, možno ju hľadáte pomocou nesprávneho slova, frázy alebo názvu.

 

Ďalšie informácie o aplikácii Poznámky

Dátum zverejnenia: